YAHYALI

Kayseri Yahyalı İlçesi

Eski adı Gazibenli olan ilçe, önceleri Develi'ye bağlı bir bucaktı. Sonradan burada bulunan Yahya Ali adında bir zat, ilçeye adını verdi. Burası 1954 yılında ilçe oldu.

Sultan Sazlığı'nın güneyinde, Elmalı ve Seki dağlarının arasına kurulan Yahyalı, denizden 121 0 metre yüksekliktedir. Nüfus yoğunluğu 25. 77'dir. Alanı 1 .604 Km. karedir. İlçe yakınında Kestanici gölü vardır. Karaboğa çayı sulamada kullanılır. Artan suyunu Sultan Sazlığı'na verir. Zamantı Irmağı'da ilçe sınırları içerisinden geçer. Geniş ormanlık alanları vardır.

Kışları burada sert iklim görülür. Yazları ise sıcak ve kuraktır. ilkbaharda bol yağmur alır.

İlçe sanayi yönünden pek gelişmemiştir. İlçede 90 kadar küçük işyeri bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu küçük çaplı tamirhanelerdir. Orman alanları olduğu için kereste sanayii gelişmiştir.

Yahyalı halılarıyla meşhurdur. Tabii boyadan imal edilen halılar saf yünden dokunur. içerisinde suni herhangi bir madde olmadığı için, oldukça kıymetlidir. Dış pazarlarda bile büyük ilgi görür. Bu halılar, kullanıldıkça parlayarak daha kaliteli hale gelir. Halkın temel geçim kaynağını da bu oluşturur. Bundan başka, kilim ve benzeri el dokuması eşyalar da üretilir.

Yahyalı tarımda gelişmektedir. İlçe kendine yetecek kadar üretim imkanlarına sahiptir. İlçe, daha çok meyveciliğiyle meşhurdur. Buradaki meyve fidanı üretim merkezi, ülke geneline hitap etmektedir. Yörede patates ve pancar ekimi de yapılmaktadır. Yahyalı'da bolca elma yetiştirilir.

Yahyalı'da çevreye has oyunlar dikkati çeker. Burada el sanatlarından heybe, eldiven, elbise gibi eşyalar folklorik özelliği artıran önemli oyunlar oynanır. Düğünlerde davul-zurna baş çalgı aletleridir. Halaylar il genelindeki özelliğini burada korur. Türküleri ise, maya ve bozlak türündendir.

Yahyalı'da eğitim kendine yetecek seviyededir. İlçede ilkokul, orta ve lise. eğitimi yapılmaktadır. Meslek okulları da vardır.

Yahyalı, maden yönünden oldukça zengindir. Çinko, kurşun, demir gibi madenler buradan çıkarılır. Aladağlar'dan çinko ve kurşun: karadamazı köyü yakınlarında ise Çinko ve Demir çıkarılır. Bu cevherlerin büyük bölümü yurt içerisinde kullanılır. Çinko ve Kurşun çinkura, demir Karabük Demir Çelik fabrikalarına sevk edilir.

Yahyalı'da gelişmiştir. Ticari hüviyet gözükmez ilçenin kendi talebeni karşılayacak kadar bir potansiyel vardır. Son istatistiklere göre 198 ticarı kuruluş vardır. Bunun 100 kadarı 5 milyon TL. sermayeleri ile çalışmaktadır.

Meyvecilik geliştiği için ticari yönden bazı kuruluşlar buların pazarlanmasıyla meşguldür.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3579
favori
like
share