BELEDİYELER


1. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 19.11.1948 tasdik tarihli 900 ha 10.12.1957 tasdik tarihli 1.280 ha, 30.12.1964 tasdik tarihli 600 ha, 21.05.1975 tasdik tarihli 9.435 ha, 03.06.1983 tasdik tarihli 7.455 ha, 03.05.1984 tasdik tarihli 607 ha olmak üzere 20.277 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 01.09.1988 tasdik tarihli 4500 ha imar planı yapılmıştır. Çobanlı, Çobanözü ve Beypınar yerleşim alanlarının imar planına esas gözlemsel jeolojik raporunun hazırlanabilmesi için 03.10.2003 de mahallinde jeolojik inceleme yapıldı. Rapor düzenlendi Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması bekleniyor.

İçmesuyu : D.S.İ. tarafından şehre getirilen suyun terfi hatları, yeni yapılan depolara iletimi ile şebekelere dağıtım yapan ana boruların döşenmesi işi İller Bankasınca 1998 YBF ile 1.750.000 YTL keşif bedeliyle 24.03.1999 de ihale edildi, 24.05.1999 de sözleşmesi yapıldı. 05.09.2003 itibariyle sözleşme fiyatları ile 1.386.809 YTL’lik iş yapıldı. Keşfe göre gerçekleşme oranı % 78 olup iş Ankara 46. noterliğinin 05.09.2003 tarih ve 23275 sayılı devir sözleşmesi ile Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Kanalizasyon:İller Bankasınca 1998 Y.B.F. ile 5.000.000. YTL keşif bedelyle Samsun (Merkezi), Atakent, Kutlukent, Kurupelit Belediyelerinin ø200, ø300, ø400, ø500, ø600, ø1000, ø1200, ø1400, ø1600, ø1800 mm borulardan İbaret şebeke ve kollektör hatları ihale edilerek 20.08.1998 de sözleşmesi yapıldı. 04.04.2007 itibarı ile sözleşme yılı birim fiyatları ile 4.670.618,03 YTL 'lik iş yapıldı. Keşfe göre gerçekleşme oranı % 94'tür.

Yapı : İller Bankasınca mezbahane yapıldı. Devam eden işimiz yok.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

2. Atakum Belediyesi

Harita : Büyükşehir’den ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Atakum Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 04.05.1998 tasdik tarihli 651 ha halihazır harita yapılmıştır

İmar Planı : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Atakum sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 75’i)

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

3. Canik Belediyesi

Harita : Büyükşehir’den ayrıldıktan sonra Büyükşehir’e yapılan haritanın bir kısmı Canik Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Canik Belediye sınırları içinde bulunan halihazır haritanın % 95’i İller Bankasınca yapılmıştır.

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Canik Bel. sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 75’i)

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

4. Gazi Belediyesi

Harita : Büyükşehir’den ayrıldıktan sonra Büyükşehir’e yapılan haritanın bir kısmı Gazi Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 04.12.1997 tasdik tarihli 95 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Gazi Bel. sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 75’i)

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Yapı : Çok amaçlı gençlik merkezi inşaatına, İ. Bankasınca yıllık % 9, aylık % 0,75 faiz oranı, 120 ay vade ve 2 yıl ana para ödemesiz kredi sağlanması 03.08.2005 de uygun bulunarak 3.000.000 YTL’lik kredi açılmıştır. 30.01.2007 itibariyle 582.654,98 YTL iş yapılmış, fiziki gerçekleşme %32 iken iş Gazi Belediyesince Fesih edildi.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

5. İlkadım Belediyesi

Harita : Büyükşehir’den ayrıldıktan sonra Büyükşehir’e yapılan haritanın bir kısmı İlkadım Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 04.12.1997 tasdik tarihli 170 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı İlkadım Bel. sınırları içinde kalmıştır (Belediye imar planının % 75’i)

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Yapı : Mete Adanır Spor Kompleksi inşaatına, Bankamızca kredi açılmıştır. 17.01.2007 itibariyle 644.131,96 YTL iş yapılmış, ve iş tamamlanmıştır.
Sayfa Başı

6. Altınkum Belediyesi

Harita : Büyükşehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Altınkum Belediye sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 28.05.1993 tasdik tarihli 110 ha, 04.11.1993 tasdik tarihli 150 ha, 24.01.1994 tasdik tarihli 100 ha, 07.03.1994 tasdik tarihli 190 ha, 04.05.1998 tasdik tarihli 651 ha olmak üzere toplam 1201 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Belediyesince yapıldı.

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Bankaca projesi yapıldı.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

7. Atakent Belediyesi

Harita : Samsun Büyük şehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Atakent Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 15.07.1993 tasdik tarihli 367 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca Büyükşehir Belediyesine yapılan imar planının bir kısmı Atakent Belediyesi sınırları içinde kalmakta olup bu plan Belediye imar planının % 15’i kadardır.

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Bankaca üst katlara su verilebilmesi için 1998 YBF ile 310.000 YTL keşif bedelli şebeke, terfi ve depoların ihalesi yapıldı. Tesisin 30.05.2003‘de kesin kabulü yapılarak ikmal edildi. Bu iş için 2003 sonu itibarı ile toplam 4.396.000 YTL harcama yapıldı.

Kanalizasyon: Büyükşehir kanalizasyon inşaatı kapsamında. Bankaca projesi yapıldı.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

8. Çatalçam Belediyesi

Harita : Büyük şehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Catalçam Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Catalçam Belediyesi sınırları içinde bulunan halihazır haritanın % 70’ı İller Bankasınca yapıldı.

İmar Planı : Belediyesince yaptırılmıştır.

İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Bankaca 1999 Yılı fiyatları ile 600.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 04.04.2000 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 31.12.2003 tarihine kadar sözleşme yılı fiyatları ile 548.000 YTL tutarında iş yapıldı. Keşfe göre gerçekleşme oranı % 91 olup İşin kabulü yapılarak ikmal edildi.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Bankaca Projesi tamamlandı.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

9. Kurupelit Belediyesi

Harita : Büyükşehir’e yapılan haritanın bir kısmı Kurupelit sınırlarında kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 18.08.1999 tas tarihli 624 ha halihazır harita yapıldı

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Kurupelit sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 30’u)

İçmesuyu : Büyükşehir kapsamında. İller Bankasınca ilk ihale ile 3 adet pınar tipi kaptaj, 500 m3’lük B.A.G depo, isale ve şebeke üniteleri 1994 YBF ile 6.500 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 30.03.1995 de sözleşmesi imzalanmış, 15.09.1997 de geçici, 13.04.1999 da kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Bankaca (ikinci ihale ile) 2 adet pınar tipi kaptaj, 1000 m3, 2500 m3’lük B.A.G depo, isale ve şebeke üniteleri 1997 YBF ile 85.000 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 05.11.1997 de sözleşmesi imzalanmış, 14.10.1999’de tasfiye edilmiştir.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Yapı : İller Bankasınca mezbahane yapıldı.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

10. Taflan Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 29.05.1985 tasdik tarihli 350 ha, 01.08.1991 tasdik tarihli 520 ha olmak üzere toplam 974 ha halihazır harita yapılmıştır

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Taflan Bel. sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 10’i)

İçmesuyu: Etüd aşamasında. Açılan derin kuyulardan su alınamadı. Büyükşehir’den su verilecek.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Bankaca Projesi tamamlandı.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

11. Yeşilkent Belediyesi

Harita : Samsun Büyük şehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Yeşilkent Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Yeşilkent Belediyesi sınırları içinde bulunan halihazır haritanın % 85’i İller Bankasınca yapılmıştır.

İmar Planı : : İller Bankasınca Büyükşehir’e yapılan imar planının bir kısmı Yeşilkent sınırları içinde kalmıştır. (Belediye imar planının % 20’si)

İçmesuyu : İller Bankasınca yapılan herhangi bir işlem yok.

Katı Atık : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.
Sayfa Başı

12. Alaçam Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 14.12.1967 tasdik tarihli 502 ha, 23.09.1980 tasdik tarihli 375 ha olmak üzere 877 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Mevcut imar planı 15.02.1985 tarihinde % 95 Oranında İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca isale hattı, 50 m3, 100 m3’lük B.A.G depolar ve şebeke 1998 YBF ile 63.000 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 07.10.1998’de sözleşmesi imzalanmıştır. 25.12.2001 de geçici, 11.12.2002 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Kanalizasyon : 1999 Y.B.F. ile 1.900.000 YTL keşif bedeli üzerinden toplayıcı hatlar, şebeke ve terfi merkezleri ihale edilerek 07.04.2000 de sözleşme yapıldı, 07.08.2006 da tamamlandı. sözleşme fiyatları ile 1.535.720,55 YTL harcandı.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır. (bkz sf: 47)
Sayfa Başı

13. Asarcık Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 09.08.1990 tasdik tarihli 120 ha, 13.03.1997 tasdik tarihli 234 ha ,10.05.2005 tastik tarihli 59 ha olmak üzere toplam 413 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı: Belediyesince yaptırılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca kaptaj, isale hattı, terfi hattı, 2 gruplu terfi merkezi, 10 ve 50 m3’lük toplama odası, 150 m3, 250 m3’lük depo, depolar arası bağlantı hattı ve istinat duvarları 1993 YBF ile 4.600 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 01.03.1994 de sözleşmesi imzalanmış, 27.10.1994 de tasfiye kabulü yapılmıştır. Tasfiye edilen işin kalan kısmı İller Bankasınca Toplama odası, isale hattı, 11 adet tahliye, 9 adet vantuz, 50 m3, 150 m3, 250m3’lük B.A.G depolar, şebeke, 2 adet motopomp temini ve enerji nakil hattı 1994 YBF ile 6.500 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 14.04.1995 de sözleşmesi imzalanmıştır. Tesis 26.09.1997 de geçici kabulü, 22.07.1998 de kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Kanalizasyon : Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

14. Ayvacık Belediyesi

Harita : Belediyesi tarafından yaptırılmıştır.

İmar Planı : Belediyesi tarafından yaptırılmıştır.

İçmesuyu : ( ilk ihale ) İller Bankasınca keson kuyu açım ünitesinden oluşmak üzere 1993 YBF ile 170 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 07.09.1993 de sözleşmesi imzalanmıştır. Tesisin 25.01.1994 tarihinde geçici, 02.05.1995 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

İçmesuyu : ( ikinci ihale ) İller Bankasınca 200m3, 400m3’lük B.A.G. depo, terfi hatları, 2 gruplu terfi merkezi, şebeke, şebek projeleri, depo projeleri, motopomp alımı, enerji nakil hattı ünitelerinden oluşmak üzere 1996 YBF ile 30.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 22.10.1996 da sözleşmesi imzalanmış, 14.08.1998 de geçici, 20.10.1999 da kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Su ihtiyacı kuyulardan temin ediliyor.

Kanalizasyon : 1999 Y.B.F. ile 850.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 09.06.2000 de sözleşmesi yapılmıştır. Toplayıcı hatlar, şebeke ve terfi merkezlerinden ibaret olup 2003 sonuna kadar sözleşme fiyatları ile 719.000 YTL harcanmış, geçici kabulü 07.01.2004 de yapılarak bitirilmiştir.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

15. Bafra Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 11.03.1965 tasdik tarihli 1167 ha, 02.11.1982 tasdik tarihli 537 ha, 23.07.1985 tasdik tarihli 716 ha olmak üzere toplam 2420 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı: Mevcut imar planının %45’lik kısmı 20.02.1969 tarihinde İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 2500 m3, 5000 m3’lük B.A.G. ve 100 m3’lük ayaklı depo, terfi hattı, 2gruplu EMP terfi merkezi ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1994 YBF ile 40.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 07.06.1995 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Tesis 1994 YBF ile 52.000 YTL keşif ile tamamlanmış ve 25.05.1999 tarihinde geçici kabulü, 06.04.2000 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

İkmal inşaatı : İller Bankasınca 5000m3’lük B.A.G. depo ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1998 YBF ile 200.000 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 01.06.1998 de sözleşmesi imzalanmış, geçici kabulü 06.04.2000 de, kesin kabulü 03.09.2001 de yapılarak bitirilmiştir. Mevcut su ihtiyacını derin kuyulardan temin etmektedir. Derbent Barajından alınacak su için Doğanca ve Çetinkaya Belediyeleri ile ortak Kimyasal Arıtma Tesisi yapımı tamamlandı. Ancak Bafra belediyesi arıtma tesisini kendi ihtiyacına cevap verecek şekilde yaptırdı.

Kanalizasyon: Belediyesince dış kaynaklı kredi ile Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi tamamlanmıştır.

Yapı : a) İşhanı - Otel : İller Bankasınca 1976 YBF ile 5,408 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 28.12.1976’da sözleşme imzalanmış, 30.06.1980 de bitirilmiştir. Belediye hizmet binası etüd çalışması yapılmıştır.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

16. Çetinkaya Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 01.08.1991 tasdik tarihli 520 hektar hali hazır harita yapılmıştır.Mevcut haritası çürütülüp ilave sahalarla birlikte 930 hektar harita alımı çalışmaları devam etmektedir.Fiziki gerçekleşme %60 dır.

İmar Planı : İller Bankasınca 25.05.1994 tasdik tarihli 182 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 2 adet derin kuyu terfi merkezi 100 m3’lük toplama deposu, 500 m3’lük B.A.G. depo, terfi hattı, 2 gruplu terfi merkezi, motopomp alımı ve enerji nakil hattı 1993 YBF ile 1.650 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 14.01.1994 de sözleşmesi imzalanmış, 11.04.1997 de geçici, 22.05.1998 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Mevcut su ihtiyacı kuyulardan temin edilmektedir. Bafra Belediyesi ile birlikte baraj suyundan kimyasal arıtma ile içmesuyu temin etme çalışmaları devam etmektedir.

Kanalizasyon: Herhangi bir iş yapılmadı.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

17. Doğanca Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 01.03.1996 tasdik tarihli 2268 ha, 14.11.2000 tasdik tarihli 118 ha olmak üzere 2386 ha hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Başvurusu vardır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 500m3’lük depo, depolar arası bağlantı hattı ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1996 YBF ile 36.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 20.09.1996 de sözleşmesi imzalanmış, 03.06.1998’de geçici, 25.06.1999 da kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Beldenin Su ihtiyacı Nebyan Grup suyundan temin edilmektedir.

Kanalizasyon: Herhangi bir iş yapılmadı.

Yapı : a) Belediye hizmet binası : Bankamızca 1998 YBF ile 70.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 25.12.1998’de sözleşmesi, 01.03.2001’de geçici, 23.05.2002’de kesin kabulü yapılarak tamamlandı.

b) Fırın Binası ve Pişirme ünitesi : İller Bankasınca 1997 yılı birim fiyatları ile 4.600 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 21.11.1997 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Tesisin 31.12.1997 tarihinde geçici kabulü, 08.10.1999 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

18. İkizpınar Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 17.02.1994 tasdik tarihli 718 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 05.04.1996 tasdik tarihli 260 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca Terfi hattı, 2 adet deri kuyu Terfi merkezi, 2 adet 2 gruplu terfi merkezi, 100m3, 200m3, 2 adet 300m3’lük B.A.G. depo, motopomp temini, enerji nakil hattı ve şebeke ünitelerinden oluşan içmesuyu inşaatı 1996 YBF ile 45.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 05.11.1996 da sözleşme yapılmış, 16.11.1999 da geçici, 19.04.2001 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. İçmesuyu Tesisi İ. Bankasınca yapılmıştır. Su ihtiyacı Nebyan Grup suyundan karşılanmakta.

Kanalizasyon: Herhangi bir iş yapılmadı.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

19. Kolay Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 09.09.1970 tasdik tarihli 300 ha, 20.06.1989 tasdik tarihli 221 ha olmak üzere 521 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 23.09.1992 tasdik tarihli 271 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 400m3’lük B.A.G. depo ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1987 YBF ile 50 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 11.11.1987 de sözleşme imzalanmış, 20.12.1989 da geçici, 15.03.1991 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Su ihtiyacı kuyulardan temin edilmektedir.

Kanalizasyon: Herhangi bir iş yapılmadı.

Yapı : a) Turistik tesis : İller Bankasınca 1978 YBF ile 4,920 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 22.09.1978’de sözleşmesi imzalandı, 09.02.1979 de geçici, 15.04.1980 de kesin kabulü yapılarak tamamlandı.

Turistik tesis ikmal inşaatı : İller Bankasınca 1981 YBF ile 3,300 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 16.01.1981 de sözleşme imzalanmış, 30.11.1981 de geçici, 08.11.1983 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

20. Çarşamba Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 18.06.1970 tasdik tarihli 855 ha, 16.06.1972 tasdik tarihli 165 ha, 09.02.1979 tasdik tarihli 712 ha, 02.08.1985 tasdik tarihli 597 ha, 04.11.2003 tasdik tarihli 812 ha 10.11.2004 tastik tarihli 715 ha, 25.01.2005 tastik tarihli 1573 ha olmak üzere toplam 5429 hektar harita yapıldı.

İmar Planı : İller Bankasınca 1970 ve 1972 tarihlerinde bir kısım ve 09.05.1986 tasdik tarihli 1168 hektar imar planı yapılmıştır. İmar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlanarak 10.11.2006 tarihinde bankamızca onaylandı.

İçmesuyu : 1998 Y.B.F. ile 830.000 YTL keşif bedeli üzerinden depolar, terfi, isale ve şebeke hatları ihale edilerek 21.07.1998 tarihinde sözleşmesi yapıldı. Tesisin geçici kabulü 11.09.2002 tarihinde yapılarak ikmal edilmiştir. Bu iş için 2003 sonu itibarı ile toplam 9.782.000 YTL harcanmıştır. ( Malzeme + İmalat )

Kanalizasyon: İller Bankasınca Terfi hattı, Terfi merkezi, Kollektör, muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları ve şebeke ünitelerinden oluşan kanalizasyon inşaatı 1982 YBF ile 375 YTL keşif bedelinden ihale edilmiş, 1982 YBF ile toplam 573 YTL keşif ile tamamlanmış, 08.09.1982 de sözleşme yapılmış, 23.03.1990 de geçici, 02.07.1991 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Yeni kanalizasyon projesi tamamlandı, ihale edilmedi.

Yapı : Şişeleme tesisi ve sinema yapıldı. 4.251.366, 23 YTL ihale bedelli Şehir içi geçiş köprüsü inşaatı devam etmekte. 17.04.2007 itibariyle harcanan para 3.806.069,48 YTL olup gerçekleşme %89,52 dir.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

21. Ağcagüney Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 16.09.1997 tasdik tarihli 223 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Belediyesince yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Kanalizasyon: İller Bankasınca projesi yapılmış henüz ihale edilmemiştir.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

22. Çınarlık Belediyesi

Harita : Belediyesince yaptırılmıştır.

İmar Planı : Belediyesince yaptırılmıştır.

İçmesuyu : Bankamız şebeke inşaatı için boru yardımı yaptı.

Kanalizasyon: Herhangi bir işlem yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.

Yapı : Bankaca kredisi onaylanmış olan Belediye Hizmet Binası İhalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.
Sayfa Başı

23. Dikbıyık Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 13.02.1998 tasdik tarihli 700 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller B.’nca 06.05.1997 tasdik tarihli 130 ha imar planı yapılmıştır

İçmesuyu : 1995 Yılında İller Bankasınca etüt raporu hazırlandı.

Kanalizasyon: Herhangi bir işlem yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

24. Hürriyet Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 14.03.2001 tasdik tarihli 957 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı: Başvurusu vardır.

İçmesuyu : Şebeke istemi vardır. Hukuki sorunlar çözülünce etüdü yapılacaktır.

Kanalizasyon : İller Bankasınca yapılan bir inşaat ve proje yok.

Yapı : Belediye hizmet binası ikmali için kredi talebi değerlendiriliyor.
Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır. (bkz sf: 47)
Sayfa Başı

25. Havza Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 22.12.1948 tasdik tarihli 120 ha, 17.37.1966 tasdik tarihli 380 ha, 22.09.1977 tasdik tarihli 760 ha, 29.06.1988 tasdik tarihli 5 ha, 08.05.1991 tasdik tarihli 922 ha olmak üzere toplam 2187 hektar hali hazır harita yapılmıştır. Mevcut haritası çürütülüp ilave sahalarla birlikte 1353 ha harita yapılmaktadır.Fiziki gerçekleşme %20 dir.

İmar Planı: İller Bankasınca 22.11.1993 tasdik tarihli 708 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : 2000 Y.B.F. ile 700.000 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 09.08.2000 de sözleşmesi yapıldı. Tesisin geçici kabulü 20.12.2002 de yapılarak ikmal edildi. 2003 yılı sonu itibarı ile toplam 7 trilyon 492 milyar TL ( 7.492.000 YTL ) harcama yapıldı ( Malzeme + imalat )

Kanalizasyon: 2000 Y.B.F. ile 3.000.000 YTL keşif bedeli üzerinden şebeke ve kollektör hatları ihale edilerek 11.10.2000 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 05.04.2007 tarihine kadar Sözleşme fiyatları ile 3.189.557,83 YTL harcandı. Gerçekleşme oranı %87'dir. İş program dahilinde devam ediyor.

Yapı : a) Belediye sitesi ve izmet binası : İ. Bankasınca 1985 YBF ile 192 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 30.12.1985’de sözleşme yapılıp, 12.01.1989 de geçici, 23.11.1990 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

b) Kaplıca otel : 1994 Y.B.F. ile 60.000 YTL keşif bedeli üzerinden Otel inşaatı ihale edilerek 18.01.1995 tarihinde sözleşmesi yapıldı. Tesis 11.04.2002 de geçici, 28.04.2003 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Tesis için 2002 YBF ile toplam 5.186.000 YTL harcama yapılmıştır.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

26. Bekdiğin Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 16.10.1995 tasdik tarihli 899 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 04.11.1997 tasdik tarihli 98 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : Etüdü tamamlandı. İsale hattı için 2001 yılında 350 Milyar TL 'lik keşif teklif edildi. Henüz ihale edilmedi. Belediye ihtiyacı olan içmesuyu boruları (Yaklaşık 12 km) bankaca belediyesine teslim edildi.

Kanalizasyon: Herhangi bir iş yapılmamıştır.

Yapı : Belediye hizmet binası İ. Bankasınca 1998 YBF ile 120.000 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 18.01.1998 de sözleşmesi yapılmış, 11.04.2002 de geçici, 28.04.2003 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

27. Ilıca Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 29.04.1982 tasdik tarihli 244 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 08.10.1986 tasdik tarihli 51 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 50 m3, 200m3’lük B.A.G. depo, terfi hattı, kaptaj. Terfi merkezi ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1987 YBF ile 55 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 31.07.1987 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Tesisin 28.12.1987 tarihinde geçici kabulü, 09.06.1989 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Kanalizasyon : İller Bankasınca yapılan bir iş yoktur.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

28. Kavak Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 08.05.1950 tasdik tarihli 60 ha, 23.05.1964 tasdik tarihli 12 ha, 04.10.1983 tasdik tarihli 607 ha, 09.12.1992 tasdik tarihli 102 ha, 24.10.1994 tasdik tarihli 220 ha, 14.01.1998 tasdik tarihli 329 ha olmak üzere toplam 1439 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 28.06.1999 tasdik tarihli 424 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İsale hattı Belediyesince yapılmıştır.

Kanalizasyon: Herhangi bir çalışma yoktur.

Yapı : a) İş hanı: ( emanet yapıldı) 1977 YBF ile 5,250 YTL keşif bedeli ile tamamlanarak 30.03.1983 tarihinde hizmete açılmıştır.

Belediye hizmet binası : İller Bankasınca 1993 YBF ile 4.500 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 30.12.1993’de sözleşme imzalandı. Tesisin 13.10.1997’de geçici, 06.01.1999’de kesin kabulü yapılarak bitirildi

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır. .
Sayfa Başı

29. Ladik Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 01.01.1941 tasdik tarihli 123 ha, 29.04.1969 tasdik tarihli 582 ha, 27.04.1979 tasdik tarihli 198 ha, 19.07.1984 tasdik tarihli 228 ha olmak üzere toplam 1131 ha hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Mevcut imar planı 25.03.1971 ve 13.05.1988 tarihlerinde % 80 Oranında İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 200 m3, 500 m3, 700 m3’lük B.A.G. depo, isale, 10 m3’lük F. Maslak ve şebeke üniteleri 1988 YBF ile 380 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 23.01.1989 da sözleşmesi imzalanmış, 24.07.1991 de geçici, 12.08.1992 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Kanalizasyon: Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yapı : İş hanı, hamam ve Belediye hizmet binası yapıldı.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

30. Ondokuzmayıs Belediyesi

Harita :İller Bankasınca 26.12.1973 tasdik tarihli 984 ha, 07.10.1986 tasdik tarihli 1145 ha, 01.06.1994 tasdik tarihli 50 ha, 03.12.1997 tasdik tarihli 514 ha, 18.11.1998 tasdik tarihli 135 ha,02.03.2007 tastik tarihli 2481 ha olmak üzere toplam 5309 hektar halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 28.06.2000 tas. Tarihli 256 ha imar planı yapılmıştır

İçmesuyu : İller Bankasınca V = 2500m3’lük B.A.G depo ve şebeke hatları 1994 YBF ile 22.500 YTL keşif bedelinden ihale edildi. İş 1994 YBF ile ana sözleşme, % 30 ‘u ve 1. ek sözleşme keşifleri toplamı olan 40.850 YTL ile tamamlanarak 27.04.2001 de geçici, 04.04.2002 de kesin kabulleri yapılıp ikmal edildi. Su ihtiyacı derin kuyular ve Nebyen İçmesuyu Grubundan temin ediliyor.

Kanalizasyon: İller Bankasınca 2000 Y.B.F. ile 7.500.000 YTL keşif bedeli üzerinden, şebeke ve kollektör hatları ile 5 adet terfi merkezi ihale edilerek 24.10.2000 tarihinde sözleşmesi yapıldı. 06.04.2007 tarihine kadar sözleşme fiyatları ile 5.913.460,71 YTL harcandı. Keşfe göre gerçekleşme oranı % 79'dur. Program dahilinde devam ediyor.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

31. Dereköy Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 05.06.1990 tasdik tarihli 408 ha, 04.05.1992 tasdik tarihli 223 ha, 05.01.1993 tasdik tarihli 25 ha olmak üzere toplam 656 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 14.07.1998 tasdik tarihli 184 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu: Sondaj çalışmaları İller Bankasınca yapıldı. Terfi hattı ve şebekesine boru yardımı yapıldı.

Kanalizasyon: İller Bankasınca daha önce yapılan bir iş yok. Projesi yapıldı, henüz ihale edilmedi.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

32. Yörükler Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 06.02.1992 tasdik tarihli 3178 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 04.06.1998 tasdik tarihli 93 ha, 15.01.2001 tasdik tarihli 20 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 2000 m3’lük depo, isale ve şebeke üniteleri 1998 YBF ile 340.000 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 12.08.1998 de sözleşmesi imzalanmış, 1998 YBF ile 431.800 YTL keşif ile tamamlanmış ve 08.11.200 de geçici, 06.12.2001 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Beldenin Su ihtiyacı yaptığı Nebyan Grup suyundan temin edilmektedir.

Kanalizasyon : Herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

33. Salıpazarı Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 17.10.1975 tasdik tarihli 409 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Mevcut imar planı 11.07.1979 tarihinde %50 Oranında İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : Herhangi bir çalışma yapılmadı.

Kanalizasyon: Herhangi bir çalışma yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

34. Tekkeköy Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 04.04.1961 tasdik tarihli 271 ha, 07.01.1972 tasdik tarihli 271 ha, 28.12.1981 tasdik tarihli 398 ha, 12.03.1986 tasdik tarihli 89 ha olmak üzere toplam 1029 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : 1987 tarihinde %90 Oranında İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 100 m3, 400m3, 600m3’lük B.A.G. depo, terfi hattı, terfi merkezi, motopomp alımı, enerji nakil hatları ve şebeke üniteleri 1988 YBF ile 290 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 04.11.1988 de sözleşme imzalanmış, 1988 YBF ile 345 YTL keşif ile tamamlanmış, 21.08.1992 de geçici, 03.11.1993’de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir. Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon: Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Yapı : Belediye hizmet binası : İller Bankasınca 1986 YBF ile 270 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 29.12.1986 da sözleşme imzalanmış, 23.05.1990 da geçici, 27.12.1991 de kesin kabulü yapılarak bitirilmiştir.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

35. Aşağıçinik Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 08.07.1991 tasdik tarihli 698 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 22.11.1993 tasdik tarihli 190 hektar imar planı yapılmıştır.
İçmesuyu : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

36. Büyüklü Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 02.05.1994 tasdik tarihli 953 ha halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı: İller Bankasınca 12.06.1996 tasdik tarihli 170 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İçmesuyu Tesisi ve Arıtma Tesisi İller Bankasınca yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon : Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

37. Kutlukent Belediyesi

Harita : Büyükşehir Belediyesine yapılan haritanın bir kısmı Kutlukent Belediyesi sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra İller Bankasınca 09.10.1992 tasdik tarihli 1244 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca Büyükşehir Belediyesine yapılan imar planının bir kısmı Kutlukent Belediyesi sınırları içinde kalmakta olup bu plan Belediye imar planının % 75’i kadardır.

İçmesuyu : 1997 Y.B.F. ile 75.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edildi. İşin kapsamında depolar, isale hattı, terfi hattı ve şebekeyle birlikte D.S.İ. İletim hattından 5000m3,lük depoya bağlantı hattı bulunmaktadır. Tesisin 29.05.2002 de kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir. 2003 sonu itibarı ile 6.769.000 YTL harcama yapılmıştır. (malzeme + imalat). Büyükşehir Belediyesi kapsamında.

Kanalizasyon : Bankaca yapımı devam eden Samsun (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı kapsamında devam etmektedir.

Yapı : Bir işlem yok.

Katı Atık : 2. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

38. Terme Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 07.07.1953 tasdik tarihli 225 ha, 08.10.1970 tasdik tarihli 456 ha, 06.11.1984 tasdik tarihli 13 ha, 02.03.1987 tasdik tarihli 1193 ha ,31.03.2005 tastik tarihli 1640 ha olmak üzere toplam 3527 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 1974 yılında bir kısım (yaklaşık 200 ha ) ve 24.01.1989 tasdik tarihli 760 hektar imar planı yapılmıştır. İmar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlanarak 01.03.2007 tarihinde bankamızca onaylandı.

İçmesuyu : Daha önce İller Bankasınca şebekesi yapılmış olup 1999 Y.B.F. ile 200.000 YTL keşif bedeli üzerinden keson kuyu terfi hattı, terfi merkezi ve toplama deposu ihale edilerek 09.03.2000 de sözleşmesi yapıldı. Tesisin geçici kabulü 31.05.2002 de yapılarak ikmal edilmiştir. 2003 sonu itibarı ile 4.550.000 YTL harcama yapılmıştır (malzeme+imalat)

Kanalizasyon: İller Bankasınca Terfi hattı, Terfi merkezi, Kollektör, muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları ve şebeke ünitelerinden oluşan kanalizasyon inşaatı 1980 YBF ile 160 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 06.10.1980 de sözleşmesi yapılmıştır. Tesis 03.06.1988 de geçici kabulü, 21.07.1989 de kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Yapı :
a) Otel, Çarşı, Nikah salonu : İller Bankasınca 1987 YBF ile 60,248 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 26.08.1987’de sözleşmesi imzalanmıştır. Tesisin 27.10.1987’de tasfiye kabulü yapılmıştır
b) Hal İnşaatı : İller Bankasınca 1975 YBF ile 1 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 06.01.1976 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Tesis 1975 YBF 2,292 YTL keşif ile tamamlanarak 19.04.1978 tarihinde geçici kabulü, 29.08.1979 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.
c) Otogar İnşaatı: Bankaca kredisi onaylanmış olup ihale edilecektir.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

39. Ambartepe Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 22.08.1997 tasdik tarihli 86 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 27.03.2001 tasdik tarihli 86 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : Herhangi bir çalışma yoktur.

Kanalizasyon: Herhangi bir çalışma yoktur.

Yapı : Belediye hizmet binası etütleri tamamlandı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

40. Bazlamaç Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 19.09.1991 tasdik tarihli 313 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 06.09.1993 tasdik tarihli 186 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca regülatör, isale, içmesuyu arıtma tesisi ve şebeke ünitelerinden oluşmak üzere 1993 YBF ile 10.500 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 25.04.1994 de sözleşmesi imzalanmıştır. Tesis 1993 YBF ile 13.650 YTL keşif ile tamamlanmış ve 11.06.1997 de geçici kabulü, 21.06.1998 de kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Kanalizasyon : Projesi yapıldı henüz ihale edilmedi.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

41. Evci Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 08.11.1974 tasdik tarihli 756 ha, 31.12.1982 tasdik tarihli 32 ha, 17.04.2001 tasdik tarihli 927 ha olmak üzere toplam 1715 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Mevcut imar planı 28.05.1984 tarihinde %100 Oranında İller Bankasınca yapılmıştır.

İçmesuyu : Daha önce İller Bankasınca regülatör ve isale hattı 1998 YBF ile 40.000 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 25.08.1998 de sözleşmesi imzalanmış, 51.000 YTL ( 1998 YBF) keşif ile tamamlanarak 07.11.2000 de geçici kabulü yapılarak ikmal edilmiştir. Kalan işler 2000 YBF ile 700.000 YTL keşif bedeli üzerinden şebeke, arıtma ve depo ihale edilerek 13.03.2001 de sözleşmesi yapılmıştır. 06.06.2005’ne kadar sözleşme yılı fiyatları ile 637.903 YTL ‘lik iş yapıldı. İş ikmal edilmiş olup kesin kabulü yapılmıştır.

Kanalizasyon : 1999 Y.B.F. ile 1.700.000 YTL keşif bedelinden şebeke, kollektör ve toplayıcı hatlar ihale edilerek 25.05.2000 de sözleşmesi yapılmıştır. 05.04.2007’e kadar sözleşme fiyatları ile 1.318.614,35 YTL’lik iş yapıldı. Keşfe göre gerçekleşme oranı % 78'dir.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

42. Gölyazı Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 26.03.2001 tasdik tarihli 401 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Başvurusu vardır.

İçmesuyu : Herhangi bir çalışma yoktur.

Kanalizasyon : Herhangi bir çalışma yoktur.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

43. Hüseyinmescit Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 07.11.2000 tasdik tarihli 229 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İmar planına esas jeoteknik rapor hazırlanarak 29.08.2003 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylandı.

İçmesuyu : İçmesuyu ihtiyacı çalışmaları Belediyesince yürütülmektedir.

Kanalizasyon : Herhangi bir iş yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

44. Kocaman Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 05.12.1991 tasdik tarihli 170 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 24.10.1994 tas. tarihli 71 ha imar planı yapılmıştır

İçmesuyu : (ilk ihale) İsale, şebeke ve arıtma tesisi 1998 Y.B.F. ile 350.000 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 16.07.1998’de sözleşme yapılmıştır. Şebeke ve arıtmanın büyük bir bölümü tamamlandı. İş 2001/2862 sayılı kararname gereği 06.11.2001’de tasfiye edildi. Yeni keşifler hazırlanarak İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderildi.

İçmesuyu : (ikinci ihale) İlk ihaleden kalan işler 1.274.232,01 YTL bedelle ihale edilmiş olup, sözleşmesi 08.08.2006 tarihinde imzalandı. 05.03.2007 itibariyle 542.518,80 YTL tutarında iş yapılmış olup gerçekleşme %43 tür.

Kanalizasyon: Herhangi bir işlem yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

45. Kozluk Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 07.11.2000 tasdik tarihli 249 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : Başvurusu vardır.

İçmesuyu : Teknik yardım yapılarak Belediyesince keson kuyu açıldı. Terfi hattı projesi İller Bankasınca yapıldı. İnşaatı Belediyesince yapıldı.

Kanalizasyon : Herhangi bir çalışma yapılmadı.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

46. Sakarlı Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 08.11.1974 tasdik tarihli 983 ha, 22.07.2003 tasdik tarihli 1535 ha olmak üzere toplam 2518 hektar hali hazır harita yapıldı.

İmar Planı : 16.05.1984 tarihinde yapılan imar planının %100’ü İller Bankasınca yapılmıştır. Harita çalışmaları yenilendikten sonra yeniden imar planı çalışmaları başlatıldı bu amaçla İmar planına esas gözlemsel jeolojik rapor düzenlendi. Genel Müdürlüğe gönderildi.

İçmesuyu : İsale, arıtma, depo ve şebeke olmak üzere 1998 Y.B.F. ile 560.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilip 15.07.1998’de sözleşme yapılmıştır. Tesis 1998 YBF ile an sözleşme, %30’u ve 1. ek sözleşme keşifleri toplamı olan 798.000 YTL ile tamamlanmış olup geçici kabulü 06.03.2002 de, kesin kabulün 22.01.2004 de yapılarak ikmal edildi. 2003 sonu itibarı ile 6 trilyon 518 milyar TL harcama yapıldı. (Malzeme+imalat )

Kanalizasyon : Projesi bitti henüz ihale edilmedi

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

47. Söğütlü Belediyesi

Harita :İller Bankasınca 388 ha lık haritası tamamlanarak, 2005 yılında tasdik edildi.

İmar Planı : Belediyesince yaptırıldı.

İçmesuyu : İçmesuyu ihtiyacı Köy Hizmetleri Tesisinden karşılanmaktadır.

Kanalizasyon : Herhangi bir çalışma yoktur.

Katı Atık : 3. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

48. Vezirköprü Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 20.11.1968 tasdik tarihli 358 ha, 10.02.1978 tasdik tarihli 931 ha, 15.08.1985 tasdik tarihli 91 ha, 09.08.1991 tasdik tarihli 409 ha olmak üzere toplam 1789 ha hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 27.12.1994 tasdik tarihli 768 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : (ilk ihale) İller Bankasınca drenaj ünitesinden oluşan ve 1997 YBF ile 4.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 27.07.1998 de sözleşmesi imzalanmış, 14.01.1999 da tasfiye kabulü yapılmıştır.

İçmesuyu : ( ikinci ihale ) İller Bankasınca drenaj ikmal inşaatı olarak 1998 YBF ile 23.000 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 31.08.1999 de sözleşmesi imzalanmıştır. Tesis 20.06.2000 tarihinde geçici kabulü, 06.09.2001 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir.

Kanalizasyon : İller Bankasınca , Terfi merkezi, Kollektör, ve yağmursuyu ve pissu şebeke projeleri 1984 YBF ile 2 YTL keşif bedelinden ihale edilerek 29.09.1984 de sözleşme yapılarak yaptırılmıştır. İller Bankasınca küçük sanayi sitesi kanalizasyonu toplayıcı hatları, muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları ve şebeke ünitelerinden oluşan kanalizasyon inşaatı 1986 YBF ile 210 YTL keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 25.07.1986 da sözleşmesi yapılmıştır. Tesis 13.03.1995 de geçici kabulü, 10.04.1996 tarihinde kesin kabulü yapılarak ikmal edilmiştir. Yeni kanalizasyon projesi yapımı devam etmektedir.

Yapı : Çarşı, iş hanı ve Pazar yeri yapıldı.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

49. Göl Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 03.05.1991 tasdik tarihli 353 hektar hali hazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 16.04.1993 tasdik tarihli 80 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : Belediyesince etüt ve proje çalışmaları durdurulmuştur.

Kanalizasyon : Herhangi bir proje çalışması yoktur.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

50. Narlısaray Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 31.01.1996 tas. tarihli 449 ha hali hazır harita yapıldı.

İmar Planı : İller Bankasınca 08.01.1998 tasdik tarihli 52 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : Herhangi bir çalışma yapılmadı.

Kanalizasyon : Herhangi bir çalışma yapılmadı.

Katı Atık : 1. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.
Sayfa Başı

51. Yakakent Belediyesi

Harita : İller Bankasınca 01.04.1965 tasdik tarihli 115 ha, 17.02.1981 tasdik tarihli 198 ha, 30.03.1992 tasdik tarihli 411 ha,06.04.2007 tastik tarihli 632 ha olmak üzere toplam 1356 hektar halihazır harita yapılmıştır.

İmar Planı : İller Bankasınca 30.10.1995 tasdik tarihli 329 hektar imar planı yapılmıştır.

İçmesuyu : İller Bankasınca 1 adet keson kuyu ve terfi hattı 1999 YBF ile 10.000 YTL keşif bedeliyle ihale edilerek 08.03.2000 de sözleşme imzalandı 10.11.2000’de geçici 04.01.2002’de kesin kabulü yapılıp bitirildi

Kanalizasyon : Projesi ihale edilmiş olup hazırlanmaktadır.

Katı Atık : 4. grup belediyeler için seçilen alanı kullanacaktır.

İller Bankası’nca Yapılan Katı Atık Ön Etüt Çalışmasında Yapılan Belediye Gruplamaları Ve Her Bir Grup Belediye İçin Belirlenen Katı Atık Depolama Alanları

1. grup olarak değerlendirilen Belediyeler: Havza, Bekdiğin, Vezirköprü, Göl, Narlısaray, Ilıca, Kavak, Ladik, Asarcık.

1. grup belediyelerin katı atık depolama alanı: iki alternatif yer belirlenmiştir. 1.si Vezirköprü ilçesinin 10 km kuzeyinde Yağınözü köyü ile İnkaya köyü arasında eski karayolu kenarında 100 ha’lık Orman Bölge Müd.’ne ait arazi, 2.si ise Bekdiğin beldesi güvercinlik deresi sınırında yaklaşık 20 ha’lık arazidir.

2. grup olarak değerlendirilen Belediyeler: Samsun, Atakum, Gazi, Canik, İlkadım, Altınkum, Atakent, Çatalçam, Kurupelit, Taflan, Yeşilkent, Ondkuzmayıs, Dereköy, Yörükler, Tekkeköy, Büyüklü, Aşağıcinik, Kutlukent.

2. grup belediyeler için katı atık depolama alanı: Büyükşehir Belediyesi’nce yer seçimi yapılarak projelendirme çalışmaları yürütülen 2. grup Belediyelere hizmet verecek katı atık depolama alanı; Aşağı avdan köyü ile Çatkaya köyü arasındaki 20 ha’lık arazide bulunmaktadır.

3. grup olarak değerlendirilen Belediyeler: Çarşamba, Çınarlık, Dikbıyık, Ağcagüney, Hürriyet, İkizpınar, Ayvacık, Salıpazarı Terme, Evci, Söğütlü, Ambartepe, Kozluk, Hüseyinmescit, Bazlamaç, Sakarlı, Kocaman, Gölyazı.

3. grup belediyeler için katı atık depolama alanı: Çarşamba Şeker Fabrikası arkasında Sefalı köyü tapulama alanı içinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait 58 ha’lık sahadır.

4. grup olarak değerlendirilen Belediyeler: Bafra, Çetinkaya, Doğanca, Kolay, Alaçam, İkizpınar, Yakakent.
4. grup belediyeler için katı atık depolama alanı : Çetinkaya beldesi mücavir alanı içi kümbet mevkiinde 20 ha’lık orman alanıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 974
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 06.10.2007 17:59
[QUOTE=akillideli;2143699]samsunda teknik alt yapi vs yok, en azindan ben inanmiyorum, daha gecende selde kaldirimlar nasil ters dönmüstü...

[COLOR="#c0ccf4"]Bi SeLde KaLdırımLar Gitti, HaLa da DüzeLtemediLer...

Ama ÇaLı$ıyoLar : )))
akillideli Tarih: 06.10.2007 17:15
samsunda teknik alt yapi vs yok, en azindan ben inanmiyorum, daha gecende selde kaldirimlar nasil ters dönmüstü...
VULKAN Tarih: 24.08.2007 17:55
ELERİNE SAĞLIK