Ekonomik Yapısı


Ekonomik Yapıİlimiz ekonomisi tarımdan sanayiye geçişi yaşamaktadır. Son yıllarda sanayileşme, özellikle İstanbul sanayisinin Trakya’ya yönelmesi sonucunda D-100 karayolu kenarında yapılan yatırımlarla gelişmeye başlamıştır.İlimiz 2000 yılı verilerine göre 4.370 dolar olan kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ile iller sıralamasında Kocaeli, Bolu, Yalova ve İstanbul’dan sonra beşinci durumdadır.

Gayri safi yurtiçi hasıla içinde sanayinin payı yüzde 56, hizmetler sektörünün yüzde 34 ve tarımın payı yüzde 10’dur.

Kırklareli gelir seviyesi ve gelişme aşaması bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir ilimizdir. Ancak bu görünüme karşılık ilçeler arasında büyük uçurumlar bulunmaktadır. 1996 rakamlarına göre gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 62’sini Lüleburgaz, yüzde 15’ini Merkez ilçe, yüzde 10’unu Babaeski oluşturmaktadır. Bu üç ilçemizin toplamı yüzde 87 tutmaktadır. Geriye kalan yüzde 13 diğer beş ilçemizin payıdır

TarımBİTKİSEL ÜRETİM

Yüzölçümü 6.550 kilometrekaredir. İl arazisinin yüzde 40'ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Sulanan tarım alanları ise yüzde 17'dir. Toplam ekilebilir arazi içerisinde buğday birinci sırayı almakta ve ekilişteki payı yıllara göre yüzde 55-60 arasında değişmektedir. Tarım ürünleri içinde ikinci sırayı alan ayçiçeğinin payı ise yüzde 20-25 dolayındadır.ORMANCILIK

İl yüzölçümünün yüzde 37'si ormanlarla kaplıdır. Ormancılık sektörünün milli gelir içindeki payı binde 5 Kırklareli Ormancılık Sektörünün milli gelir içindeki payı %00,06 ve GSMH' ya katkısı ise %00,21 dir.Kırklareli ormanlarının yıllık odun üretimi 311,4 metreküptür.HAYVANSAL ÜRETİM

Kırklareli'nde hayvancılık bitkisel üretimden sonra ikinci sırada gelir kaynağı olup, önemli bir potansiyele sahiptir.İl düzeyinde 80 bin büyük baş, 219 bin küçük baş hayvan bulunmaktadır. Yılda 3 bin ton et, 165 bin ton süt üretilmektedir.SU ÜRÜNLERİ

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bulunan İğne Ada ve Kıyı Köy beldelerimiz ile, Liman Köy ve Beğendik köylerimiz Karadeniz sahilinde yer almaktadır. Buralarda 245 tekne ile 588 ruhsatlı balıkçı tarafından balıkçılık yapılmakta ve halkın yüzde 40’ı geçimini bu yolla temin etmektedir.

Bunun dışında baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık faaliyetleri sürdürülmektedir.

Su ürünleri yönünden önem arz eden Erikli, Hamam ve Mert gölleri olmak üzere üç adet tabi göl, Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları olmak üzere üç adet baraj ile 30 adet gölet mevcut olup, buraları balıklandırılmıştır. Artarak gelişme gösteren kültür balıkçılığı yaygınlaşmaktadır. Halihazırda tamamı projeli ve üretime geçmiş olan 10 tesis bulunmaktadır.

Sanayi

İmalat Sanayi

İlimizde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da yoğunlaşmıştır. Kırklareli’nde sanayi artan bir hızla gelişmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında İstanbul sermayesinin çevreye yayılma çabası yatmaktadır.

İmalat sanayini değerlendir-diğimizde 160’a yakın tesis bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak gıda ve tekstil imalatı yapılmaktadır. 70’e yakın tesis gıda ile, 50’ye yakın tesis tekstil ile iştigal etmektedir. Orman ürünlerine yönelik 10, taş ve toprağa dayalı imalat sanayi olarak da 10’a yakın tesis bulunmaktadır. Bunların arasında Alpullu Şeker Fabrikası, Pınarhisar Çimento Fabrikası, Trakya ve Kırklareli Cam Fabrikaları, Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Zorlu Linen sayılabilir.Enerji

Kırklareli'nde elektriksiz köy bulunmamaktadır. Kırklareli'nde Hamitabat Doğal Gaz Çevrim Santralı bulunmakta ve doğal gaz ile elektrik üretilmektedir. Yılda 656 milyon kilovat elektrik tüketilmektedir.

Madencilik

Kırklareli'nde altın, bakır, çinko, demir, mermer, bolfram, molibden, felspatmanganez rezervleri bulunmaktadır.Maden varlığını oluşturan doğal kaynaklardan sadece mermer yatakları işletilmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3017
favori
like
share
Piranha_TR Tarih: 01.04.2009 22:13
teşekkürler
ŞİNE Tarih: 01.04.2009 22:11
emegıne saglık
kuvari Tarih: 14.12.2007 02:42
tsk