1-) Ere giden gızın toy günü saçından gırcın keserler. Bu işi gören gızınyakın adamlanndan olmalıdır. Kesilen tükün gızın anasına veren evezine şirinlikalırlar. Ana hemen tükügızIn cehizlik balıncının yahut döşeyinin içine goyar. Türkne geder ki goyulan yerdedir, gızın gettiyi yerde hayır, bereket olar.
2-) Geçmişte bir oğlan bir gız isteyende oğlanın ana-babası istedikleri gızınheyatlarından helvetçe bir daş getirip öz heyatlarına goyardılar. Bir hafta gözleyerdilereyer bu hafta içinde hayır görseler gızı oğullarına alarlardı.
3-) Gelin eve yeni gelende lavaş açıp tökerdiler ki bereketi bol olsun. Bu çörek gırıntısındanherkes yığın yese bereketi olacağı söylenirdi.
4-) Gelin bir almanı alıp bıçakla balaca dilimlere böler sonra bu dilimleri oğlan uşaklarınapaylayır ki oğlan uşağı olsun.
5-) İl ahır gecesi gızlar ellerinde ayna tutardılar. Ayın şekli aynaya düşerdi. Şekliniçinde
kızın sevdiği oğlan görünse demek onlar evlenecekler.
6-) Gıza nişan takanda gucağına oğlan uşağı oturdardılar
7-) Maldan goyundan biri itende, arvatlar düz bir yere çıkıp dua ederdiler. Sonra duaohuya ohuya gırklığın ağzını iple bağlayardılar. Bu işi yapınca gurdun ağzıbağlanardı. İten mal veya goyunu. kurt yemezdi.
8-) Herkesin bir behti var. behti ufak olanda adamın işi üzüne güler, beht yatandaadamı bedbehtlik basar.
9-) Uşağı olmayan gadını; içine gurt kellesi salınmış suda çimdirende deyilene göreonun uşağı olurmuş
11-) Gün tutulanda süd emen uşağı evde tek goymazdılar.
12-) Evi süpürende üstüne süpürge deyende gerek süpürgeden bir çöp gırıpatasan.Yaksa şere düşersen.
13-) Zahı arvat tek galmamalıdır. Onun yanına şiş, pıçak, makas goyulmalıdır.Hal Anası onu aparmasın. Zahı yatan otağın duvarlarına çizgi çekerdiler. çızığıarvad çeker biride ondan soruşardı ki hala neyniyirsen o da diyerdi ki zahıya çeperçekirem.
14-) Boş eve girende orda adam olmazsa da gerek selam veresen
15-) Görürsen ki bir uşak bir şey yeyir, yoldaşına vermir. Onda öbürü deyir kimenede ver yohsa ilanım seni vuracah, Deyiller ki her adamın bir ilanı varmış.
16-) Deyillerki ilan olan evde hayır, bereket olar. Ona ev ilanı deyerler. Ev ilanınıöldürmezler, öldürsen o evde hayır, bereket eksiler.
17-) Ocak ilanını öldürmek olmaz günahdı. Her evde yeddi ocak ilanı olar.Biriferehdi, biri melekti galan beşi eve direkdi. Ziranlık eleyen ferah ilanını öldürmeklazımdır. Onda evde hoşbahtlık olar, ancak diğerlerinden öldürsen evin huzuru gaçar.
18-) Ölü yuyulan yerde gerek üç gece ya çıra yada şam yanmaladır.
19-) Eri yada arvadı ölen adam tezeden evlenende gerek su dolu bardağı ölenin baş daşınadökmelidir.
20-) Uşağın adını bölekde gulağına demesen o uşak yekelende yalancı olar.
21-) Kırkı çıkmamış uşağın üstüne gızıl üzük, sırga, bilezik takan adamgelse uşak hastalanar.
22-) Uşak uca yerden yığılanda deyiller onu göyde melekler tutar.Çünkü melekler hırdauşakları goruyarlar.
23-) Uşaklar gundakda gülse diyerdilerki şeytan dedesinin mezesini çıkarır uşakda gülür.
24-) Kırkı çıkmamış uşak evde tek başına galsa cin gelip onu öz uşağı ile değişdirir.
25-) Gün çıkanda deyirler gün anasının goynundan çıkdı, batanda anasınıngoynuna girdi deyirler.
26-) Gün düşen yerde heç zat murdar olmaz.
27-) Deyiller esniyende, gemeşende gerek yönünü bir kenara çeviresen. Bir adama terefesneyende yada gemeşende ağırlığın, uğurluğun üstüne töküler, başına işgeler.
28-) Geceler ağlamak olmaz. Çünkü ağlayanın sesi göyde bir meleyke var onun hoşunagelir, O istiyir ki hemeşe ağlasın.
29-) Evden başkasına gül vermezler, çünkü gül sevinçdir, versen evin sevinciazalar.
30-) Adamı süpürgeynen vurmazlar vuran adam şere düşer.
31-) İçinde pay gönderilen gabı boş gaytarmazlar.Evde heç birşeyolmazsa da bir kaşıktuz yada seker goyarlar.
32-) Seherde oğlan uşağının ayağı yüngül, aksamda ayağı ağır olar.
33-) Elden gaşık düşşe deyiller arvat gonax, bıçak düşşe kişi gonağı gelecek
34-) Yuxuda halça görmek yoldur.
35-) Yuxuda toy görmek sıkıntıdır.
36-) Ölmüş adam sene yuhuda bir şey verse hayır, alsa zerer çekeceksen.
37-) Yuxunu gece anlatmazlar. Anlatılsa da deyiler ki ay ışık yuxumu sene deyirem.
38-) Yuxuda sene noğul, şirinlik verseler şadlık olacak demektir.
39-) Yuhuda öldüğünü görmek ömrü uzamakdı.
40-) Yuhuda gızıl görmek sesdir.
41-) Yuhuda tüfek atılsa sesdir.
42-) Yuhuda ilan görsen, bir şey yeyipsenya nındakiler vermeyipsen demekdir.
43-) Yuhuda saç görmek yoldur.
44-) Yuhuda özün ayaklarını görsen demek darlıkdan kurtulup genişliğe çıkasan.
45-) Yuxuda at binmek ucalıkdır
46-) Yuxuda çimmek aydınlığa çıkmaktır.
47-) Yuxuda ağ paltar geymek pistir.
48-) Yuxuda ayakkabı, çorap geymek sıkıntıdır.
49-) Yuxuda alma görmek şenlikdir.
50-) Yuxuda çıra görmek ışıklıkdır.
51-) Yuxuda öpüşmek ayrılıkdır.
52-) Yuxuda savaşmak barışmakdır.
53-) Yuxuda uşak görmek sesdir.
54-) Yuxuda uşak bohça görsen demek uşağın olacak.
55-) Ahır Çerçenbe gecesinde insanın her emeli, isteyi, fikiri davranışı tezelener.
56-) Ahır Çerçenbe gecesinde tabiatta ne varsa hamısı tezelenir.
57-) Ayağının altı gaşınan teze ayakkabı giyer, yada uzun yol gider.
58-) Ayağının başparmağı büyük olanın behti açık olar.
59-) Palıt ağacında goza sık olunca o kış çok sert geçer.
60-) Nar, armut alma herkesin dilek ağacıdır. onları beceren hayır işler.
61-) Güneşe açık olduğundan günebakanın gözü her zaman güneşe bakar.
62-) Yuxuda at görsen murada çatarsan.
63-) Deyiller yağış yağmağa yakın garankuşlar alçaktan uçar.
64-) Külek ağaçlarda yaprakları üst terefden terbedirse yağış yağacak deyyiller.
65-) Ere verilen gızın ocak başına dolandırmanın hayırı vardır.
66-) Barmağında halolan kadın tadlı yemek pişirer.
67-) Boş gabı bulaşık koyan şere düşer.
68-) Kadın hamileliğini bildiği an güneşe bakarsa gız, aya bakarsa oğlan doğar.
69-) Kapıdaki ayakkabıları saysan aileden ölen olar.
70-) Gaşı düz olan adamın ağlı iti olar.
71-) Guşun dilini kesenin balası lal olar.
72-) Gec dil açan uşağa güvercin yumurtası versen tezce dil açar.
73-) Sefere gidenin dalıca su atarlar. Deyiller ki goy yolu aydınlık olsun.
74-) Uşağın dişi çıkanda hedik pişirerler.
75-) Uşağın hedik söfresine bıçak, tarak koyarlar. Eğer uşak bıçağa eliniuzatsa sonra doğacak uşak oğlan, tarağa elini uzatsa gız olacak.
76-) Hamile kadın dovşan eti yese doğurduğu uşak mırık olar.
77-) Hamile kadın çok yatanda, rahat yatanda deyiller oğlan doğacak, az yatanda pisyatanda deyiller gız doğacak
78-) Yağışdan sonra görünen al yeşiller Fatma Nenenin cicimi deyeller. Çünkü dünyanınbütün rekleri bu hanadan götürülür.
79-) Kitabı açık koyup yatana huşşuz diyerler
80-) Gece dırnak alanın ömrü kısalır.
81-) Payızda yarpaklar tez tökülse kış sert geçer.
82-) Göy gözün bakdığı her şeyde gözü galar.
83-) Hamile kadının karınındaki uşağın oğlan veya gız olmasını bilmek içinkarpuzun kesilip ahlan başını dört bölüp atıllar. İkisi bir teref üste, ikisi öbürterefe düşşe oğlandı, üçü bir terefe biri bir terefe düşşe gız olacak deyiler.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3364
favori
like
share