Bölgede, giyim ve kuşamda kafkas özellikleridikkati çeker. Erkek kıyafetlerinde başta koyun derisinden bir "papah", sırttabeli büzmeli ve göğüsü düğmeli vardır. Etekler, dize kadar gelen arkalık, beldenbağlanan bacakları düz bir şalvardan ibarettir. Ayakkabı olarak ta yerine göre"çust", "çeh-me" denilen bir çizme veya çarık kullanılır. Arkalığınüstüne giyilen çuha da palto yerini tutar. Kışın çuha yerine çok defa koyunderisinden yapılan bir kürk giyilir. Arkalık üstünden bazı yerlerde "kuşak",bazı yerlerde "tokka" denilen kemer bağlanır. Törenlerde kemere bir kamaveya hançer de asılır. Bazen "papah" yerine "kargül" derisindenince "börk" giyilir.
(1) Papah:
Buna "kalpah" da denilir. Genç (körpe) kuzu derisinden yapılmış olup astarlıve çoğu kere gök mavisi veya siyah renklidir. Bunların ayrıca Azerbaycan ve Dağıstantipleri vardır. Dağıstan tipleri' biraz daha tüylüce bir şekildedir. Eğer bukalpakları yaşlılar kullanırlarsa o zaman da toklu (kuzunun biraz gelişmişi)derisinden yapılır. Bu kalpakların bazılarının üstleri yuvarlak olup daireviyuvarlağın tam ortasında artı biçiminde bir sicim yapılır. Kalpakların diğer biradı da "börk"tür. Bir kısım kalpakların üst tarafı çatı biçimindeolup balık sırtını andırmaktadır.
(2) Üst Köyneği:
Yakası uzun, önden sedef düğmeli olup kollarda da aynı sedef düğmeler vardır. İpeklikumaştan veya kara "laskirt" (parlak bir keten çeşidi) ten yapılır.
(3) Gazeki:
Yakasız, göğüs kısmı açık, kısa etekli ve işlemelidir. Eğer bu olmazsa"arhalıh" giyilir.
(4) Arhahh (Arkalık):
Yakası tahminen üç santimetre uzunluğunda ve dik olup boğazdan itibaren çapraz bağlarlabağlanarak göbeğe kadar iner. Göbekten aşağıya dizi geçmemek şartıyla etekler açılır.Arkalığın bir kısmının eteği Mevlevilerin eteğine benzer. Her iki yanında etek körüğününağzından başlayarak içe doğru torba biçiminde cepler bulunur.
(5) Çuha:
En üstten giyilir. Umumiyetle koyu renkli kumaştan ve siyah las-kirtten yapılır.Dizlere kadar uzundur. Etek ve kol ağızları geniş olup göğüste veznelik (çuhanınyakasındaki süslü kısım) vardır. Veznelik çoğu zaman gümüşle süslüdür.
(6) Şalvar:
Buna aynı zamanda pantolon da denilir. Çünkü, Azeriler bilhassa dağlık bölgelerdeyaşadıkları için at, hayatlarında önemli bir yer tuttuğundan pantolon (şalvar)dardır ve kilot tabir edilir. Çivekinin altına sokulup üzerine sallama kemer takılır.
(7) Çiveki:
Dar çizmedir. Yumuşak deriden yapılmıştır. Körüklü ve düz olan çizmeler dahasonra girmiştir. Bunların da umumiyetle renkleri siyah olup, bazen sarı ve kahverenklerine de rastlanır.
(8) Sarık:
İpek, keten veya pamuktan dokunma olup kalpak yerine geçer. Bu bazen pusu (bir çeşitvala) veya çit te olabilir. Bu bezin uzunluğu tahminen 10,15 metredir. Rengi beyaz veyayeşildir. Bunların keçeden yapılanına "börk" te denilir.
(9) Yelek:
Buna Azerilerin yaşlılarında biraz değişik şekliyle rastlanır. Kırk düğme tabiredilen bu yelekler önden çapraz şeklinde bağlanırlar.
(10) Kursak (Kuşak):
Yünlü şaldan yapılmış olup bele bağlanır. Kursağın üzerinde kemerin bağlıolduğu yerde "serhat-lık" vardır. Serhatlık, sigara, tütün gibi şeylerikoymak için kullanılır.
(11) Ayakta:
Uzun ve renkli çorap, üstünden çizme veya yemeni giyilir. Şunu da belirtmeliyiz ki,Posof'ta bulunan Kuman/Kıpçak Türkleri de başlarına "kabalah" denilen uçlarıatkı ile yanlara sarkıtan ince yünden dokunmuş atkılı başlık giyerler. Yaşlılarınkıyafetlerince fazlaca bir değişiklik görülmez.
(12) Çoraplar:
Uzun boğazlı, pamuk veya yünden yapılıp üzerleri çeşitli işlemelerle süslenir.Bazen de bu çorapların yerine bugünkü tozluklar
şeklinde kullanılan "badıç" giyilir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6024
favori
like
share