FELAHİYE

Kayseri Felahiye İlçesi

Felahiye kurtuluş anlamına gelir. Burası daha önceleri Rumlarla meskundu. Türkler ‘in eline geçince bu adı aldığı söylenir. Felahiye, 1957 yılında ilçe oldu.

Felahiye Kayseri'nin güneydoğusunda yer alır. Kayseri'ye 65 km. mesafede olan ilçenin alanı 128 km.2'dir. Kızılırmağın yakınından geçtiği ilçe Ak dağlar silsilesinin eteklerine kurulmuştur. İlçede Delice Suyu, Felahiye Özü, Darılı Özü suları vardır.

Karasal iklimin hakim olduğu ilçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Burada Kızılırmak koridoru boyunca esen batı rüzgarları ve poyraz etkilidir. İlkbaharda bol yağış alan ilçede Kızılırmağın sağladığı nem tarıma elverişli olur.

Felahiye'de fabrika niteliği taşıyan herhangi büyük bir yatırım yoktur. Ancak atölye tipi sanayi gelişmektedir. Felahiye'de iş kollarına ait 53 civarında iş yeri vardır. Felahiye'de, ticari mahiyette iş yapan 12 iş yeri vardır Bunlardan 10'unun sermayesi 5 milyon dolayındadır. Ticari yönden gelişme giderek artmaktadır.

Felahiye tarım bakımından geniş imkanlara sahiptir. Dar bir koridor meydana. getirerek akan Kızılırmak, kenarlarında sebze ve meyve bahçeleri fazladır. ilçe merkezinde meyvecilik gelişmiştir. Kaliteli elma yetiştirilmektedir. Burasının üzümleri de kalitesiyle tanınmaktadır. İlçede
klasik tarım usulleri hakimdir

Kızılırmağın dirsek verdiği bir yüksekte yerde bulunan Zırha Kalesi, çevrenin En önemli tarihi eseridir. Bundan başka, Felahiye'nin içerisinde eski kilise harabeleri de vardır. Ayrıca, çevrede Kızılırmağa cepheyi yüksek kayalıklar oyularak, mağaralar meydana getirilmiştir. Bunlarında tarihi değeri fazladır. Ayrıca çevrede çeşitli yatırlarda bulunmaktadır.

Felahiye'nin diğer yörelerden farklı bir folklorik özelliği bulunmaktadır. Düğünlerde, kış gecelerinde çevrede ve köylerde çeşitli mahal1i oyunlar sergilenir.

Felahiye'de eğitim düzeyi iyidir. Burada ilkokuldan sonra ortaokul ve lise bulunmaktadır. ilçenin okur - yazarlık oranı eskiye oranla hayli artmıştır.

Çukur yakınlarında çıkarılan kömür, çevrenin ihtiyacına cevap vermektedir. Burada diğer madenler için de aramalar sürdürülmektedir .

Felahiye Merkez ilçeye bağlı 3 Belediye 9 köy vardır..Felahiye, Kızılırmak havzasında dar bir alana sıkışmış olmasına rağmen, özellikle yurt dışına ihraç ettiği insan gücü ile gelişmesini günün şartlarına göre tamamlamaya çalışmaktadır. Yerleşim alanı itibariyle yüksek ve dağlık bir bölgede oluşu ilçenin nüfus yapısını müsbet yönde
etkilememektedir. Ancak, halkın kendi muhitine bağlılığı psikolojisi buradaki çözülmeyi önlemekte ve halkın göçüne önemli bir set oluşturmaktadır.

Felahiye'de hayvancılık, tarımın tamamlayıcı unsuru olarak devam ederken, ilçenin son idari düzenlemede küçültülmesi burada daha çok şehirleşmeyi teşvik edecek bir sosyal yapıya imkan vermiştir:

Kızılırmak'ın üzerine kurulacak barajlardan birisinin bu alanda oluşu, bu ilçenin enerji sektöründe söz sahibi olabilmesine imkan sağlar mı bunu ancak zaman gösterecektir. Görünen odur ki, Felahiye ilçesi geleneksel yaşama tarzını daha uzun bir süre kapalı toplum özelliğini koruyarak
sürdürmekten kurtulamayacaktır.

İlçede yurt dışından sağlanan imkanlar şimdilik etkin görülmemektedir. Bunun temel sebebi de Felahiye'linin kazandığıyla kendine yetmek isteyen insan tipinden kaynaklanmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1560
favori
like
share