Ekonomik ve Sosyal Yapı


İDARİ YAPI :
Yüzölçümü 6840 kilometrekare olan Burdur ilinin merkez ilçeden başka 10 ilçesi vardır. Bu ilçeler alfabetik olarak Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova şeklinde sıralanmaktadır. İlde 30 belediye, 182 köy ve 153 mahalle mevcuttur. 30 belediyeden 11’ i merkez ilçe dahil olmak üzere ilçe belediyesidir.NÜFUS DURUMU :
2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilin nüfusu 256.803’dür. Şehirli nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı % 55’dir.

Burdur ilinin nüfusu, 1985-1990 yılları arasında % 2.7 artmıştır. Aynı dönemde, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının % 30 artmış olması, buna karşın, köylerde yaşayan nüfusun % 15 azalmış olması geç de olsa ilin, kentleşme olgusunu yaşamaya başladığının en önemli kanıtıdır. 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Burdur ilinin 1990-2000 döneminde yıllık nüfus artış oranı % 1.158’dir ve bu oran Türkiye’nin yıllık nüfus artış oranı olan % 2.726’nın çok altındadır. Burdur’un yıllık nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının altında kalmış olmasının sebebi, ilden diğer illere doğru olan nüfus hareketidir. Nüfus ile ilgili sayısal veriler aşağıda verilmiştir.Çizelge - Nüfus Durumu

İLÇELER
TOPLAM
ŞEHİR NÜFUSU
KÖY NÜFUSU
YÜZÖLÇÜMÜ ( km 2 )
YOĞUNLUK ( Kişi /km 2 )

MERKEZ
90 060
63 363
26 697
1 271
71

AĞLASUN
11 393
4 738
6 655
308
37

ALTINYAYLA
6 793
4 173
2 620
362
19

BUCAK
57 950
28 833
29 117
1 373
42

ÇAVDIR
15 584
4 739
10 845
479
33

ÇELTİKÇİ
6 758
2 534
4 224
184
37

GÖLHİSAR
21 287
12 434
8 853
207
103

KARAMANLI
8 152
5 000
3 152
356
23

KEMER
4 714
2 262
2 452
513
9

TEFENNİ
11 939
5 398
6 541
623
19

YEŞİLOVA
22 173
6 423
15 750
1164
19

TOPLAM
256 803
139 897
116 906
6 840
38


İl nüfusunun önemli bir kısmı Merkez ilçe, Bucak, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde ikamet etmektedir.

KENTLEŞME
1816 yılında Mutasarrıflık iken Burdur Belediye Teşkilatı kurulmuş, ilk defa 1886 yılında şehir haritası yapılarak mülkiyetler belirlenmiştir.

1914 depreminden iki yıl sonra ilk defa Yol ve İstikamet Haritaları yapılmış, kentin ilk imar planı 1947’de hazırlanarak 1948’de onaylanmış, 1950’ lerde kentsel nüfus artışının hızlanması, ekonomik ve siyasal kararlara bağlı olarak; yetersiz bulunan plan, sürekli revizyon görmüştür. (1953, 1957, 1963, 1970)

1971 Depremi sonrasında 1972’de hazırlatılan imar planı onanmış, ancak; 1979 yılında revizyon gören plan, ilave mevzi planlamalar ile uygulanır duruma gelmiştir. 1985 yılında İller Bankasına emaneten yaptırılan imar planı, Belediye Meclisinde 1987-1989 yılları arasında parça parça onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Burdur şehir merkezinde 26307 konut, 719 inşaat, 4083 özel işyeri, 282 kamu işyeri ve 5419 adet arsa bulunmaktadır. (2007 yılı sayımı)

Halen Organize Sanayi Bölgesinde şebeke çalışması tamamlanan doğal gazın Şeker Fabrikası ve Süt Sanayi altına yapılacak indirme merkezleri ile TOKİ konut alanı ve çevresi, Bahçelievler Mahallesi ve Burç Mahallesi çevresi, Burkent toplu konut alanı çevre yerleşimleri ilk kademe doğal gaz şebeke hattı döşenecek alanlardır. Böylece 2007-2008 yıllarında yaklaşık 8000 konut doğal gazdan yaralanır hale gelecektir.

Burdur kentinin içme suyu Çine ve Mandıra Ovasındaki rezervlerden karşılanmaktadır. Bu havzanın olası kirlenmelerden korunması için alınan tedbirler sürdürülmektedir. Yeni içme suyu Senir (Kurt İlyas) su kaynağından temin edilerek Burdur Gölü geçişi sağlanmış, su deposuna bağlanan isale hattı bitirilmiştir. Böylece kente yeni hat ile daha bol ve nitelikli içme suyu verilmeye başlanmıştır. Uzun yıllardır. Yeni içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapılamadığı Ulu Cami civarındaki tarihi dokuda alt yapı yenilenmiş, yine kenar mahallelerde kalan 18 km’lik hat çalışması yapım aşamasındadır.

2006 yılı İnşaat İskan programında bulunan İşlerden 31.12.2006 tarihi itibariyle 14 köyde kanalizasyon, 11 köyde Fosseptik inşaatı bitirilmiş olup; Toplam : 42.529 Mt.şebeke inşaatı tamamlanmıştır. Genel değerlendirme itibariyle Toplam 76 Köyümüz Fosseptik ve Kanalizasyon tesisine kavuşmuştur. Ayrıca 4 Adet Doğal Arıtma Projesi ve yapım inşaatı gerçekleştirilerek hizmete açılmıştır.

Burdur kentinin göle bıraktığı atık su , için yapılmakta olan arıtma tesisi yapımı %95 aşamasına gelmiş olup, tamamlanmalıdır. Böylece atık su arıtıldıktan sonra deşarj edilmelidir.

Burdur kent kanalizasyonunun kent ve çevresindeki mücavir alanlara hizmet verecek şekilde genişletilmesi, mevcut ve kurulması halinde 2. Organize Sanayi Bölgesi ön arıtma sistemi ile kent arıtma tesisinin bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

TOPLUMSAL YAPI :
Burdur sosyal bakımdan oldukça homojen bir yapıya sahiptir. Burdur halkı devletine bağlı, kanunlara saygılıdır. Suç işleme oranı çok düşüktür. Halkın okur yazarlık oranı % 98’ dir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2817
favori
like
share
şükrü_1907 Tarih: 16.05.2008 13:48
slm