Demirköy

Kırklareli Demirköy ilçesi

Kırklareli ilinin bir ilçesidir. Bulgarca Малък Самоков (Malık Samokov) olarak bilinir.

Demirköy, 1914 yılında ilçe olmuştur. 2000 yılı sayımlarına göre nüfusu 4855'dir. 15 köyü 1 beldesi vardır.

Demirköy, Yıldız Dağlarının 400 metre yüksekliğinde ormanlar içinde kuruludur.

Demirköy yurdumuzun Avrupa toprakları üzerinde deniz mavisi ile orman yeşilinin kucaklaştığı, Kırklareli ilinin Bulgaristan sınırında küçük bir ilçesidir.

Demirköy Istranca (Yıldız) dağlarının 400 metre yüksekliğinde ormanlar içinde kuruludur.

Demirköy'ün ekonomisinin büyük bölümü ormancılığa dayalıdır.Küçük çapta da olsa tarım , hayvancılık ve turizm vardır.

Halkın büyük çoğunluğu balkanlardan bir kısmı da Anadolu'dan gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Feth etmek için hazırlıklarını yaparken demir madeninin bol olarak bulunduğu Demirköy'e de bir demir işleme fabrikası (Dökümhane) kurdurmuştur.

3 km uzunluğundaki Dubnisa mağarası sarkıtlarıyla , dikitleriyle , sulu ve kuru kısımlarıyla muhteşem ve heybetli bir görünümü vardır.

Dünya'da çok önemli yeri olan , koruma altına alınmış longoz (su basar) ormanları Akarsuları , gölleri ve doğal yaban hayatıyla eşsiz güzelliktedir.

1914 yılında ilçe olmuştur.

2000 sayımlarına göre nüfusu : 4855 dir.

15 köyü 1 beldesi vardır.

Çok yakında Bulgaristan'a bir gümrük kapısı açılacaktır.Yıllara göre nüfusu:

1997 4.791
1990 5.203
1985 4.732
1980 4.345
1975 3.950
1970 3.400
1965 3.309
1960 2.335

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4459
favori
like
share
kuvari Tarih: 14.12.2007 02:44
tsk
LEVIS-501 Tarih: 23.08.2007 17:16

TARIHCESI


Demirköy Milattan önce 4200-4000 yıllar, arasında Trak kabileleri tarafından yerleşim alanı olarak seçilmiştir. Arkeolojik araştırmalar yapılmadığından bu konuda tarihi veri bulunmamakla birlikte, Vize kıyıları ve Karadeniz kıyı şeridinin Traklar tarafından elverişli olarak seçildiği bilinmektedir.

İlçenin eski adı “SAMAKOFÇUK’tur. Bu ad daha sonraları çevredeki demir cevherinin varlığından Demirköy şekline dönüşmüştür. Demir madenleri, verimli ormanlar ve kereste istihsali nedenlerinden çevre geniş bir yerleşim alanı özelliğini yıllardır konmuştur.

1914 yılına kadar Midye kazasının bir nahiyesi olan Demirköy bu tarihten sonra ilçe teşkilatına kavuşturulmuştur.

Balkan Harbi başlamadan önce Demirköy’ de 1200 Rum ve 95 Bulgar evi varken, Bulgar ve Yunanlıların işgalleri ve ardından Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile bu durum tamamen değişmiştir. özellikle istilacılar İgneada’dan motorlara binerek kaçarken çevreye yeni Türk aileleri yerleştirilmiştir.

İlçe özellikle Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta da “Milli Şehit” olarak tanımladığı Hamdi Bey’in kaymakamlığı sırasında büyük imar hareketlerine sahne olmuştur. Bu devre sırasında yerli halk Hamdi Beyin önderliğinde imece usulü ile Hükümet Konağı’nı, ilkokulu ve Kıklareli'ne giden şimdiki yolu yaptırmıştır.

Bu arada üzücü bir de olay olmuş ve binaların bitirilmesi ardından durum valiye bir telgrafla bildirilerek eserleri yerinde görmesi istenmiştir. Ne var ki Demirköy’e oğlu ile birlikte gelen vali dönüşünde Rum çetecilerin baskınına uğramış ve bu sırada oğlu şehit-edilmiştir. Halen Kırklareli yolu üzerinde bulunan mezarlık o günün anısına Vali Mezarlığı olarak anılmaktadır.