Samsun Asarcık İlçesi


Cumhuriyetten önce adı Biricik olan Asarcık’ın adı daha sonraları Biçincik olmuştur.Asarcık’ın bulunduğu bölgenin genel adı Hisarcık’tır. Şekil itibariyle bir hisarı andırdığı için bu adı almıştır. Son olarak Asarcık adını almıştır. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kaçan Çerkezler bu bölgeye yerleştirildi. Ormanlık alan biçilip iskâna açıldı. Biçmek anlamına gelen Biçincik adı da o günlerde verildi. İskâna açılan bölgede daha sonraları devlet tarafından bir sürü konut yaptırıldı ve Çerkezler bu konutlara yerleştirildi. Cumhuriyetten önce Asarcık ve civarında Rumlar yaşamaktaydı. Rumlar, Kurtuluş Savaşı sırasında çeteler kurup Türklere zarar verince, Atatürk, Samsunlu Topal Süriye adlı bir kişiyi teğmen rütbesiyle bölük komutanı olarak Asarcık ve civarına göndermiştir. Ayrıca Giresunlu Topal Osman da Asarcık’ta Rumlar’la mücadele etmiştir. Savaşın zaferle sonuçlanmasından sonra Rumlar’ın boşalttığı yerlere Türkler yerleştirilmiştir. Daha sonra Karakolda Jandarma eri olan Mehmet Çetin isminde Osmancıklı bir kişi ayağında çarıkla Atatürk’ü karşılıyor. Atatürk ona Asarcık’ta Jandarma Komutanı olup bölgedeki Rumları temizlemesini emrediyor. Mehmet Çetin Asarcık’ta subay olur ve Kavak ilçesine de bölük komutanı olur. Bu bölgede Rumlarla en iyi mücadeleyi Mehmet Çetin verir. Ayrıca 1954 yılında Biçincik köy meydanına (Bu günkü meydan çeşmesi) 2 km’lik yerden su getirtip çeşme yaptırmıştır. Asarcık 1959 yılına kadar köy,1959’dan 1987’ye kadar Kavak ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmiştir. Yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediyesi kurulmuştur.1987 yılında ilçe olmuştur.1989 yılında ise yerel seçim yapılmıştır. Türkiye’nin en küçük ilçelerinden birisidir Asarcık. Adliye ve polis teşkilatı dışında bir ilçede olması gereken bütün resmi kurumlara sahip bir ilçedir. İlçenin bugün itibariyle nüfusu 18,228 kişidir.

Asarcık Orta Karadeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen Karadeniz ikliminin özelliklerini göstermemektedir. Daha çok karasal iklimin özelliklerini gösterir. Asarcık’ta yazlar serin, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Kışı sert geçen Asarcık’ta yazın yayla havası hakimdir.
Ağır kış şartlarından dolayı Asarcık ve köyleriyle sık sık ulaşım güçlüğü yaşanır. Aşırı soğuklarda özellikle geceleri don olayı görülür. Sonbahar aylarında bol bol yağmur yağar, sis olur. Bazen de sert rüzgârlar çatı, çanak uçurtan cinsinden eser. Soğuklar Kasım ayından itibaren başlar, Mayıs ayının ortalarına kadar devam eder. Asarcık, yazları tam yaşanacak bir yer olur. Her taraf yemyeşil olur. Ağaçlar, çimenler, meyve ağaçları... Ne isterseniz bulursunuz.

Asarcık küçük bir ilçe olduğundan geçim kaynakları fazla bir çeşitlilik göstermez.Başlıca geçim kaynakları şunlardır:Tarım,hayvancılık,inşaat işçiliği,ticaret ve ormancılık.
Tarım sektörü diğer sektörlere oranla daha önemli bir yer tutar.Halkın çoğu tarımla uğraşır.En çok buğdaygiller yetiştirilir.Buğday,mısır,fasulye,şekerpancarı,bezelye,sebze ve meyve en çok yetiştirilen ürünlerdir.
Ekilecek alanlar az olduğundan çiftçiler ancak ihtiyaçları kadar ekim yapabiliyor. Kısıtlı sayıda çiftçi satış amaçlı ekim yapabiliyor.Ayrıca toprağın verimi de düşüktür.
Hayvancılık sektörü de önemli bir yere sahiptir.En çok büyükbaş hayvancılık ve özellikle de köylerde yapılmaktadır.İnsanların bir kısmı kendi et ve süt ihtiyacını karşılamak üzere bu işi yapmakta,bir kısmı da bunu ticari amaçlı yapmaktadır.Halin hemen yanıbaşında hayvan pazarı kurulur.Besicilik yaygındır.Özellikle de tavuk besiciliği.
İklim koşulları ve yetersiz şartlardan dolayı inşaat işçiliği rağbet gören bir başka sektördür.Asarcık’ta inşaat işi az olduğundan bu insanların çoğu Ankara,İstanbul,İzmir, Adana ve Rusya gibi büyük yerlere gidip çalışırlar.
Kısıtlı sayıdaki insan da ticaretle uğraşır Asarcık’ta.Asarcık’ta 100 kadar işyeri bulunmaktadır.Bu sayı Pazar anında iki-üç katına çıkabilmektedir.
Ormanlık alanlara yakın olan köylerde ise ormancılık yapılmaktadır.Yakacak ihtiyacını karşılayan köylü,ihtiyaç fazlasını satıp geçimini sağlar.Ormanlarla ilgili yasaklar yüzünden istenilen oranda kesim yapılamadığından bu alan biraz kısıtlıdır.Bunlara uymayan köylüler hakkında cezai müeyyide uygulanmaktadır.
Özellikle son yıllarda fındık bahçeleri de hemen hemen Asarcık’ın her yerine kurulmaktadır.Ayrıca eskiden yüzün üzerinde halı tezgahı mevcutmuş,fakat Pazar payının az olmasından dolayı bu sektör çökmüştür.

Ham maddeler işlemek,enerji kaynaklarını kullanıp yeni mamuller elde etmek için yapılan tüm etkinliklere sanayii veya endüstri adı verilir.

Asarcık küçük bir ilçe olduğundan dolayı sanayiinin pek geliştiği söylenemez.Fakat son yıllarda yavaş yavaş bir kıpırdanmadan bahsedilebilir.

Şuanda Asarcık’ta faaliyet gösteren son teknolojiyle çalışan bir un fabrikası,bir parke fabrikası,bir mandıra ve altı tavuk çiftliği vardır.

AS-UN yani Asarcık Un Fabrikası Avrupa’da uzun yıllar çalıştıktan sonra yatırımını doğum yeri olan Asarcık’a yapmak isteyen Adil Eneş tarafından yaptırılmıştır.Zengin olup da yatımını Asarcık dışında gerçekleştiren çok Asarcıklı vardır.Bu onlara güzel bir örnektir diye düşünüyorum.1997’de üretime başlayan fabrika her kalite unun üretimi yapılmaktadır.Sadece Asarcık’a değil civar ilçe ve illere de pazarlama yapılmaktadır.

Asarcık’ın bir diğer fabrikası ASPARSAN PARKE FABRİKASI’dırBu fabrika .Asarcık’ın ilk sanayii tesisidir.Asarcık ve civar ilçelerinin parke ihtiyacını giderecek kapasiteye sahip olan fabrika birinci sınıf parke üretmektedir.Fabrika karlılık amacından çok verimlilik ilkesine göre üretimi amaçlamaktadır.

Asarcık’ta tavuk besiciliği de rağbet gören bir başka alandır.Asarcık’ta 6 tavuk çiftliği var.Bu kümeslerde yaklaşık olarak yılda 300 bin dolayında tavuk yetiştirilir ve civar piliç fabrikalarına satılır.

Asarcık'ta faaliyet gösteren bir mandıra vardır. günlük ortalama 4-5 ton sütü işleyip beyaz ve kaşar peynir üretilmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3685
favori
like
share