HACILAR

Kayseri Hacılar İlçesi

Hacılar adı, kaynaklarda belirtildiğine göre, köy kurulurken köyden topluca hacca gidildiği için verilmiştir. Hacılar halkı, oğuzların kayı boyundandır. Daha önceleri Adana Bölgesi'nde göçebe olarak yaşarken topluluk arasında çıkan bir anlaşmazık üzerine yaz aylarında geldikleri Erciyesin eteklerine bu defa temelli gelerek yerleşmişlerdir. Hacılarlılar'ın buraya yerleşme tarihleri 15. asırda olmuştur. Hacılar önceleri dörtkuyular mevkiinde idi. 1726'da bir eşkıya saldırısı üzerine burayı terk ederek şimdiki yere yerleşmişlerdir. 1931 'de nahiye, 1990 yılında da 3647 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

Hacılar, Kayseri'nin güneyinde, Erciyes Dağı'nın eteğindedir. 61,3 km2'1ik alana sahip olan ilçe, engebeli bir arazi üzerindedir. Bu bakımdan çevresinde Erciyes'in oluşumunda onu tamamlayan çok sayıda tepe bulunmaktadır. Ayrıca Sarıgöl'de burada yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kefeli, Hasan Dağı, Lifos Dağı, Kükürt Dağı, Oğlakkıran, Süt donduran, Sesli Dağ ve Yankı Dağı. Bu dağlar arasında küçük göller bulunmaktadır. Bunlardan Sarıgöl en tanınmışıdır.

İlçenin iklimi, step iklimi özelliğine sahiptir. Kışın bol kar yağar. Yazın oldukça sıcaktır.

Hacılarda Hacılar Elektrik Sanayi !'HES'' ülke çapında önemli yeri olan bir kuruluştur. 1973 yılında fabrika elektrik malzemesi üretmektedir. Bundan ayrı olarak Hasçalık adında bir de demircilik işletmesi bulunmaktadır. İlçede bunun dışında küçük el sanatları gelişmiştir. Özellikle Kayseri mobilya sanayii Hacılarlı ustaların kontrolündedir.

Hacılarda el tezgahlarıyla dokumacılık hayli gelişmiştir. Ancak, son yıl1arda tekstildeki fabrikalaşmanın büyümesi, bu el sanatı ilçede hemen hemen durdurmuştur. Siyah beyaz iplikten dokunan kareli çarşaflarıyla Hacılar bir dönemde büyük üne sahipti. Artık bu çarşaflarında İmalatı durmuş durumdadır. Ancak, onun yerini halıcılık almış ve giderek de yaygınlaşmaktadır.

Hacılar arazisi tarıma elverişli değildir. Hacılar ve köylerinde daha çok bahçecilik gelişmektedir. Çok geniş alanlar bağ olarak kullanılmaktadır .

Hacılarda Erenler Türbesi bu adla anılan yerdedir. Hasan Dede Türbesi, Hasan Dağı'ndadır. Sakar Dede Türbesi, eski Hacıların bulunduğu yerdedir. Sesli Dede Türbesi, Sesli Dağı'nın zirvesindedir. Buradan ayrı olarak Lifos Dağı'nda eski yerleşim alanlarının harabeleri Çarık Dağı harabeleri, Büyük Kartın Dağı harabeleri, Sesli Başı ve Acı Kuyu bölgelerindeki harabelerle Bozdağı çevresindeki harabeler önemlidir. Bunlar, önceki çağlarda yaşamış insanların günümüze gelen işaretleridir...

Hacılar kapalı toplum özelliği taşıdığı için burada mahalli oyunlar büyük önem taşır. Özellikle kış aylarında televizyonun henüz olmadığı dönemlerde halkın boş zamanlarında çeşitli oyunlarla gün geçirdikleri bilinmektedir. Ancak, bu oyunların çoğu çevreye has olmaktan ziyade kültür değerlerimiz içerisinde ülkenin hemen her kesiminde görülen cinsten oyunlardır.

Hacılarda ilk ve ortaöğretim kurumları vardır. İlçe merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, 1 Anadolu Lisesi, 1 Çok Programlı Lise ve 6 İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Merkeze bağlı köylerde toplam 3 ilköğretim okulu ve Karpuzsekisi Köyüne bağlı Gerbula Mezrasında da 1 ilköğretim okulu vardır.

Bu ilçenin tarihinde bilinen şair -Aşık Zari'dir. 1879'da ölen aşığın doğum tarihi bilinmemektedir. Anonim eserlerde ise, türküler ve maniler önemli yer tutar. Bunlarda da mahallin özelliklerini görmek mümkündür.

Hacılarda herhangi bir maden cinsine bugüne kadar rastlanmamıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2814
favori
like
share