KARKAMIŞNÜFUSU: 13.515 (1997)YÜZÖLÇÜMÜ: 314 Km2Gaziantep'e Uzaklığı: 75 Km
KARKAMIŞ
İlçenin Coğrafi Konumu, İdari Yapısı ve Tarihi
Antik Çağda doğunun önemli şehirlerinden biri olan Karkamış; Fırat nehrinin meydana getirdiği tarihi havza olan Mezopotamya havzasının orta mezopotamya bölümünde bulunur. Karkamış, eski çağlarda çok önemli bir sanat ve kültür merkezi olmuştur. Burada yapılan araştırmalar sonucu Gılgamış destanının, Geç Hitit döneminde antik şehrin ortostatları üzerinde tasvir edildiği tesbit edilmiştir. Karkamış'ta bugün, iç ve dış şehir surları, tapınak ve hilani tipi evlerin kalıntıları göze çarpmaktadır. Karkamış harabeleri halen Suriye-Türkiye hududunun sıfır noktasında ilçe hudutları içindedir.
Hicretin 17. yılında Müslümanların bölgeyi almasıyla halkı İslamiyeti kabul etmiştir. Malazgirt savaşından sonra bölge, Selçukluların egemenliği ne geçmiş, Abbasiler zamanında ise bölge Türkleşmeye başlamıştır.
Karkamış ilçesi, Gaziantep'in güneydoğusun da, il merkezine 75 kilometre uzaklıktadır. Yüzölçümü 314 kilometrekare, rakımı ise 365 metredir. İlçenin doğusunda Fırat Nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, güneyinde ise Suriye yer almaktadır.
İlçe topraklarının % 95'i tarıma elverişli olup, düz ovalık bir arazi özelliğine sahiptir. İlçede bitki örtüsü yönünden zeytin. fıstık, bağ ve az da olsa meyve ağaçları bulunmaktadır.
İlçenin Ekonomik Durumu
Güneydoğu ikliminin tipik özelliklerinin yaşandığı ilçede tarıma dayalı ekonomik yapı mevcuttur. İlçede ziraat yapılan 5600 dekar alanda 850.000 adet Antepfıstığı, 250 dekar alanda yaklaşık 400.000 adet zeytin ağacı bulunmakta dır. Ayrıca mercimek, buğday, arpa ekimi yapılmakta olup, pamuk ve sebze üretimi de yapılmaktadır. İlçede hayvancılık küçük çapta ve aile ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır,
İlçenin Tarihi ve Kültürel Çevresi
İlçe merkezine 1 km uzaklıkta bulunan Karkamış kalesi, tarih öncesi kalıntıları yanında erken ve geç Neo Hitit dönemlerine ait iki ana yerleşim alanı bulunmuştur. Ayrıca ilçeye bağlı Akçaköy, Arıkdere, Ayyıldız, Beşkılıç, Çiftlik, Subağı ve Yazır köylerinde 10 adet höyük bulunmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1027
favori
like
share