Arkeoloji Müzesi (Merkez)

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi 1934 yılında Ulu Caminin külliyesine ait Zinciriye (Sincariye) Medresesi’nde açılmış, 1985 yılında da Elazığ Caddesi üzerinde, 5.000 m2 alan üzerine kurulan yeni binasına taşınmıştır.

Müzede Geç Paleolitik dönemden başlayarak ( M.Ö. 8400 ) Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Urartu, Asur, Helenistik, Roma, Bizans, Erken Hıristiyan, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Müzedeki eserlerin büyük bir bölümü Artuklu dönemine aittir. Müze, Amid sikkeleri ile yöresel etnoğrafik eserlerden oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir.

Diyarbakır bölgesinde yapılan kazılarda ele geçen buluntular müzede sergilenmiştir. Bunların başında Hallançemi, Demirköy Höyük, Çayönü Höyüğü’nün eserleri gelmektedir.


Ziya Gök Alp Bulvarı
Belediye Sarayı Arkası


Ziya Gökalp Müzesi (Merkez)

Diyarbakırlı Ziya Gökalp’in 1876 yılında doğduğu Tacettin Mahallesi’ndeki ev, 1953’te varislerinden satın alınmış ve 23 Mart 1956 tarihinde müze-ev olarak ziyarete açılmıştır. Diyarbakır’ın sivil mimari örneklerinden biri olan bu ev 1808 yılında yapılmıştır.

İki katlı bu yapıda malzeme olarak siyah bazalt taşı kullanılmıştır. Haremlik ve selâmlık olmak üzere iki bölüm halinde iki katlı olan evde mekânlar ortadaki iç avlunun etrafına yerleştirilmiştir. Cephelerden biri iki kemerli, revaklı, bir eyvan şeklindedir. Yapıda bezeme olarak ciz veya kehal ismi verilen beyaz renkli taşlardan yararlanılmıştır. Ayrıca bazı kapıların üzerinde Arapça yazılı kitabeler bulunmaktadır.

Müze-evde yazara ait eşyaların yanı sıra yörenin etnoğrafik eserleri de sergilenmektedir.


Melik Ahmet Caddesi, Gökalp Sokak


Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi (Merkez)

Çağdaş Türk şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın Diyarbakır Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan evi 1973 yılında Kültür Bakanlığı’nca müze haline getirilerek ziyarete açılmıştır.

Diyarbakır sivil mimari örneklerinden olan bu ev 1820 yılında harem ve selamlık olmak üzere iki bölüm halinde yapılmıştır. Evin selamlık kısmı sonradan yıkılmıştır. Yapı, iki katlı olup kesme ve siyah bazalt taşından yapılmıştır. Güneydoğu Anadolu’ya özgü içe dönük avlulu, 14 odalı bir ev olup, yapının en önemli kısmı iki katlı olan yazlık bölümüdür.

Müzede Cahit Sıtkı Tarancı’nın şahsi eşyaları, el yazısı ile yazılmış mektupları, aile fotoğrafları ve kitapları ile XVIII.yüzyıl Diyarbakır yöresinin ev yaşantısını yansıyan etnoğrafik eserleri teşhir edilmektedir.


Ziya Gökalp Bulvarı, Belediye Sarayı arkası


Gazi Köşkü (Merkez)

I.Dünya Savaşı sırasında Atatürk’ün Diyarbakır’da Kolordu Komutanı iken karargâh olarak kullandığı köşk, 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk’e armağan edilmiş ve 1981 yılında da Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Bu bina XV.yüzyıl Akkoyunlu döneminde yapılmış olan Sem’an Köşküdür. Diyarbakır sivil mimarisinin dışa dönük mimari üslubunda olup, bazalt taşından iki katlı olarak yapılmıştır. Evin kuzeyinde bir havuzu, hemen arkasında da birer eyvan ve eyvaların iki yanında da odalar yer almaktadır.

Gazi Köşkü’nde Atatürk’e ait eşyalar, çeşitli belgeler ve fotoğraflar sergilenmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7590
favori
like
share
slodb Tarih: 01.05.2011 13:12
müze ile ilgili bir broşür örneği bulursanız paylaşır mısınız bulamadım da??? s.s.s.s.s
slodb Tarih: 01.05.2011 13:10
teşekkür gardaş
morgabriel047 Tarih: 21.03.2009 18:27
teşekkürler dostum
burak_narin_56 Tarih: 15.01.2009 23:20
paylaşımın için tşk edrim
MARDINLI1986 Tarih: 24.08.2007 14:34
İlk Müze
1934 yılında Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi içinde bulunan Zin-ciriye (Sincariye) Medresesi'nde, başlangıçta 150-200 eserle Arkeo*loji müzesi hizmete açılmıştır.

Daha çok zinciriye adıyla tanınan Sincariye Medresesi, Ulu Ca*miin güneybatısında ve yakınındadır. 1198 tarihinde Hasankeyf Ar-tukluları tarafından Ulu Camii Külliyesi'ne dahil olarak yapılmıştır. Uzun süre amacına uygun sübyan (ilkokul) mektebi olarak kullanıl*mıştır, daha sonra Vakıf idaresine verilmiş, 1934 yılında da Milli E-ğitim Bakanlığı'nca bu yapının müze olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Açık medreseler tipinde iki eyvanlı, tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılmış olup, taç kapısı ve ön cephesinin sa*de bir görünümü vardır. Bezemesiz cephede simetriği, sağ köşedeki çeşme olarak kullanılan geniş sağır kemer bozmaktadır. Bu dış gö*rünüşte içindeki hareketli ve zengin süslemeden hiçbir belirti yok*tur. Genel olarak revak kemerlerinin çeşitli ve hareketli görünümü ile dikkati çekmektedir.

Yeni Müze
Zamanla eser sayısının çoğalmasıyla sergilemeye elverişsiz koşul*ları gidermek amacıyla 1971 yılında bugünkü modern müze bina*sının yapımına başlanılmış, 1992 yılımda yapımı, teşhir ve tanzimi tamamlanarak Mart 1993'te ziyarete açılmıştır.

Müze, teşhir salonu, üç katlı depo bölümü ve depoların yanında labaratuvarları, fotoğrafhanesi, konferans salonu, idare bölümü ve bütün bunları tamamlayan bahçesiyle tarihi eserlerimizin sergilen*mesini sağlamaktadır. Müzede, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik dö*nemlere, Asur, Urartu, Roma, Bizans, ErkeHristiyan, Emevi, Ab*basi, Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı çağı*na ait eserler sergilenmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi
Türk edebiyatının tanınmış ve en çok okunan şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nm doğup büyüdüğü ev, 1973 yılında Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak Müze haline getirilmiş ve Cumhuriyetin 50. yılında hizmete açılmıştır. Müzede 19. yüzyıl Diyarbakır yaşan*tısını canlandıracak etnografik malzeler ile Cahit Silki Tarancı'ya ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir.

Ziya Gökalp Müzesi
Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'in doğduğu ev, 1956 yılında müze haline getirilmiştir. Diyarbakır'ın kendine özgü mimari tarzıy*la 1808 tarihinde inşa edilen bina mimari açıdan Cahit Sıtkı Taran-cı eviyle büyük benzerlik gösterir. Müzede Ziya Gökalp'in özel eşya*ları, kütüphanesindeki kitaplar ve yöresel etnografik eserler sergi*lenmektedir.

Komutan Atatürk Müze ve Kütüphanesi
Atatürk'ün 1917'cle 2. Ordu Komutanı olarak Diyarbakır'da ka*rargâh olarak kullandığı yapı, 20 Ağustos 1973'te müze haline geti*rilmiştir. Müze bölümünde Atatürk'e ait bazı eşyalar, kütphane bö*lümünde ise çoğu askerlikle ilgili kitap ve belgeler bulunmaktadır.

Atatürk Müzesi
Eski adı ile Seman Köşkü, Atatürk, 2. Ordu Komutanı olarak Di*yarbakır'da bulunduğu zaman bu binayı konut olarak kullanmıştır. 1937 yılında belediyece satın alınarak Atatürk'ün 15 Kasım 1937 günü Diyarbakır'a gelişinde kendisine armağan edilmiştir. 1981 de yeniden onarılarak düzenlenmiş ve Atatürk Müzesi haline getiril*miştir. Halkın "Gazi Köşkü" olarak adlandırdığı binada Atatürk dö*nemine ait belgesel eşyalar, fotoğraflar sergilenmektedir.