NÜFUS


1. Nüfus

1927 Yılında, Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Samsun’un nüfusu ise 268.868 olarak tespit edilmiş ve samsun ili nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 17. sırada yer almıştır. İlin yüzölçümü 9.083 km2 ile Türkiye’nin yaklaşık % 1,2’sini oluşturmaktadır. Samsunda km2 ye düşen kişi sayısı 1927 yılında 28 kişi iken, 2000 yılında 133 kişiye yükselmiştir. Samsun ilinin ortalama hane halkı büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmaktadır. 1955 yılında bu ilin ortalama hane halkı büyüklüğü 6,2 kişi iken 2000 yılında 4,8 kişiye düşmüştür.
Sayfa Başı
1.1 Nüfus büyüklüğü ve nüfus artış hızı

Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 5 kat, samsun ilinin nüfusu ise 4,6 kat artış göstermiştir.

1927 yılında Samsun ili ülke nüfusu içinde % 1,9’luk paya sahipken 2000 yılında bu oran % 1,8’e düşmüştür. 1927-1960 döneminde Samsun ilinin yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından yüksek olduğu, 1960-2000 döneminde ise düşük olduğu görülmektedir.
Şehir nüfusu: 1927 yılında Samsun ilinde % 21,3 olan şehir nüfusu payı, 1950 yılına kadar önemli bir değişim göstermemiş ve bu yıldan sonra sürekli artış göstererek 2000 yılında % 52,5’e ulaşmıştır.
Sayfa Başı

1.2. Doğum yeri

1935 yılında Samsun ilindeki nüfusun % 82,2’si bu ilde doğmuş kişilerden oluşmaktaydı. 1945-1970 yılları arasında bu oran % 86 olmuş ve 1975 yılından sonra azalma eğilimine girerek 2000 yılında % 83,7 olmuştur. Samsun ili dışında doğanlar içinde en yüksek paya Ordu ili doğumlular sahiptir. 2000 yılında Samsun ilindeki nüfusun % 3,2 si Ordu ilinde doğmuş kişilerden oluşmaktadır.
Sayfa Başı

2. 2000 Nüfus Sayımı

İlimizin 2000 sayımına göre nüfusu, şehir merkezlerinde 692.490, köylerde ise 516.647 olmak üzere toplam 1.209.137’dir. Samsun İl merkezinin nüfusu 435.487, merkeze bağlı köyler nüfusu ise 56.720’dir. İl nüfusunun % 42’si köylerde, % 58’i şehir merkezlerinde yaşamaktadır. İlimizin Nüfus artış hızı % 2, Nüfus yoğunluğu ise 126 kişi/km²’dir.

2000 Nüfus sayımı sonuçlarına göre İlimiz nüfusu artmakta ve köylerden şehir merkezlerine doğru göç yaşanmaktadır.

Samsun gibi, ekonomisinde tarımın büyük önem arz ettiği kentlerde, köylerden şehir merkezlerine ve diğer illere göç yaşanmaktadır. Göçün nedenleri olarak; tarımda çok bölünmüşlüğün verdiği yetersizlik, krizle beraber gelen işsizlik, geçim zorluğu ve alternatif geçim kaynağı arayışı ve mevsimlik çalışma hareketliliği sayılabilir.

2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü itibariyle ilçelerin sıralanışı Merkez İlçe, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Terme, Havza, Tekkeköy, Alaçam, Kavak, 19 Mayıs, Salıpazarı, Ayvacık, Ladik, Asarcık ve Yakakent şeklindedir.

Dışarıya verdiği göç, aldığı kadar olmamakla birlikte, göç’ün başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’e doğru olduğu söylenebilir. Göçler, genellikle Samsun kırsalından diğer il ve ilçelerin kentlerine yöneliktir. İç göç olarak ise Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat, Trabzon, Rize, Giresun, Kastamonu ve diğer bazı illerden göç alan konumundadır.

TÜİK 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfusu ile 2000 Genel Nüfus Sayımı yaş grubuna göre karşılaştırıldığında nüfus yapısında değişiklikler olduğu gözleniyor. TÜİK'e göre 0-4 yaş grubunda yüzde 23,48, 5-9 yaş grubunda yüzde 12,48, 10-14 yaş grubunda yüzde 10, 15-19 yaş grubunda yüzde 11,89, oranında düşüş yaşanırken, 40-44 yaş grubunda yüzde 18,34, 45-49 yaş grubunda yüzde 18,81, 49-54 yaş grubunda yüzde 29,90 oranında artış olduğu öğrenildi. Kurumun yaptığı rapor bölümünde, özellikle 0-14 yaş grubunda yüzde 15 hızlı nüfus düşüşü ve 40-54 yaş grubunda ise yüzde 22 gibi hızlı nüfus artışı göze çarptı.

"Bu durum Samsun'da hızlı bir yaşlanma gerçeğini ortaya çıkarmaktadır" deniliyor. Yine kurumun aynı dönem içerisinde belediyeler üzerinde yaptığı çalışmaya göre ise beledilerde en fazla nüfus artışı 19 bin 807 nüfusla Atakum'da oldu.

En fazla nüfus düşüşü ise bin 473 ile Terme Evci'de yaşandı. Evci'yi bin 112 ile Terme Ambartepe Belediyesi izledi. Oran olarak ise en fazla nüfus artışı yüzde 100,1 ile Atakent bölgesinde oldu. Bunu yüzde 68,6 ile Çınarlık Belediyesi nüfusu ve yüzde 65,8 ile Kurupelit bölgesi izledi. En fazla düşüş ile yüzde 36,2 ile Terme Ambartepe Belediyesi ve yüzde 31,9 ile Bafra Kolay Belediyesi'nde yaşandı.

Haber Kaynağı: İHA

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 19125
favori
like
share
VULKAN Tarih: 24.08.2007 17:55
ELLERİNE SAğlık