1) Genel Bilgiler :İLÇE ADI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
SINIF ÖĞRETMENİ
BRANŞ ÖĞRETMENİ
TOPLAM

MERKEZ
31
485
384
900

ARALIK
3
96
37
136

KARAKOYUNLU
2
67
45
114

TUZLUCA
2
145
41
188

TOPLAM
38
793
507
1338İl Genelinde Öğretmen Durumu

2. Okul Öncesi Eğitim :


Okul öncesi eğitim, 4-5 yaş grubu çocuklarına hizmet veren onları ilköğretimehazırlayan okulların bünyesinde veya bağımsız olarak yürütülen kurumlardır.Iğdır ilinde Anaokulu olarak sadece Kız Meslek Lisesi bünyesinde teorik ve uygulamalıolarak yürütülmektedir. Okulların bir kısmının bünyesinde ise sadece Anasınıfları mevcuttur.
İldeki Ana Okulu ve Ana Sınıfları:
a) Kız Meslek Lisesi bünyesinde uygulamalı ve teorik olarak Ana Okulu,
b) Merkez Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde Ana Sınıfı,
c) Merkez Hürriyet İlköğretim Okulu bünyesinde Ana Sınıfı,
d) Merkez Mehmet Akif İlköğretim Okulu bünyesinde Ana Sınıfı,
e) Merkez Yüzbaşı Abdurrah-man Özalp İlköğretim Okulu bünyesinde Ana Sınıfı,

3.İlköğretim :
İl'de, 2001-2002 eğitim ve öğretim yılı itibariyle ilköğretim kurumları olarak168 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 793 sınıf öğretmeni görevyaparken 36.803 dolayında öğrenci öğrenim görmektedir.

4. Lise ve Dengi Eğitim :
Iğdır ilinde, 2001-2002 eğitim ve öğretim döneminde 6 genel lise ve 4 mesleki-tekniklise mevcut olup, bu okullarda 205 branş öğretmeni görev yaparken 4.733 dolayındaöğrenci öğrenim görmektedir.
İl Merkezindeki ilk lise 1965'te açılan Iğdır Lisesi olup, açıldığı yıldan1996-1997 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 8.251 öğrenci mezun etmiştir. Dahasonraki yıllarda 1987'de Atatürk Lisesi, 1976'da EML, 1977'de Kız Meslek Lisesi ve1990'da da Ticaret Meslek Lisesi açılmıştır.

5.Yükseköğretim :
İlde, Kars Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak 1995-1996 öğretim yılında İşletmebölümü ile öğretime başlayan Iğdır Meslek Yüksekokulu, 1996-1997 öğretimdöneminde Muhasebe, 1998-1999 öğretim döneminde Muhasebe, 1998-1999 öğretimdöneminde de Turizm ve Otelcilik, İthalat ve İhracat, Pazarlama, BilgisayarProgramcılığı bölümlerini açarak öğrenci sayısını 500 dolayınayükseltmiştir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerini Iğdır Valiliği tarafından tahsis edilen 500 m2, ve4 katlı okul binasında sürdüren Meslek Yüksekokulunun, halen 2000'nin üzerindekitabı mevcut olup, Okul kütüphanesi kurma çalışmaları devam etmektedir.
Yüksekokulun, eğitim binasının yanında 200 m2 üzerine kurulmuş her biri 80 m2' lik10 daireli lojmanı da bulunmaktadır.
Ayrıca; Iğdır Valiliği ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün işbirliği ile,Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-ğü'ne bağlı olarak 500kişilik yurt yapımı projesi için 20 dönümlük arazi tahsis işlemleri tamamlanarakinşaatına başlanılmış ve %70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

6.Halk Eğitim Merkezleri :
Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitim genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygunolarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunanveya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında;eksik eğitimlerini tamamlamak için sürekli eğitim imkanları hazırlamak, topluyaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayışı vealışkanlıkları kazandırmak, boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeimkanı hazırlamaktır.
Yaygın eğitimin en çok uygulandığı kurumların başında halk eğitim merkezlerigelir. Iğdır il merkezindeki halk eğitim merkezinin kendi hizmet binası mevcut olup,ilçelerdeki halk eğitim merkezleri geçici binalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler.İl'de; il merkezi ve üç ilçesinde birer adet olmak üzere 4 adet halk eğitim merkezibulunmaktadır.

7.Çıraklık Eğitim Merkezi :
Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde 1993 yılında açılmış olup 27 meslek dalındaustalık ve kalfalık belgesi vermektedir.

8.Sağlık Eğitim Merkezi :
Devlet Hastanesi lojmanlarında çalışmalarını sürdüren Sağlık Eğitim Merkezi,2287 sayılı yasanın 9. maddesi ile 1739 sayılı yasanın 56. maddeleri doğrultusunda1992 yılında Iğdır'ın il olmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğübünyesinde kurulmuş ve eğitim camiasına hizmet vermektedir.

9.Rehberlik Araştırma Merkezi :
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı' Özel EğitimRehberlik ve Araştırma Hizmetleri Genel Müdürlü-ğü'nün 16/11/1992 gün ve 3545sayılı olurlarıyla kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Rehberlik AraştırmaMerkezi, özel eğitime muhtaç çocukların seçimleri, mesleki rehabilitasyon, bakım,eğitim ve öğretimleriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

10.Eğitim Araçları Merkezi :
1992-1993 eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmiş olup, okulların araç vemalzeme donanımlarının yanında fenni araç-gereç ve malzemelerin kullanılmasıkonusunda da kurslar düzenlenmektedir.

11.Öğretmen Evi :
Öğretmen evi, 24 Kasım 1994'te hizmete girmiş olup, 64 yatak kapasiteli otel bölümüile lokantası, oturma salonu ve lobileri bulunmaktadır.

12.Özel Sürücü Kursları :
İl merkezinde üç adet motorlu taşıtlar sürücü kursu mevcuttur. Özel Silopi MTSK,1989'da kurulmuş olup, B, C, E bölümlerinde kurs ve sertifika vermektedir. 1989-1997döneminde sertifika verdiği kursiyer sayısı 4.751'dir.Özel Yılmaz MTSK, 1990'dakurulmuş olup B,C,E,F,G,A ve H sertifika sınıflarımevcuttur.1990-1997 dönemindesertifika verdiği kursiyer sayısı 2722'dir.
Özel Yeşil Iğdır Sürücü Kursu, 1997'de kurulmuş olup, B ve E sınıflarındasertifika vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nınilimizdeki taşra teşkilatı olarak hizmet vermekte olan İl Milli EğitimMüdürlüğü, 3 ilçede de teşkilatlanmış olup, bünyesinde 168İlkokul-İlköğretim Okulu, 10 adet lise ve dengi okul, 4 Halk Eğitim Merkezi, lÇıraklık Eğitim Merkezi, l Sağlık Eğitim Merkezi, l Eğitim Araçları Merkezi, lRehberlik Araştırma Merkezi, ve l Yayınevi bulunmaktadır.Okur-yazar oranının %95dolayında olduğu Iğdır İlinde ilkokul 1928, Ortaokul 1936, Lise 1965, Kız MeslekLisesi 1977, Endüstri Meslek Lisesi 1976 ve Ticaret Meslek Lisesi 1990'da ilk kez olarakaçılmışlardır.Bölgede ilk olarak, 1928 yılında Aralık ve Karakoyunluİlkokulları eğitim ve öğretime başlamış olup, diğer okullar, daha sonrakiyıllarda kademeli olarak açılmışlardır. 1930-1940 döneminde 7, 1950-1960 döneminde12, 1960-1970 döneminde 29,1970-1980 döneminde 19 ve 1980-1985 döneminde de 5 köyilkokula kavuşturulmuştur. Mezra ilkokulları ise 1981-1987 dönemindeaçılmıştır.Iğdır İl merkezinde bulunan ilkokul-ilköğretim okullarındanKurtuluş 1932, İnönü 1937, Cumhuriyet 1961, Atatürk 1967, Hürriyet 1969, YeniMahalle 1978, Kazım Karabekir 1985, Yüzbaşı Abdurrahman Özalp 1986 ve Fatih İlkokulu1992 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Bölgede eğitim ve öğretimebaşlama tarihi nispeten yeni olup, köy okullarının yaklaşık %70'i, 1960 yılındansonra açılmıştır.Bölgede cereyan eden yoğun terör olayları dolayısıyla1994-1995 döneminde 86, 1995-1996 döneminde de 70 okul eğitim ve öğretimeaçılamamış olup, Iğdır İl merkezine kırsal alandan yoğun göç nedeniyleöğrenci sayılarında önemli artışlar olmuş, sınıf mevcutları normalin çoküstüne çıkmış ve okulların büyük çoğunluğunda ikili öğretime geçilmiştir.Bu durum tabiatıyla eğitimin seviye ve kalitesinin düşmesine neden olmuştur. Halbuki,1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim yasasına göre öğretmen başına düşmesigereken maksimum öğrenci sayısı 40 dolayında olması gerekirdi.İlde; 2001-2002eğitim ve öğretim yılı döneminde 168 ilköğretim okulu, 6 genel lise, 4mesleki-teknik lise olmak üzere toplam 178 okul bulunmaktadır. Aynı dönemde öğrenimgören toplam öğrenci sayısı 41.536 civarında olduğuna göre okul başına 233dolayında öğrenci düşmektedir. Bunların dışında ilde bir de KafkasÜniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.İl genelindeki öğretmensayıları Tablo-1'de görülmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9454
favori
like
share