Kırklareli il sınırları içinde pek çok mağara bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı tarih öncesi dönemlerde, diğer bir kısmı ise Erken Hıristiyanlık sürecinde, bu din mensupları tarafından iskana tabi tutulmuş, turizm açısından önemli mağaralardır. Ayrıca doğal özellikleri itibariyle dikkat çeken ve turizme yönelik çalışmaları sürdürülen beş adet mağara bulunmaktadır.Dupnisa Mağarası:
Bunlardan en önemlisi, Kırklareli'nin yaklaşık 50 km. kuzeydoğusunda, Demirköy İlçesi, Sarpdere Köyü'nün 6 km. güneyinde bulunan Dupnisa Mağarasıdır. Birbirine bağlı iki kat ve gelişim özellikleri farklı, üç mağaradan her birinin hidrolojik özellikleri, gelişim dönemleri, fauna yoğunluğu, meteorolojileri ve mağara içi damlataşı çökeltileri birbirinden son derece farklıdır. Birbirine tezat üç mağaranın üst üstte bulunması son derece ilginçtir, üstte yer alan Kuru Mağara, damlataşı birikimi yönünden son derece zengindir. Özellikle sarkıt, dikit, sütun ve duvar damlataşları büyük boyutlara ulaşmıştır. Buna karşılık altta, bulunan Dupnisa Mağarası, içindeki yeraltı deresi ve göller ile saçak şeklinde göllerin üzerine inen duvar ve perde damlataşları vasıtasıyla, oldukça cazip bir görünüm sunmaktadır. Bu nedenle Kuru ve Dupnisa Mağaralarından oluşan sistem, turizm amaçlı kullanıma son derece uygundur. Bunun yanında doğal çevrenin güzelliği, mağaranın önemini daha da arttırmaktadır. Dupnisa Mağarası, Trakya'da uygulama projesi çizilen ilk mağara olma özelliğini taşımaktadır. Hazırlanan mimari ve elektrik projelerinin uygulanması, yol ve çevre düzenlemesinin yapılması durumunda, Kırklareli turizmi büyük bir hareketlilik kazanacaktır.[COLOR=orangered]Dupnisa Mağara Sistemi
Yeri: Kırklareli, Demirköy İlçesi
Mağara Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı, Sarpdere köyünün sınırları içerisindedir. Köyün 5-6 km. güneybatısındadır. Mağaraya jeep, traktör gibi araçlarıyla ulaşılmaktadır.
Özellikleri: Üç girişe sahiptir yeraltı sistemi olan mağaranın toplam uzunluğu 3200 m.dir. Girişten itibaren ilk 1000 m.si suludur. Mağaran çıkan kaynak Türk-Bulgar sınırı olan Rezve Deresini oluşturmaktadır. Girişlerden birincisi Dupnisa Dolin girişidir. İkincisi kuru mağara olup iki ayrı girişle başlar. Kollardan biri 456 m., diğeri 363 m.dir. Üçüncü giriş Kız Mağarası olup 60 derecelik bir eğimle başlar. Mağaranın yan kolları fosil, ana sistemi aktiftir. İçinde boyutları 150x 60 m. çapında bir salon vardır.

[COLOR=orangered]Yenesu Mağarası
Yeri: Vize İlçesi, Balkaya Köyünde bulunmaktadır.
Özellikleri: Trakya'nın üçüncü büyük mağarasıdır. Yenesunun içi, görünümleri son derece güzel, her türden damlataşları (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataşı havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır. Damlataşı havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.

[COLOR=orangered]Domuzdere Mağarası
Yeri: Vize İlçesi, Balkaya Köyünde bulunmaktadır.
Özellikleri: Domuzdere Mağarasının içi görünümleri çok güzel sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplı, geniş ve yüksek salon veya galerilerden meydana gelmiştir.

[COLOR=orangered]Kıyıköy Mağarası
Yeri: Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesinin 2 km. güneyinde bulunmaktadır.
Özellikleri: Menderesler çizerek gelişen ve yer yer damlataşı çökellerine sahip olan Kıyıköy Mağarası turizm amaçlı kullanıma uygun özelliklere sahiptir

[COLOR=orangered]Kaptanın Mağarası
Yeri: Vize İlçesi, Kıyıköyde bulunan Kıyıköy Mağarasının 200 m. güneyinde bulunmaktadır.
Özellikleri: Zengin damlataşı birikimlerine sahiptir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2672
favori
like
share
kuvari Tarih: 14.12.2007 02:43
tsk