ÇAMLIBEL ÇOK AMAÇLI PROJE1- PROJE ADI

Çamlıbel Çok Amaçlı Proje (Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol, Mera Islahı, Rehabilitasyon)2- PROJENİN YERİ

Proje kapsamında Tokat İli Merkez İlçeye bağlı Kızık,Kargıncık,Güzelce, Güncalı,Aydoğdu,İhsaniye,Killik,Beşören,Çayören,Batmantaş,Akyurt,Aşağı Fırındere, Saltık olmak üzere 13 köyü ve bu köylerle arazi komşuluğu olan diğer köyler bulunmaktadır.3-PROJE AMAÇLARI

1. Projeye konu çok bozuk orman ve açıklık alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları ile atıl durumdaki sahaların verimli hale getirilip,yörenin odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak ve toprakların ülke ekonomisine katkısının sağlanması.

2. Havzada yapılacak Erozyon Kontrol amaçlı çalışmaları ile son derece verimli olan Çamlıbel ovasındaki tarım alanlarının sel ve taşkınlardan korunmasını sağlamak.

3. Havzada daha önce Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılmış olan göletler ve barajlara gelen rusubatın önlenmesi ve bu tesislerin yararlı ömürlerinin uzatılmasını sağlamak.

4. Havzada bitki örtüsü bakımından fakir olan çok bozuk orman alanları ve açıklık alanlarda yüzeysel akışla kaybolan toprağın kültürel ve mekanik tedbirlerle yerinde tutulmasını sağlamak.

5. Bozuk orman alanlarında alınacak rehabilitasyon tedbirleri ile mevcut bitki örtüsünün geliştirilmesi ve korunması ile doğal kaynakların varlığının sürekliliğini sağlamak.

6. Mevcut meralarda alınacak ıslah tedbirleri ile meralarda bulunan ot çeşidi ve kalitesini arttırmak, meralarda otlatmanın düzenlenmesini sağlamak,mera yönetiminin sürekliliğini sağlamak.Böylece yörede hayvancılığın geliştirilmesini,et ve süt veriminin artırılmasını sağlamak.

7. Başlıca nedeni kırsal fakirlik olan göç sorununa projenin sağlayacağı yatırımlar ve meydana gelecek gelir artışı ile azda olsa çözüm getirilmiş olacaktır.

8. Yapılacak ormancılık faaliyetleri ile bozulan ekolojik dengenin zaman içerisinde tekrar oturmasını sağlamak.Yaban hayatının korunmasını sağlamak.

9. Tarım,hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
4-HEDEF GRUPLARI

Çamlıbel Çok Amaçlı Proje kapsamında bulunan ve bu projeden doğrudan yada dolaylı olarak faydalanan kişiler bu havza içinde bulunan köylerde oturan kişiler olup bu kişiler doğrudan hedef gruplarıdır.Proje kapsamında bulunan 13 köyde yaklaşık 5000 kişi yaşamaktadır.Havzaya komşu köylerle birlikte bu rakam 7000 civarındadır.

Köylüler toprağa bağlı insanlardır.Yeterli toprak olmadığından geçim sıkıntısına düşen köylüler başka bir alternatif sunulmadığı için göç ederek sanayii veya tarım işçiliğinde çalışmakta veya ticari hayata atılarak ailesini geçindirme uğraşısı vermektedir.Bozuk orman alanlarında ve dağ ekosisteminde yaşanan erozyon neticesinde oluşan toprak kaybı öncelikle hedef grupları yani havza içinde yaşayan köylüleri ilgilendirmektedir.Ayrıca hedef grubu olan köylülerin bir bölümü hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.Mevcut meraların bozuk vasıfta olması,ot veriminin düşük olması ve merada yaşanan erozyonun bu olumsuzlukları artırması da yine hedef grupları doğrudan etkilemektedir. Nihayet bozulan ekolojik denge havza içinde bulunan bütün köyleri ve içindeki hedef grupları ilgilendirmektedir.Bu nedenle bu proje ile öngörülen ağaçlandırma,erozyon kontrolu,mera ıslahı ve rehabilitasyon tedbirleri birebir hedef gruplarının günlük hayatı ve geleceği ile doğrudan ilişkilidir.

Havza içinde yaşayan köylüler toprağa bağlı ve günlük hayatı toprakla doğrudan ilişkili olduğundan hedef grubu olarak köylüler seçilmiştir.Zira havza içinde bulunan doğal kaynaklar bilinçsizce tahrip edilmiş orman alanları azalmış,mevcut ormanların verimi düşmüş,meraların düzensiz otlatma ile kalitesi düşmüş,topraklar yüzeysel akışla erozyona uğramıştır.Bunun sonucu kırsal fakirliktir. Dolayısıyla yapılacak idari,teknik ve kültürel tedbirler ile bu olumsuzluğu en aza indirerek doğal kaynakların yönetimi ve sürekliliği sağlanacaktır.5-METOD

Çamlıbel Çok Amaçlı Proje Kapsamında yapılacak işlerin uygulama şekli kamu kurumlarının imkanları,ihale yöntemi ve katılımcı anlayış çerçevesinde olacaktır.Makineli alt ve üst toprak işleme işi için ihaleli yöntemler yanında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünün makine parkından yararlanılacaktır.İhaleli işlerde yükleniciye öncelikle yöre insanını çalıştırma şartı getirilerek yerel istihdamın artırılmasına çalışılacaktır.İhaleli işlerde köy tüzel kişiliklerine öncelik verilecektir.

Katılımcı anlayış sisteminin yerleştirilmesi ve köylünün yapılan faaliyetleri benimsemesi amacıyla köy tüzel kişiliklerine öncelik veren bir ihale sistemi tercih edilecektir. Böylece sosyal bakımdan bir çok problemin daha baştan çözümlenmesi sağlanacaktır.Bunun yanında yukarıda belirtilen kurumların varsa atıl durumdaki makinaları işlendirilmiş olacaktır.Bu nedenlerle böyle bir metodoloji tercih edilmiştir.

Bu projenin kapsamış olduğu alanda Köy Hizmetleri,Tarım İl Müdürlüğü ve başka kurumlara ait yapılmış veya yapılacak projeler var ise havza ıslahı anlayışı içerisinde bu proje ile entegre edilecek ve projenin hedef gruplarının gelir getirici faaliyetlerinin artırılmasına çalışılacaktır.

Çamlıbel Çok Amaçlı Projesi başta Valiliğimiz olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince uygulama ve sonuçları bakımından izlenecek,değerlendirilecek ve denetlenecektir.

Projeye makine parkı ve teknik bakımdan destek veren Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü makinalı çalışmalara uygun yerlerde araç gereç ve teknik destek konusunda faaliyet gösterecek ve projenin nihayetlenmesine kadar bu desteğini sürdürecektir.

Diğer kuruluşların proje içinde yer alması uygulama kolaylığı getirecek,işler daha seri yaptırılacak ve havza ıslahı anlayışını İldeki bütün kurumlara yaygınlaştıracaktır.

tokat almus,tokat belediyesi,tokat erbaa,tokat resimleri,tokat reşadiye,tokat seyahat,tokat turhal,tokat zile,izzet yıldızhan tokat,mehmet tokat,tokat anadolu lisesi,tokat artovatokat com,tokat gazetesi,tokat gop,tokat haber,tokat haberleri,tokat hava,tokat havaları,tokat ili,tokat köyleri,tokat meb,tokat merkez,tokat milli,tokat milli eğitim,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1596
favori
like
share