SARIOĞLAN

Kayseri Sarıoğlan ilçesi

Adının nereden geldiğine dair kayıtlarda herhangi bir açıklamaya rastlanılmadı. Daha önceleri Bucak'tı. Bilahare 1960 yılında ilçe oldu.

Kayseri'ye 60 km. uzaklıkta olan ilçe Kayseri - Sivas karayolunun 2 km. kuzeyindedir. Nüfus yoğunluğu 21.8'dir. ilçenin alanı, 1.239 km. kareyi bulmaktadır. Beştepeler, Üçtepeler, Kepirge, Altıparmak ve Hanburnu dağları vardır. 29 , 6 km. karelik bir alanını kaplayan tuz gölü çevrenin en önemli özelliğini ortaya koyar. Sarıoğlan, tarıma elverişli alanlara sahip olduğu için burada hububat üretimi iyi durumdadır. Kesedoğan çayı ilçeden geçip Kızılırmak’a dökülür.

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. ilk baharda bol yağmur alan ilçenin kışları sert geçer.

Sarıoğlan'da bir Un ve Makarna Fabrikası vardır. Bundan başka, çeşitli sanayii atölyeleri yer alır, bunların ilçedeki miktarları ise 52'dir

Çevre kilimleri ile tanınır. Bundan başka çeşitli giyim eşyaları da yapılmaktadır.

Sarıoğlan Palas ovasına sahip olduğu için burada tarım ileri gitmiştir. Arazisi sulu olmasa da toprak kalitesi yüksek olduğundan tarım gelişmiştir. Tarım burada diğer ilçelere oranla daha fazla makinalaşma imkanı bulmuştur. Bu bakımdan, ilçe ve köylerinde traktör oldukça fazladır. Çevrede meyvecilik giderek gelişmektedir.

Sarıoğlan tarihi zenginlik bakımından fazla şanslı değildir. Sultan hanı bu ilçe karayolu üzerindedir ayrıca Kızılırmak üzerinde sekiz gözlü bir tarihi köprü bulunmaktadır.

İlçede eğitim gelişmektedir. ilk, Orta Lise öğrenimi yapılan ilçede meslek lisesi de vardır.

İlçede mahalli adetler hakimdir. Tilki oyunu adıyla bir oyun daha çok düğünlerde sergilenmektedir. Davul-Zurna ile çekilen halayda buraya has özelliklerden birisidir.

İlçede ticaret yeni yeni gelişmektedir. ilçe merkezinde 70 kadar ticari mahiyetli küçük işletme vardır. Bunlardan 43 'ü beş milyon lira sermayeli küçük dükkanlardır. Sarıoğlan ilçesi tarım ve hayvancılık yönünden ticari potansiyelini geliştirmektedir. bulunmamaktadır . Sarıoğlan, sahip olduğu geniş tarım toprakları sayesinde özellikle geleneksel ziraat çeşitlerimizi devam ettiren bir ilçemizdir. Buradaki Sarıoğlan Ovası'ndan ayrı olarak Palas Ovası ilçeye büyük bir tarım potansiyeli sağlamaktadır. Ancak, bu arazi, modern sulama imkanlarından yoksundur. İlçenin sulama ihtiyacının karşılanması halinde burasının Kayseri'yi besleyecek tarım havzasını oluşturması mümkündür. Ayrıca, bu ilçe doğuya uzanan ana karayoluna biraz içerde oluşundan dolayı transit ulaşımın sağlayacağı imkanlardan faydalanmamaktadır. İlçenin anayola doğru bu güne kadar süre gelen gelişmesi bu problemi ortadan kaldırmadı. Daha uzun bir sürede bunun gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir .

İlçede maden yoktur. Çevredeki dağlarda zaman zaman kömür damarlarına rastlanmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1182
favori
like
share