Gelendost İlçesi
İlkçağdan beri "Psidia Ülkesi" adı verilen göller yöresinin en eski kültür merkezlerinden biridir. M.Ö 3500 yılında "Mirya" veya "Miryo" adı ile Hititler'in bir kolu olan Anamurla (Anamirli) Miryalılar tarafından kurulmuştur.
İlk Mirya şehrinin özellikleri Hitit Devletine bağlı, hür bir şehir devleti görünümünde idi. Paçeşi adı verilen güneşin oğlu kabul edilen valiler tarafından yönetilirdi.
M.Ö 547 yılında bu topraklar Pisidyalıları yenen Perslerin egemenliği altına girdi. M.Ö 533 yılında Persler ile Pisidyalılar arasında yapılan kanlı savaşı Persler kazanınca Mirya şehrinin yerini göl kıyısında Akamaia (Akmescit) taşıdı. Büyük İskender'in Persleri yenmesinden sonra, Mirya şehri tekrar büyüdü ve gelişti. Daha sonra Bizanslılar zamanında şehir önemini kaybetti.
M.S 713-714 yıllarında Arapların egemenliğine geçmesine rağmen, bu durum kısa sürdü ve tekrar Bizanslıların egemenliği altına girdi.
Türkler tarafından 1112-1116 yılları arasında yapılan akınlarda zayıflatıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı 1.Mesut zamanında Emir Madanoğlu Nurettin tarafından 1116 yılında fethedildi. Adı "Gelende" veya "Gelindi" olarak değiştirildi. Çok sayıda Türkmen aşireti yerleştirildi. Gelende daha sonraki dönemlerde askeri üs haline getirildi. Mesire yerleri kuruldu. Arap seyyahı İbn-i Bibi'nin Muhtasar Selçuknamesinde Gelende'yi Anadolu Selçuklu Sultanının yazlık taht ve eğlence şehri olarak belirtilmektedir.
Gelendost ilçesi Ortaçağ Avrupa Tarihçileri tarafından "Miryokatolof" şehri olarak anılmaktadır. 2. Kılıçarslan döneminde, Gelendost Ovası ile Fatlın Ovası'nda yapılan tarihin en büyük meydan muharebesi Miryokefelon 17 Eylül 1176 tarihinde Salı günü olmuştur. Türklerin kazandığı bu zafer Anadolunun Türkleşmesi sürecini hızlandırmıştır. 1301 yılında Gelende Eğirdir merkez olan Hamitoğulları Beyliği sınırları içine katılmıştır. 1314 yılında İlhanlıların eline geçmesine rağmen kısa bir süre sonra tekrar Hamitoğulları Beyliği'ne katıldı.
İlk defa 1390 yılında Osmanlı Devletine bağlanmış, 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bu topraklarda sarsılan Osmanlı egemenliği 1415 yıllarında tekrar kuruldu. Bununla birlikte Konya vilayetine bağlandı. Fatih Sultan Mehmet zamanında Gelende ismi Gelendost'a dönüştü. Daha sonraki dönemlerde göle yakın olan Afşar Köyü gelişerek nahiye olmuş, Gelendost Afşar'a bağlanmıştır. 1877 yılı Konya vilayeti salnamesine (yıllığı) göre Afşar'da 1011 hane bulunup, ayrıca Afşar'a bağlı 14 köy olup, toplam nüfus 3528'dir. Gelendost Afşar nahiyesine bağlı bir köy durumunda iken 1930 yılında nahiye olmuştur. Afşar'da Gelendost nahiyesine bağlı bir köy durumuna geldi. Kaza merkezi ise Şarkikarağaç idi. 06.03.1954 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6324 sayılı kanunla Gelendost Şarkikarağaç'tan ayrılarak kaza merkezi olmuştur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1545
favori
like
share