ENDÜSTRİ


Hammaddenin mamul ve yarı mamul durumuna getirilmesi faaliyetlerine üretim, üretim tekniğine de endüstri denir.Sanayileşmede şu faktörler önemlidir:
1. Hammadde: Hammaddeler tarımsal, hayvansal yada madensel olarak gruplandırılır.
2. Enerji: Petrol, elektrik, kömür, nükleer ve jeotermal kaynaklardır.
3. Sermaye: Ülkemiz sanayisi için çok önemlidir.
4. İş gücü:
5. Ulaşım ve Pazar:
NOT: Sanayi yada endüstri Want’ın buharlı kazanı bulmasıyla başlamıştır.Buharlı kazanın 1775’te dokuma endüstrisinde kullanılması, 1804’te buharlı lokomotiflerin icadı, 1807’de gemilerin yardımı ile günümüz sanayinin temeli atılmıştır.
Türkiye’de Endüstri
Türkiye 1983 yılına gelinceye kadar dış ticarette tarım ürünleri satan ve sanayi ürünleri alan bir ülkeydi.Oysa günümüzde dış ticaret gelirimizin %75’i sanayi mallarının ihracatından sağlanmaktadır.Sanayi kolları içinde sırasıyla dokuma, gıda ve diğerleri gelir.
Türkiye’de Endüstri Kolları
1. Dokuma ve giyim endüstrisi:
a) Pamuk ipliği ve dokuma: Nazilli, Manisa, Denizli, Mersin, Tarsus, Adana, Antalya, Hatay ve Kahramanmaraş.
b) Yün ipliği ve yün kumaş: Hereke.
c) Suni ipek ve kumaş: İstanbul ve Bursa
d) Tabi ipek ve kumaş: İstanbul, Gemlik ve Bursa.
e) Hazır giyim: İstanbul.
f) Halı, kilim, battaniye: Isparta, Ladik, Kayseri, Sivas ve Uşak.
2. Besin endüstrisi:
a) Şeker: Şeker fabrikaları iç kesimlerde kurulmuştur.
b) Çay: Trabzon-Rize arasında elliye yakın çay fabrikası vardır.
c) Süt: İki bin beş yüz civarında süt fabrikası vardır.Ör: İzmir, Edirne, Erzurum, Erzincan, Kars.
d) Un: Trakya ve iç bölgelerde bulunmaktadır.
e) Konserve: Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunmaktadır.
f) Zeytin yağı: Ege ve Güney Marmara’da bulunmaktadır.Dünyada beşinci sıradayız.
g) Ayçiçek yağı: Trakya, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Ege’de bulunmaktadır.
3. Maden endüstrisi:
a) Demir-Çelik: Karabük, Ereğli, İskenderun, Sivas.
b) Alüminyum: Seydişehir.
c) Kurşun ve çinko: Elazığ (Keban) ve Kayseri.
d) Bakır: Murgul, Samsun ve Malatya.
4. Otomotiv endüstrisi:
1955’te traktör montajı ile başlamış olup, şu an %90 yerli üretime geçmiştir.Otomobil fab: İstanbul, Bursa, İzmir, İzmit ve Adana.Kamyon fab: İstanbul, İzmir, Konya ve Adana. Ayrıca Eskişehir’de lokomotif ve vagon fabrikası, Ankara’da uçak fabrikası, İstanbul (Haliç, Hasköy, Pendik), Gölcük ve İzmir (Alabay)’da tersaneler bulunmaktadır.
5. Kimya endüstrisi:
a) İlaç: İstanbul, İzmir ve Ankara.
b) Petro-Kimya: Başlıca rafineriler; Kırıkkale, Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa), İzmit (İpraş) ve Batman’dır.
c) Boya: İstanbul ve İzmir.
d) Lastik: İzmit, Adapazarı ve Kırşehir.
6. Çimento, seramik ve cam sanayi: İnşaat sektörü için çok önemlidir.
a) Çimento: İstanbul, İzmir, İzmit, Ankara, Adana, Mersin, Yozgat, Adıyaman ve Eskişehir.
b) Seramik: Kütahya, Çanakkale, Bilecik, İstanbul ve İzmit.
c) Cam: İstanbul (Paşabahçe), Mersin, Kırklareli ve Sivas.

TİCARET
Üretilen mal ve hizmet unsurunun alınıp satılmasına ticaret denir.
1. İç Ticaret: Ülke sınırları içinde bölge ve bölümler arasında yapılan ticarettir.
İç ticarete etki eden hususlar:
- Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı - Nüfus dağılımındaki farklılıklar
- Her bölgedeki tarım ürünlerinin farklı dağılımı - Ulaşım.
2. Dış Ticaret: Bir ülkenin başka bir ülkeyle yaptığı alış-verişe denir.Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir.Dış ticaret ikiye ayrılır:
- İhracat: Dışarıya yapılan satışlardır.Satışların fazla olması ekonomiyi olumlu etkiler.
- İthalat: Dışarıdan yapılan alımlardır.Ekonomiyi olumsuz etkiler.
NOT: İhracat ithalattan fazla ise dış ticaret fazlalığı var demektir.Ekonomiyi olumlu etkiler.
Dış ticareti etkileyen faktörler:
- Ürün miktarı - İç tüketim
- Ürünün kalitesi - Ulaşım sistemi
- Ürünün fiyatı
ÜLKEMİZDE DIŞ TİCARET
1. İlk yıllarda Türkiye, dışarıya tarım ürünleri ihraç ederken zamanla tarım ürünlerinin miktarı artmasına rağmen oran gerilemiştir.Şimdi dışarıya sanayi ürünleri ihraç ediyoruz.
2. İthalatta ilk önceleri çok miktarda sanayi ürünleri varken şimdi daha çok yatırım malları ithal edilmeye başlanmıştır.Bu durum Türkiye’nin kalkındığına işarettir.
3. Şu ana kadar en çok dış ticaret yaptığımız ülke Almanya’dır.Günümüzde Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle dış ticarette önemli gelişmeler olmuştur.
Başlıca İhraç Ürünlerimiz
a) Tarım ürünleri: Pamuk, fındık, baklagiller, tütün, kuru ve yaş meyvelerdir.
b) Hayvan ve hayvansal ürünler: Yün, tiftik, deri ve yumurtadır.
c) Madenler: Krom, bakır, civa, demir ve bordur.
Ayrıca hayvansal ve bit yağlar, ipekli dokuma ve giyim eşyaları, mobilya, cam, çimento, seramik ürünleri ve başlıca dayanıklı tüketim mallarıdır.
Başlıca İthal Ürünlerimiz
a) Fabrika kurmaya yarayan aletler, araçlar - Petrol, ilaç ve kimyasal maddeler
b) Motorlu araçlar - Tropikal kökenli ürünlerdir.
c) Elektronik aletler

ULAŞIM
İnsanlar, hayvanlar, çeşitli malzemeler ve cisimler ile haberlerin nakline denir.Ulaşım, Sanayi Devrimi öncesinde kara ve deniz yolu ulaşımı yaygındı.Daha sonra motorların keşfedilmesiyle demir yolu ve hava yolu ulaşımları devreye girdi.Ulaşımdaki modern araçlar ve ulaşılan hız sonucunda turizm, ticaret ve sosyal faaliyetler de gelişmiştir.
Ulaşımı etkileyen faktörler
1. Kıyı bölgelerle iç bölgeler arasında dağların uzanışı nedeniyle ulaşım geçitlerden sağlanır.
2. İç bölgelerde ulaşım, geniş düzlükler nedeniyle kolaydır.
3. Doğuda ulaşım, yükselti ve engebenin fazla olması nedeniyle zordur.Bu yüzden kuzey-güney yönlü ulaşım sağlanır.
- Karayolu: En yaygın ulaşım türüdür.Yol yapım masraflarının sürekli artması nedeniyle otobanlar ülke geneline yayılmamıştır.En fazla trafik kazaları karayolunda görülür.
- Demiryolu: İlk demiryolu 1866’da Aydın-İzmir hattında açılmıştır.Günümüze kadar olan gelişmeler sonucunda toplam demiryolu uzunluğu 8140 km.’yi bulmuştur.Demir yolu kara üzerinde en ucuz olan ulaşım sistemidir.
- Denizyolu: Büyük kütlelerin uzak mesafelere taşınmasında denizyolu dünyanın en ekonomik ulaşım sistemidir.Ancak ülkemizde fazla gelişememiştir.Toplam 8333 km’yi bulan limanlarımızda düzenli gemi işletmeciliği gelişememiştir.Dünya ticaret filosunda Türkiye %0.6, Yunanistan %5, Libya %13.6 pay alır.
Türkiye’nin en önemli limanları İstanbul, İzmir ve Mersin’dir.Mersin, önceleri Orta Doğu Ülkeleri ile olan ticarette önemli iken günümüzde bu özelliğini kaybetmiştir.
4. Havayolu: Ülkemiz ulaşımında en az payı olan ulaşım türüdür.Çünkü havayolu ulaşımı yüksek sermaye ve teknoloji gerekmektedir.Hava ulaşımında en yüksek yolcu payı iç hatlardır.Elli üç uçak seferi yapılmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 707
favori
like
share