Sınır ticareti tabiri, ülkemizde ilk kez01/08/1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu içerisinde gümrük denetlemesiaçısından yer almıştır. Türkiye'nin sınır ticareti ile ilk tanışması ise1978-1979 yıllarında yaşanan petrol krizi ve döviz darboğazından sonra olmuştur.Petrol krizine çözüm bulabilmek için, İran'dan sınır ticareti yoluyla malkarşılığı petrol alınmasına karar verilmiştir. 20/09/1980 tarihli RG'deyayımlanan Sınır Ticareti Yönetmeliği ile de Ağrı-Gürbulak gümrük kapısındanİran'la sınır ticareti yapılması öngörülmüştür

Iğdır'la Erivan'ı Birbirine Bağlayan Alican SınırKapısı


İlk önceleri sınır ticareti fiili olarakAğrı ilinde görülmekteyken, hızlı bir gelişmeyle bu tür ticaretin diğer sınırve kıyı illerine de yayıldığı görülmüştür. Ağrı, Van, Hakkari, Erzurum veKars illeri Gürbulak, Kapıköy ve Esendere sınır kapılarından İran'la, Gaziantepili Cilvegözü, Öncüpınar ve Karkamış sınır kapılarından Suriye ile, Mardin iliNusaybin sınır kapısından yine Suriye ile, Şırnak ili Habur sınır kapısındanİrak'la, Ardahan ili Türkgözü sınır kapısından Gürcistan'la ve son olarak daIğdır ilimiz, Dilucu gümrük kapısından Nahçıvan'la sınır ticareti yapmayayetkili kılınmışlardır.

Iğdır'la Nahcıvan'ı Birbirine Bağlayan Dilucu GümrükKapısı


Dilucu Sınır Kapısı ülkemizin OrtaAsya'ya açılan tek kapısıdır. 5 Mayıs 1992 tarihinde açılan Dilucu SınırKapısı Iğdır'ın ve Iğdırlının kaderini değiştirmiştir. Nahçivan ÖzerkCumhuriyeti ile yapılmakta olan sınır ticareti Iğdır ve dolayısı ile ülkeekonomimiz açısından çok önemlidir. Bu bağlamda 2001 yılı ihracat toplamı13.576.253 Dolar, ithalat toplamı ise 1.625.533 Dolar'dır.

Nahcivan ve Iğdır Ekonomisinin Can Damarı; Mazot Ticareti

40000 metrekare alan üzerine kurulmuşbulunan Dilucu Gümrük Sahası 2348 metrekarelik kapalı alana sahiptir. 17 Aralık 1993yılında ihalesi yapılan tesisler 20 Kasım 2000'de bitirilerek açılışıyapılmıştır. Bir adet yolcu giriş - çıkış hizmet ünitesi, iki katlı tır giriş- çıkış hizmet ünitesi, iki adet kantar binası, iki adet depo, otoparklar ve araçdezenfeksiyon ünitesi bulunan sahada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, GümrükMüdürlüğü ve Sınır Mülki İdare Amirliği de mevcuttur. Bunların yanı sıra sahaiçinde yolculara ve görev yapan personele hizmet veren yemekhane, yolcu bekleme salonu,iletişim hizmetleri için PTT bulunmaktadır. Saha içine ve çevresine yerleştirilengüvenlik kameraları ile sahanın güvenliği 24 saat kontrol altında tutulmakta ve eldeedilen görüntüler kaydedilmektedir. Güvenlik kuvvetleri giriş - çıkışlardagerekli kontrolleri yapmaktadırlar. Bu amaçla Narkotik biriminde bir adet polis köpeğide mevcuttur.

Sınır Ticaretinin Ekonomiye Etkileri


Nahçıvan ekonomisinin zayıfyapısı, işyerlerinin gayri faal ya da atıl kapasite ile çalışıyor olması,çalışmak isteği ve gücünde olan işgücünü, hayatının idamesi için yeni işimkanları aramaya yöneltmiştir. Tabi ki, burada Türkiye'deki emek gelirlerininNahçıvan'a göre yüksek olmasının da etkisi olmuştur. Nahçıvanlı işgücününIğdır'a yönelmesi dolayısıyla Iğdır'da işçilik maliyetlerinde önemlidüşüşler gözlenirken, ucuz işgücü nedeniyle kârlar arttığı gibi, inşaat,tarım vb. alanlarda ucuz işgücünden kaynaklanan yatırım artışları dagörülmüştür. Konunun ikinci bir boyutu da, kendi ülkesine göre daha yüksek birücretle çalışma imkanı bulan Nahçıvanlı işgücü, Türkiye'de elde ettiği emekgelirinin önemli bir kısmını Türkiye'deki ikameti sırasında kullanırken, kalankısmını ise dövize dönüştürerek ülkesine götürmektedir. Konunun iş hukuku, işgüvenliği ve vergisel yönlerinin de dikkate alınması gerekir. Turistik vize ileülkemize gelen Nahçıvan vatandaşlarının iş kazasına uğramaları halindekarşılaşacakları problemler göz ardı edilmemeli, asgari ücretin altında bileçalışmaya razı olan bu ülke vatandaşlarının istihdam alanında haksız rekabetesebep oldukları da bilinmelidir. Ancak şu da bir gerçek ki, Nahçıvan'lı ucuzişgücü, il ekonomisi için önemli bir kazançtır. İl genelinde bulunan şirketlertam bir ticari organizasyon yapısı yansıtmamakta, fert veya aile şirketlerigörünümü vermektedirler. Zaten mevcut bulunan bu şirketlerin kuruluş amaçlarıgenellikle vergi kolaylıklarından yararlanabilmek, kredi imkanlarınıgenişle-tebilmektir. Fakat yine de son yıllardaki şirket kuruluş sayılarındakiönemli artışlar gözardı edilmemeli, dış ticaretin sebep olduğu bu şirketkuruluşlarının gelecekte büyük ticari organizasyonları da gerçekleştirebileceğidüşünülmelidir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2289
favori
like
share