DİNİN TOPLUMSAL YANSIMALARI
Din; kişisel bir inanç tercihi olması yanında,toplumsal bir bilinçsizlik ve dayatmadır da.Özellikle topluma yön verme çabasında olan dinler bilinçsiz,eğitimsiz toplumlarda etkisini iyiden iyiye gösterir ve toplumsal dayatma haline gelir.
Bu toplumsal dayatma bazen iyicene dozunu kaçırır ve kimi zaman her canlının temel hakkı olan yaşama hakkını bile elinden alır.Din, özellikle bütün insanlara kendi inançları doğrultusunda bakma ve kendi inancını empoze etme çabasına dönüşür ve bunun aksi bir düşünceyi kabul etmez,sonucunda da ortaya toplumsal yobazlaşma çıkar.
Toplumsal yobazlaşma, bir toplumu insanlık sıfatlarına uymayan bir düzen içine sokar.Bu düzen gerek aynı inançta olsun gerekse farklı inançta olsun bütün toplumu olumsuz bir şekilde etkiler ve insanların temel haklarını elinden alır.Günümüzde bunun en güzel örneği olarak İran verilebilir.
İranda yapılan insanlık dışı uygulamaların savunulacak hiçbir yanı yoktur ve bu uygulamalar devlet yobazlığının ürünüdür.Kadınların öyle bir coğrafyada kara çarşafa sokulması,farklı inanç ve düşüncede olan insanların hiçbir şekilde hareket etme ve hatta yaşama hakkının bile olmaması dinin insanlık adına utanılacak eserlerinin sadece bir kaçıdır.
Aynı zamanda İran derecesi kadar olmasa da en basit bir toplumsal yobazlaşma bile, toplumun genel inancının aksi bir inançta olan insanın yadırganmasına,dışlanmasına neden olur.
İşte dinin toplum üzerindeki bu ve bunun gibi pek çok olumsuz etkisini göz önüne alarak onun toplumsal yaşamdan çıkarılması ve en azından kişisel inanç ve uygulama sınırında kalmasını sağlamak gerekir.Buna ister laiklik,ister sekülerlik densin sıfatı ne olursa olsun dinin toplum dışına çıkarılması ve toplumsal ilişkilerdeki yansımalarından kurtulunması gerekir.
Din kişisel inanç ve uygulama sınırları içinde kalmadıkça,toplumun ilerlemesine ve insancıl sıfatlar içinde yaşam sürmesine ilk engellerden biridir.Eğer ilerleme ve insancıl bir yaşam isteniyorssa, dinin toplumsal ve sosyal işlevi tamemen ortadan kaldırılmalı ve toplum üyelerinin günlük yaşamlarında kişisel inançlarını başkalarına yansıtmaları kesinlikle son bulmalıdır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 666
favori
like
share