Keçiborlu İlçesi
Keçiborlu ile ilgili tarih öncesi ve tarih çağlarına ait bilgi ve belgeler bugüne kadar tam anlamıyla araştırılarak aydınlığa kavuşturulmuş değildir. Halkın yapmış olduğu tarım çalışmaları ve bilinçsiz kazılarda elde edilen bir takım para ve heykelcikler gibi eserler Keçiborlu'nun eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.

Keçiborlu tarihi, genel olarak Isparta tarihi ile birlikte ele alınmıştır. Isparta'da M.Ö. 6.Yüzyıldan itibaren Baris şehir devletinin varlığı bilinmektedir. Keçiborlu tarih boyunca yaşanan Hitit, İyon, Lidya, Pers, Helen ve Doğu Roma devirlerinde Eudoxipolis ismi ile anılmıştır. Keçiborlu 1204 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçarslan tarafından fethedilerek Türk hakimiyetine katılmıştır. 13. Yüzyıl başlarında yöreye yerleşen Teke Aşiretine bağlı Türkmenler, Anadolu Selçuklu Devletinin çökmesinden kısa bir süre önce Hamitoğulları Beyliğini kurmuşlardır. Merkezi Uluborlu olan Hamitoğulları Beyliği bünyesinde olan Keçiborlu Bucağı İlyas Bey zamanında Gönen'e bağlanmıştır. Bu durum Gönen Kadısı İsa Bin Hamza tarafından 1472 yılında Keçiborlu'da bulunan Şeyh Şikem Zaviyesine verilmiş bir Vakfiyeden anlaşılmaktadır. Keçiborlu 1381 yılında da Osmanlı İmparatorluğu idaresine dahil olmuştur. 1911 yılında Prof. H. Louis'in ve 1944 yılında Türk Tarih Kurumunun kurduğu bir bilim heyeti tarafından eski adı Baladız olan bugünkü Gümüşgün Köyü civarında kazı çalışmaları yapılmış ve Mezolitik çağa ait mikrolit denilen çakmak taşlarına rastlanılmıştır. Kazılarda ele geçen kalıntılar mezolitik çağında yörede yaşandığını göstermektedir. Bu dönemde yaşayanların tarım, hayvancılık ve ticaret yaparak geçimlerini sağladıkları sanılmaktadır.

Keçiborlu'nun Kozluca, Eber, Aydoğmuş, Ovacık, Yaka, Yassıören, Çığrı, Beltarla, İlyas, Hamallar, Senir, Hamidiye, Kuyucak, Kılıç, Gölbaşı ve Geresin olmak üzere 16 parça yerleşim merkezleri vardı. Eskiden Burunköy, Fari, Yağıbasan, Danişment adlarında 4 köy daha varmışsa da bunlar zamanla kaybolmuşlardır. Burunköy yerine Hamidiye adıyla bir köy kurulmuş ve 1882 yılında Kuşçu Aşireti buraya yerleşmiştir. Diğer 3 köyün topraklan ise Kılıç ve Senir köylerine katılmıştır. Yağbasan, Danişment, Çağşırlı isimli yerler bölgede hala anılmaktadır. 1500 tarihli Defter-i Hakani kayıtlarına göre çevrenin uzun yıllar otlak ve yaylak olarak Danişmentli yörükler tarafından kullanıldığı, 1550 yıllarında çıkarılan fermanlarla Danişmentlilerin buralarda iskana tabi tutuldukları anlaşılmaktadır.

1877 Osmanlı-Rus savaşı esnasındaki Plevne kuşatmasından sonra göç eden Rumeli göçmenlerinden Rusçuklu, Hezergradlı, Pazarcıklı olanların bir kısmı Isparta'ya gelerek Söğüt Dağının bazı yaylalarını beğenerek yerleşmişlerdir. Bundan dolayıdır ki, Senir Yaylasında Cedit, Çığrı Yaylasında Başmakçı, Eber yakınlarında Ümraniye, Kılıç Köyü yakınlarında Hezergrad adlarında yeniden 5 köy daha kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı bitiminde imzalanan Mondros Mütarekesi döneminde Keçiborlu İtalya nüfuzuna bırakılan bölgede yer almasına rağmen, İtalyanların müttefikleri ile olan anlaşmazlıklarından dolayıdır ki, herhangi bir işgale uğramamıştır.

Keçiborlu mevcut kayıtlara göre 1907 yılında Belediyelik, 1948 yılında ise İlçe Merkezi olmuştur. Aydoğmuş ve Eber Köyleri ilk zamanlar kayalar arasında iken Aydoğmuş Köyü 1930'lu yıllarda ovaya inmiştir. Eber Köyü de bağlarının bulunduğu bölgelere inerek yerleşmişlerdir. Aydoğmuş, Akdağ eteğinde kurulmuş güzel bir kasabadır. 1974 yılında belediyelik olmuştur. Halk arasında bu köye Oğuz Boylarından Sarılar adlı bir oymağın yerleştiği ve beylerinin adının Aydoğdu olmasından dolayı ona atfen Aydoğmuş adının verildiği söylenir. Kılıç Köyü harap olan Yağıbasan köyü yakınında ve Keçiborlu güneyindedir.Burayı Selçuklular döneminde fetheden Komutan III. Kılıçarslan adına, 1204 yılında kurulmuştur. İki asır Hamitogullan elinde kalmış olan kasaba daha sonraları başka yerlerde bulunan Kılıçarslan kasabaları ile karıştırılmaması için arslan kelimesi kaldırılarak Kılıç adıyla anılmıştır. Senir halkı yaklaşık 400 yıl önce Köyiçi mevkiinde Kılıç'lılarla birlikte yaşarken, daha sonra 7 hane buradan ayrılarak, şimdiki yaşadıkları bölgeye yerleşmişlerdir.

KEÇİBORLU ADI
Keçiborlu adının nereden geldiği veya kim tarafından verildiği konusunda yazılı kaynaklarda ve halk arasındaki rivayetlerde değişik görüşler ileri sürülmektedir.
Keçiborlu'ya gelip yerleşenlerin Niğde'nin Bor ilçesinden geldikleri; bunların bir kısmının Uluborlu'ya yerleştikleri, Keçiborlu'ya yerleşenlerin ise buraya küçük borlu anlamına gelen "Kiçiborlu" adını verdikleri ifade edilmektedir. Bölgenin kırık küçük tepeciklerden meydana gelen arazi yapısına atfen küçük taşlık yer manasına gelen "Kiçiborlu" (Bor: taş, çakıl; Kiçi: küçük) adının verildiği sanılmaktadır. Daha sonraları bu isim Keçiborlu olarak değiştirilmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3053
favori
like
share
nichole Tarih: 22.02.2009 08:54
ellerine sağlık
burak31 Tarih: 29.08.2008 13:29
gzl başlık eline sağlık
burak31 Tarih: 29.08.2008 13:28
ty