1930 yılında çıkarılan1580 sayılı kanunla düzenlenen belediyeler, beldenin ve belde sakinlerinin mahallimahiyetteki müşterek ve medeni ihtiyaçlarını temin etmekle görevli hükmişahsiyetlerdir. Iğdır ili genelinde 7 adet belediye örgütü bulunmakta olup, IğdırMerkez İlçe Belediyesi 1923 yılında kurulmuştur. Belediyelere ilişkin genel bilgilerTablo 3'de görülmektedir.


SIRA
NO

BELEDİYENİN
ADI

BULUNDUĞU
İLÇE

İLE UZAKLIĞI
(Km)

KURULDUĞU
YIL

BELEDİYE MECLİS
ÜYE SAYISI

SINIRLAR
İÇİNDEKİ MAH. MUHTAR.
SAYISI

01
Merkez İlçe Belediyesi
Iğdır
-
1923
12
14

02
Halfeli
Belediyesi
Iğdır
5
1994
9
3

03
Melekli
Belediyesi
Iğdır
5
1973
9
3

04
Aralık
Belediyesi
Aralık
45
1960
9
5

05
Karakoyunlu Belediyesi
Karakoyunlu
15
1992
9
2

06
Taşburun Belediyesi
Karakoyunlu
16
1994
9
2

07
Tuzluca
Belediyesi
Tuzluca
37
1920
9
3

08
Hoşhaber
Merkez
6
1999
9
1Merkez İlçe Belediyesinin belli başlı yatırım faaliyetleri şuşekilde özetlenebilir:
- İçme suyu Hizmetleri: 1940'ta tesis edilmiş bulunan ve yeraltısuyundan 400 tonluk kule depo ile temin edilen su şebekesi günün ihtiyaçlarına göre1988 yılında tamamlanarak hizmete sokulmuştur. Şebekenin uzunluğu 250 km. olup,şehre saniyede 250 m3 su verilmektedir.
-İmar Planı Çalışmaları: 1963 yılından beri uygulanmakta olanimar planının 1978'de yenisi hazırlanmaya başlanmış, ancak bir takım nedenlerle buçalışma sonuçlandırılamamıştır. 1984'te yeniden ihale edilerek tamamlanmış veuygulamaya konulmuştur.
-Yol ve Kaldırım Hizmetleri: Yol ve yaya kaldırımlarının ıslahıiçin 1986'da çalışmalara başlanmış olup, halen yeni yol açma, kaldırım yapma vekamulaştırma çalışmalarıtüm hızıyla devam etmektedir.
-Kanalizasyon Hİzmetleri: Kanalizasyon şebekesi çalışmalarına1977-1986 döneminde İller Bankası tarafından başlanmış ve şebekenin 150 km.denfazla bir kısmı tamamlanmıştır.
Diğer Hizmetler: 2 adet pazar yeri, l adet dinlenme ve gençlik parkı, l adetüstgeçit, l adet yeraltı çarşısı ve l adet saat kulesinin yapımıtamamlanmıştır.Halen belediyenin proje aşamasında çağdaş, normlara uygun bir çokalt ve üst yapı projesi bulu maktadır. Merkeze bağlı Melekli Belediyesi 1972yılında kurulmuş olup, imar planı mevcuttur. Belediyenin en önemli hizmeti İllerBankası'nca inşaatına 1977'de başlanıp, 1984'te bitirilen içme suyu şebekesidir.Merkeze bağlı diğer belediye ise 1993'te kurulan Halfeli Belediyesidir. Belediyeninhalen imar planı, harita, yol ve yaya kaldırım çalışmaları devam etmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 618
favori
like
share