NAMAZ KILMAYAN KİMSE DİNEN MÜSLÜMAN SAYILIR MI?
Namaz, imandan sonra İslam'ın en mühim rüknüdür, terkine asla göz yumulmaz. Dinen kesinlikle sabit olmuş olan bir hükmü inkar etmek küfr olduğu gibi, namazın farziyetini inkar etmek de küfürdür. Binaenaleyh namaza inanmayan kimse müslüman değildir. Onunla evlenmek caiz olmadığı gibi kestiğini de yemek caiz değildir. Fakat namazın farziyetini inkar etmez, ancak tenbellikten dolayı namaz kılmazsa günahkar olsa bile müslüman sayılır. İslam hukukuna göre suçlu olduğundan cezaya müstahaktır. Hanefi mezhebine, tevbe edip namaza başlayıncaya kadar hapse mahkum edilir. Şafii mezhebinde ise, terkde ısrar eder ve tevbe etmezse idama mahkum olur.


KAYNAK: İSLAM FIKIH ANSİKLOPEDİSİ

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 792
favori
like
share
ByMeGa Tarih: 19.09.2007 13:43
Tüm yorumlar için Allah razı olsun sizden ...
GÜLSiMA Tarih: 11.09.2007 22:02
Allah (c.c) razı olsun.namazın ehemmiyetini her daim bilmek vede bilmeyenlere anlatmak her müminin esas görevlerinden olmalı bu zamanda diye düşünüyorum.24 saatin sadece 1 saatini ayırdığımız namaz ibadetiyle geri kalan 23 saatlik o altın zaman dilimide kazancımız arasına girecektir.
namaz gözümüzün nuru ve biz acizlerin miracıdır.bu zihniyetle düşünülünce ne şeytan engeller bizi nede başka bir şey.Rabbim alnımızı secdeden mahrum eylemesin inşallah.ve de seccadeler başsız kalmasın inşallah.selam ve dua ile
BoNcuKK Tarih: 09.09.2007 14:04
allah razı olsun benim düşüncem namaz en kolay ama en önemli ibadet herkesin yapması gerekir şeytanı içinize almayıp kılmalıyız namazımızı namazın tadını bi alırsan bırakamazsın zaten allahla konuşmak allaha yaklaşmaktır namaz daha ötesi varmı
haluk1987 Tarih: 09.09.2007 09:04
Sağol kardeşim
masarac Tarih: 09.09.2007 01:35
Mükemmel bilgiler.ALLAH (C.C) razı olsun.
Umarım okuyan herkes bir kez daha başını iki elinin arasına alır ve çok az düşünerek hemen tövbe edip namazına başlar.Az düşünür dedim çünkü;ölüm her an gelebilir

Bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim
VULKAN Tarih: 28.08.2007 16:44
elerine sağlık
ByMeGa Tarih: 21.08.2007 14:05
Bismillah al-Rahman al-Rahim
Hamd, ancak Allah'a mahsustur. Salat-ü selam; Rasülullah'ın, O'nun A'li ve Ashab'ının ve Kıyamet'e kadar onların yoluna ittiba edenlerin üzerine olsun.
namaz kılmayanın hali:::
Namazın, kafirle müslümanı birbirinden ayıran, İslam'ın direği olduğunu bilmek zorundayız. Ama ne yazık ki, İslam coğrafyasında dünyaya gelmiş, adları müslüman adı olan çok sayıdaki insan ve içinde yaşadığımız toplumlar, namaz gibi ehemmiyeti haiz bir yükümlülüğü ihmal ve terkettiler. Bu da onlara, namazın, dindeki yeri ve terki durumunda söz konusu olan hükümlerinden bahsetmeyi, nasihat babından zorunlu kılmaktadır.

[COLOR=darkblue]Şunu öncelikle bilmelisiniz ki; namazı terkeden kimsenin tuğyanı kendisine üstün gelmiş, o alışverişte zarara uğramış, kötü akibetini kendi elleriyle hazırlamıştır. Namaz kılmayan kimse nefretle kınanmıştır ve Rasülullah Sallallahu Aleyhi ue Sellem'in yolu üzere ölmez. Onun barınağı kızgın bir ateş, konuklanacağı ve buyur edileceği yer de Cehennemdir. (Allah korusun!)
[COLOR=darkblue]Allah Sübhanehu ve Teala, namazın ehem-miyetini oldukça büyük kılmış, Rasülü de (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu belirtmiştir.

Allahu Teala şöyle buyurmaktadır:

«Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride azgınlıklarının cezasını çekecekler» (Meryem, 59),

«Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak, (hesap defteri) sağ yanından verilenler başka: Onlar Cennetler içindedir. Gü-nahkarlara, "sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler:

'Biz namazımızı kılmıyorduk...»(Müdessir,38-43),

«(Bu nunla birlikte kafirlikten vazgeçip) tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, artık onlar dinde kardeşlerinizdir..»(Tevbe, 11)

RasülullahSallallahu Aleyhi Vesellem de "Kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terketmesi vardır" buyurmuştur (Müslim).

Namazın önemini ifade eden başka bir hadis de şöyledir: "Kulun, Kıyamet gününde ilk hesaba çe-kileceği şey namazıdır. Eğer -bu hesabı- düzgünse diğer ameli de düzelir; yok, bu -hesabı- fasit olursa, diğerleri de fasit olur." (Sahih, Taberani) Bir başka hadisinde ise Rasülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle buyuruyor:

"İnsanlarla, Allah'tan başka ilah olmadığına, Mu-hammed'in (Sallallahu Aleyhi ue Sellem) şüphesiz Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermelerine değin savaşmakla emrolundum. Eğer bunları yaparlarsa kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Fakat -gerçek- hesapları yine Allah'a kalmıştır."* (Müttefekun aleyh) Yine bir diğer hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur:

"Benim havzim İyle ile Aden arasından daha uzundur. Nefsim kudretinde bulunana andolsun ki, O'nun taşları yıldızların sayısından çoktur. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Nefsim kudretinde bulunana andolsun ki, ben; bir kimsenin kendi havuzundan, başkalarının develerini kovduğu gibi insanları ondan kovacağım." Ashab: "Ya Rasülullah, sen, o gün bizi tanıyabilecek misin?" dedi. Peygamber Sallallahu. Aleyhi ue Sellem de, "Evet, sizin - O gün- hiçbir ümmette bulunmayan bir simanız olacak. Yanıma abdest almanızın tesiriyle yüzleriniz ve ayaklarınız nur içinde geleceksiniz" cevabını verdi. (Müslim)

(*) Yine sahih olan bir başka rivayette ise "İslam'ın hakkını aş-madıkları müddetçe" kaydı vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere;hırsızlık, zina, haksız vere adam öldürme ve bunun gibi İslam'ın temel yasaklarım çiğneyen kimsenin yine İslam'da belirtildiği ölçüler doğrultusunda kanı ve malı helal olmaktadır. Artık kişi, namazı gerçekten Allah için kılıyor veya kılmıyordu, ya da haramlardan Allah için veya insanlardan korktuğu için sakınıyordu gibi onun iç dünyasını ilgilendiren hususlarda ki hesabı da Allah'a kalmıştır, şüphesiz hiç birşey Allah'a gizli kalmaz.


Ey namazını kılamayan kimse!

Namazı terketmen sebebi ile Rasülullah'ın seni kendi havzından uzaklaştırdığı o pek zorlu günde senin yerin neresi olacak? Çünkü O (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), çehrelerinde abdest sebebiyle oluşan parıltıların varlığıyla arkası sıra gelenleri gayet iyi bilecek. Ama seni nasıl tanıyıp da kendi havzına dahil etsin ki? Çünkü sen namaz kılmıyorsun!..

«Tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Ancak (Kur'an'ın ayetlerini) yalanladı, (amel etmekten) yüz çevirdi. »(Kıyamet, 31/32)

Bütün bu tehditlerden sonra Cennet'e girmeyi arzu ediyor musun!?..

«Hep Allah'a dönüp itaat edin, O'ndan korkun ve namazı kılın da müşriklerden olmayın.» (Rum, 31)

«Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasulüne davet edildiklerinde, "işittik ve itaat ettik" demek, sadece müminlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.» (Nur,51)

Dikkat edin!

Yüce Allah, Şeytan'a lanet etti ve onu rah-metinden kovdu. Şüphesiz o, Kıyamet gününde de ebedi olmak üzere Cehennem'e atılacaktır. Çünkü O, Allah'ın emretmesine rağmen büyüklendi ve Adem'e secde etmedi. «Bir zamanlar biz, meleklere "Adem'e secde ediniz" dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.»(Bakara, 34)

Şeytan, Adem'e secde etmediği için Allah'ın lanetine uğradı. Peki, Yüce Allah için secde etmeyerek O'nun emrine karşı gelenin hali ne olur? Oysa Allah şöyle buyurmakta: «Ben İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat 56)

Namazın önemini belirten bir başka ayet de;

«iman eden kullanma söyle, Namazı dosdoğru kılsınlar»(Ibrahim, 31) şeklindedir.

Ömer b. el-Hattab (Radıyallahu Anh) vefatına neden olan hastalığı sırasında cemaate çıkamadığından -yanındakilere- şöyle sordu: "İnanların tümü namazı kıldı mı?" Biz de "evet" dedik. O da, "namazı terkedenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur" dedi. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) ise, "Mu-hammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ashabından hiç kimse, namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi" demiştir. (Sahih, Hakim).

Sahabe-i Kiramdan İbni Mes'ud Radıyallahu Anh, Namazı terkedenin dini yoktur," Ebu'd-Derda Radıyallahu Anh da, "Namaz kılmayanın imanı yoktur" demislerdir. (Bkz. "Mu cemu'l Kebir", Taberani). Ulemadan İmam Hafız Münzirî Rahmetullahi Aleyh de şöyle de­miştir: "Sahabeden; Ömer b. el-Hattab, Ebu Hu-reyre, Abdullah b. Mes'ud, Abdullah b. Abbas, Muaz b. Cebel, Cabir b. Abdullah, Ebu'd- Derda, Ab-durrahman b. Avf ve diğerleri gibi bir cemaat (Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun), namazı vaktin sonuna kadar kasten kılmayan kimsenin, küfre düş-tüğü görüşündeydi." (Bkz. "et- Terğib ve't- Terhib"). İbn-i Kayyım ise, "Sahabeden bunun aksini söyleyen kimse bilinmiyor" demektedir.

İmam Ahmed b. Hanbel namaz kılmayan hakkında şu hükmü belirtmiştir: "Her kim vakit içinde namaza çağrılır da cevaben, "ben kılmayacağım" der, namaz kılmaz ve vakti geçirirse, öldürülmesi gerekir!" (Bkz. "Tazimu's- Salah", el- Meruezî).

Acaba namaz kılmayan kimse hangi amelin se­vabını ümid ediyor ki, Cennet'e girebilsin?

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Kim ikindi namazını kılmazsa gerçekten ameli boşa gider" buyurmuştur. (Buhari)

Yere ve göklere boyun eğdiren yüce Allah'ın huzurunda namaz kılmayanın hali ne korkunçtur!... Okuyup düşünen kimse için; namazın vucubiyetini belirten, kılmayanın çok kötü akıbetini açıklayan ve bundan özellikle sakındıran birçok ayet ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifleri vardır.

Ey namazım kılamayan kimseler!

Şu ayet ve hadislerde belirtilen azabın şiddetine bakın da gençlik ve hayata aldanmayın! Çünkü hayat ne kadar uzun olursa olsun, bütün nefisler ölümü tadıcıdır... Tüm bunları bir kenara bırakıp gaflete dalmamalısınız. Şüphesiz Allahu Teala sizi boş yere yaratmadı. Aksine, ancak O'na kulluk etmemiz için yaratıldık. Ne biz, ne de tüm insanlar başı boş bırakılmayacaklar... Allah Azze ve Celle'nin bizleri ke­sinlikle toplayacağı, hak ve adaletle sınıfların ayrılacağı bir dönüş yerimiz var... Yarınlar ancak, kendisinden korkup emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan; dünyayı, Allah'ın hoşnutluğu ve Cennet'i karşısında satan; geçici hayata karşı Ahiret sonsuzluğunu tercih eden; azap ve ızdıraba karşı mutluluğu satın alan kimselerin olacaktır! İşte onlar. güvenlik ve esenlik içinde olacaklar ve ticaretleri boşa gitmeyecektir.

Aziz ve Kahhar olan Allah'ın huzurunda yarınki durumunu düşün... Allah'a andolsun, bu öyle bir sa­attir ki, dehşeti muttakileri bile gerçekten kor­kutmaktadır.

«O gün Cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!»(Fecr, 23)

Gerçekten çok çok kötü olan, Hakkı bilip O'na iman etmen, sonra da seni hiç ilgilendirmezmiş gibi, kaale almadan bu yönde bir adım dahi atmıyor olmandır. Yoksa namazı teşrii edip onu emreden Allah'ın, -insanı şiddetlice- kuşatmasının sana asla erişmeyecek olduğuna mı inanıyorsun? Ahiret ve Ahirette olacakların azameti ve dehşetinden kurtulmak mı daha kolay, yoksa dünyada peşinde koştuğun heves ve tutkuları bırakmak mı?

Eğer Allah'a ve Ahiret gününe şüphe duymadan iman ediyorsan, gerçekten doğru ve dikkatli düşünüp lafı yerine koyuyor ve kesinlikle batıla uymayacağına kani oluyorsan, karşına bütün müslümanlar için de bir öğüt olacak, tertemiz hakkı uygulamaktan başka bir gerçek çıkmayacaktır. Hak söze karşı kendince hiçbir şekilde komplo düzemeyeceğine inandığın, bu önündeki apaçık ger­çeğe tutunmaktan başka alternatifin olmadığını an­ladığın zaman sana düşen vazife; Allah'ın bizler için seçtiği hayat düzenini yürürlüğe koymak için ayak-lanman, derhal namaza ve Allah için secdeye koşmandır. Sakın Şeytan gibi Rabbine isyankar olma!.. Şunu da bil ki, bu nasihata kulak vermezsen, korkunç sondan Allah'ın dilemesinden başka, ne bir kurtuluş, ne de bir kaçış yeri olmayacak..

Eyvahlar Olsun Bînamaza!

Sen ki, zevk ve isteklerine karşı koymaz da seni yaratan Allah'a karşı gelirsin?!.. Allah'ın ayetlerini duyuyor ve namaz konusundaki emirlerini gayet iyi biliyorsun, sonra da Allah'ın bu husustaki tehditlerini sanki hiç duymamış gibi namaz kılmamakta hala ısrar ediyorsun.

« Vay haline, her yalancı ve günahkar kişinin ki, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki hiç duymamış gibi (küfründe) direnir. İşte onu acı bir azap ile müjdele!» (Casiye, 7-