Kadirli: Osmaniye iline 46 kilometre mesafededir. İlçe merkezinde Roma, Bizans ve Türk dönemlerinin izlerini taşıyan Alacami bulunmaktadır.


Kadirli İlçesi
2000 yılı genel sayımı sonuçlarına göre İlçe merkezinin nüfusu 65.081, köyler nüfusu 36.648 ve İlçe toplam nüfusu 101.729 dur.

1997’ de yapılan genel sayım ile 2000 yılı genel sayımı arasında merkez nüfusu % 1.01 artmış, köyler nüfusu % -1.19 artmış ve toplam nüfusta % 0.20 lik artış meydana gelmiştir.

Nüfus değişikliğinin temel nedeni köyden kente göçtür.

İlçe merkezinde 19837 hane, köylerde 9528 hane ve ilçede toplam 29365 hane bulunmaktadır. Buna göre bir haneye düşen ortalama nüfus 3,46 dır.

İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte, nüfusun yaklaşık % 40’ ı tarımsal faaliyetlerle uğraşır, % 25’ i öğrenci, % 10’ u işçi, memur, emekli, % 10’ u ticaret ve sanayi erbabı , geriye kalan kısmı çocuk, ev kadını, yaşlı ve işsizlerden oluşmuştur.

Okuma yazma çağındaki nüfusun % 95’ e yakın kısmı okur yazardır.

Halkın tümü Müslüman'dır ve Türkçe konuşur. Etnik yapıda farklılıklar yoktur.


Kadirli İlçesi çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’ da kurulmuş olup, ilçenin tarihi ana hatları ile bu bölgenin tarihi ile paralellik arz eder.

Aslantaş Baraj gölü kıyısında bulunan Domuztepe’ deki Neolitik çağa ( cilalıtaş devri M.Ö 7000- 6000 ), son kalkolitik çağa ve ilk tunç çağına ( M.Ö. 4000-3000 ) ait kalıntılar ile Kadirli-Kozan arasındaki Tırmıl Höyüğü, yörede bu dönemlerde insan toplum yaşantısının olduğunu göstermektedir.

İlçenin bulunduğu coğrafi alanda tarih boyunca sırasıyla Kızzuvatna Krallığı , Hititler, Asurlar, Klikyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Büyük Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar belli başlı uygarlıkları oluşturmuşlardır. Kadirli ara dönemlerde fazla sayıda el değiştirmelere konu olmuştur. Adanaovası Hükümdarı Asativatas M.Ö. 800 yıllarında ilçeye bağlı Karatepe-Aslantaş’ ta bir uç kale kurmuştur.

Romalılar döneminde FLAVİOPOLİS adı ile görkemli bir kent olan Kadirli’ de bu dönemi belgeleyen eserler bulunmaktadır. Bunlar İmparator Hadrianus’ un (M.S. 117-1389 ) anıtsal tunç heykeli, bugün şehrin altında kalmış bulunan 6-7 dönümlük alana yerleşik Roma Hamamı, M.S. 5. Yüzyıla ait bir Roma Bazilikası olan Ala cami ve yakın çevredeki bir çok diğer eser ve anıtlardır.

Bölgeye 7. Yüzyılda ilk Müslüman orduları, Abbasiler ve Selçuklular dönemlerinde de Türkler girmişlerdir. 1515 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Selim Kadirliyi Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Maraş Beylerbeyliğine bağlı bir sancak ( Kars-ı Maraş, Kars-ı Zül Kadriyye ) olan Kadirli 1865 yılına kadar Mütesellilikle idare edilmiş, 1865 yılında ilçe haline getirilmiş ve 1872 yılında merkezde belediye kurulmuştur. Şehre Osmanlı döneminde “ Kars-ak-eli” , Pazaryeri” ve “Kars Pazarı” gibi değişik adlar verilmiş, İlçe 1928 yılında KADİRLİ adını almıştır.

Kadirli 1. Dünya Savaşı sonunda 14 Mart 1919 da Ermeni ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş; 7 Mart 1920 de ise düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Kadirli Coğrafi konum olarak 35-36 doğru boylamları ile 37-38 kuzey enlemleri arasında; Çukurova’ nın kuzeydoğusunda ve orta Torosların güneyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 95 metre ve yüzölçümü 1071.3 km2 dir. Osmaniye İlçesinin en büyük ilçesi olan Kadirli’ nin kuzeyinde Feke ve Saimbeyli ilçeleri , doğusunda Andırın ve Düziçi ilçeleri , güneyinde Osmaniye İl merkezi ve Ceyhan ilçesi, batısında ise Sumbas ve Kozan ilçeleri bulunmaktadır.

İlçe arazilerinin üçte biri dağlık, üçte ikisi ise ovalıktır. Ceyhan ırmağı ile onun kolları olan Savrun çayı , Sumbas çayı ve Keşiş deresi ilçenin muhtelif kısımlarından geçmektedir.

Kadirli’ de suptropikal Akdeniz iklimi egemendir. Yazları sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. En yüksek noktaları 2307 metreye varan dağlık kesimde iklim karasallaşır. İlçede en yüksek sıcaklık ortalaması 36 C ( Ağustos), en düşük sıcaklık ortalaması 3 C ( Ocak) , ve yıllık ortalama yağış miktarı 575 mm dir.

İlçede bitki örtüsü zengindir. Ovada çok yaygın çeşitle ziraat yapılırken dağlık kesimlerde orman alanları yer almaktadır. Ormanların ilçe yüzölçümündeki oranı % 39 la ülke ve dünya ortalamasının üzerindedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5790
favori
like
share