Iğdır'ın ilk kurulduğu yer, BüyükAğrı Dağı'nın kuzey yamaçları üzerinde yar alan "Iğdır Korganı"dır.Bölgenin Türk egemenliğine geçtiği 1064 yılından sonraki dönemde kale yerleşmesiönemini korumuştur. Iğdır Korganı'nın terk edilerek nüfusun ovaya inmesi veyerleşmenin aynı adla bugünkü yerinde kurulmasının 1640 yılında meydana gelendepremde kalenin yıkılmasından sonraki döneme rastladığı sanılmaktadırİstanbul Antlaşmasıyla(1736) Rus hakimiyetine giren bölge, 1920'de Ruslarla imzalanan "GümrüAntlaşması" ile yeniden Türkiye topraklarına ilhak olmuştur. Cumhuriyetdöneminde ilk nüfus sayımı olan 1927'de 3716 olan Iğdır'ın nüfusu, 1940'ta 9465'ibulmuş, ancak II. Dünya Savaşının olumsuz etkileri sonucu 1950'de 7826'yadüşmüştür. Ovada DSİ tarafından 1956 yılından itibaren drenaj ve sulamakanallarının açılmasıyla birlikte tarımsal üretimde büyük bir artışsağlanmıştır. Dolayısıyla, 1960 yılından sonra hızlı bir artış göstererek ilkkez 1960'ta 10.000'i aşan şehir nüfusu, 1970'te 21.420'ye, 1975'te 29.542'yeyükselmiştir. Ancak, 12 Eylül 1980 öncesinde ülkemiz genelinde yoğun olarak yaşanananarşi ve terör olayları nedeniyle, 1980'de 24.352'ye düşen nüfus, bu dönemdensonra tekrar artmaya başlamış ve 1985'te 29.460'a, 1990'da 35.858'e, 1997'de de45.941'e yükselmiştir.
İldeki konutların 1990 yılı itibariyle%95'ten fazlasını tek katlı konutlar oluşturmakta iken, özellikle Iğdır'ın"İl" oluşundan sonra hızlı bir yapılaşmayla birlikte bugün bu oranın%60'lara kadar düştüğünü söylemek mümkündür.
Nüfus kriteri, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrılmasında olduğu gibi, genellikleşehirlerin büyüklük ve küçüklüklerine göre ayrılmasında da kullanılankriterlerden birisidir. Bu yönüyle Iğdır ili, 1997 sayımına göre 45.941 olannüfusuyla "küçük şehir" kategorisine girmektedir. Ancak, Doğu AnadoluBölgesinde 1997 nüfus tespitine göre nüfusu 10.000'i aşan ve dolayısıyla"şehir" olarak kabul edebileceğimiz 40 yerleşmenin bulunduğu, bu merkezlerinancak %40'nın 25.000'den fazla nüfusa sahip olduğu dikkate alınırsa, Iğdır'ın45.000'i aşan nüfusuyla, bölge şartlarına göre daha cazip bir şehir yerleşmesiolduğu sonucuna varılacaktır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2574
favori
like
share