Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi

FAKÜLTENİN KURULUŞU
Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi 3837 sayılı kanunla 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, eğitim-öğretime 1996- 1997 yılında 30 öğrenci ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başlamış, 21 Eylül – 1997den itibaren öğrenciler eğitimlerini Burdur’da sürdürmeye başlamışlardır.

AKADEMİK PERSONEL DURUMU, FAKÜLTE YAPISI VE ÖĞRENCİ SAYISI
Burdur Veteriner Fakültesinde halen 1 Profesör, 3 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 17 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 35 öğretim elemanı mevcuttur. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 5.75dir. Fakültemiz Türkiye’de mevcut Veteriner Fakülteleri arasında tercih bakımından 5. sırada yer almaktadır**. Fakültemizde 3 Bölüme bağlı 17 Ana Bilim Dalı mevcut olup, öğenim süresi 5 yıldır. Fakültemize Sayısal puanla örenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanımız 35 olmakla birlikte son yıllarda kontenjan 40’a çıkarılmıştır.


Fakültemiz 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 40’ I. sınıf, 41’i II. sınıf, 42’si III. sınıf, 35’i IV. sınıf ve 55’i V. sınıfta olmak üzere toplam 213 öğrenci ile eğitim- öğretime devam etmektedir.

Fakültemiz 2001-2002 Eğitim- öğretim yılında 16 öğrenci mezun etmiştir.

FİZİKİ KAPASİTE, DERSLİK VE LABORATUARLAR


Fakültemizde 7 Araştırma Laboratuarı, 1 Kütüphane, 20 öğrencinin ders alabileceği 1 Bilgi İşlem odası, 40 öğrenci kapasiteli 4 derslik, 40 öğrencinin uygulama yapabileceği 1 öğrenci Laboratuarı ile 1 Anatomi diseksiyon salonu ve hasta hayvanların tedavi edildiği klinikler bulunmaktadır. Araştırma ve uygulama laboratuarları ile diseksiyon salonu ve klinikler çağdaş eğitim ve araştırma yapabilecek olanaklara sahiptirler. Bu imkanlardan öğrencilerimiz yeterince yararlandırılmakta ve pratiğe yönelik uygulamalara özel önem verilmektedir.HAYVAN SAĞLIĞI VE SANAYİSİNE YÖNELİK HİZMETLER

Araştırma, geliştirme ve uygulama bazında bölge hayvancılığı ve hayvancılıkla ilgili sanayi kurumları ile işbirliği ve bütünleşme çalışmaları yapılmakta, hayvan sağlığına ve üretime yönelik çözümler ortaya konulmakta ve projeler üretilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bu kurumlarda ve çeşitli saha koşullarında mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını sağlamak amacıyla girişimler yapılmakta, haftanın belirli günlerinde öğretim üyesi esliğinde öğrenciler uygulama amacıyla köylere ve üretme çiftliklerine götürülmektedir.

Bunların yanında her öğrencimize 3. sınıftan itibaren 2 kez olmak üzere yaz aylarında değişik kuruluşlarda 30’ar günlük mesleki staj yaptırılmaktadır.

VETERINER HEKİMLERIN ÇALIŞMA ALANLARI

Tarım Bakanlığı

Cevre Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Yerel Yönetimler
Fakülteler
Tavukçuluk sektörü

Yem sanayii
Et Sektörü
Özel sektör
Özel klinikler

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1536
favori
like
share