AYDINLAR


Siirt AYDINLAR ilcesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Siirt İline bağlı bir ilçe olan Aydınlar, doğusunda Pervari, kuzeydoğusunda Şirvan, batısında da Siirt ile çevrilidir. İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlçe topraklarını Güneydoğu Torosların uzantıları olan dağlar engebelendirmektedir. Bu dağlar akarsu vadileri ile parçalanmıştır.

İlçe topraklarını Dicle Irmağının kolları sulamaktadır. Siirte 7 km. uzaklıktaki ilçenin, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 5.540tır.

İlçenin doğal bitki örtüsü step (bozkır) görünümünde olup, dağlık alanlarda meşe ağacı topluluklarına rastlanmaktadır.

Aydınlar ilçesinde Karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmakta, Yazları sıcak ve kuraktır.

İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve inanç turizmine dayalıdır. İlçede yetiştirilen tarımsal ürünler arasında buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün ve sebze ve meyve gelmektedir. İlin en önemli ekonomik etkinliği hayvancılık olup, yaylalarda koyun, kıl keçisi ve yöreye özgü Ankara keçisi yetiştirilip, arıcılık yapılır.

Eski adı Süryanicede Yüksek Ruhlar anlamında Tillo olan Aydınlar ilçesinin İl merkezine yakın olmasından ötürü, Siirt ile aynı tarihi paylaştığı sanılmaktadır. Yavuz Sultan Selim tarafından Çaldıran Savaşından sonra 1514;te Siirt yöresi ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde burada yaşayan İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı gibi mutasavvıflar Tilloyu yörenin bir kültür merkezi haline getirmişlerdir. Yine bu dönemde buradaki medreselerde dini ilimlerin yanı sıra astronomi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve tıp eğitimi verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Siirtin bir bucağı olan Tillo, 1990 yılında ilçe konumuna getirilerek ismi Aydınlar olarak değiştirilmiştir.

İlçede günümüze gelebilen eserler arasında;

Şeyh Memduh (Memdun) Camisi
İbrahim Hakkı Türbesi
Zemzemul Hassa Türbesi
Sultan Memduh Türbesi
Şeyh Hamza-El Kebir Türbesi
Şeyh İbrahim-El Mücahit Türbesi
Şeyh Muhammed El Hazin Türbesi bulunmaktadır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4037
favori
like
share