Rakım : 925 m
Yüzölçümü : 858 km2
Nüfus : 39 352 (1997)

Konumu: İlçe, il topraklarının kuzeydoğusundadır. Doğuda; Kadışehri ve Saraykent, güneyde; Sorgun, batıda; Aydıncık, kuzeyde; Tokat Zile ve Çorum Ortaköy ile çevrilidir.

Fiziki Coğrafyası: İlçenin arazi yapısı genellikle dağlıktır. Doğusunda Deveci ve Fakı Dağları, batısın da Alan Dağı, güneyinde ise Gebzel Dağı yer almak tadır. Genellikle dik ve kayalık olan dağların, yapıla rında kalker çok olduğu için erime ile çok sayıda mağara oluşmuştur. Doğusu ve güneyi düzlük olan ilçenin başlıca ovaları da buralarda bulunmaktadır. Batısında; Aydıncık Kazankaya ve Bazlambaç ara sında Kümbet Ovası, doğuda; Kadışehri ilçesi ve ci varındaki köyleri de içerisine alan Kadışehri Ovası ilçe merkezine yakın Koyunculu, Sarıkaya ve Kahyalı gibi köylerin arazisini içerisine alan Koyunculu Ova sı yer almaktadır. (*) İI'in en büyük akarsularından ve Yeşilırmak'ın en büyük kollarından birisi olan çekerek Irmağı ve bu na bağlı kollar ilçenin başlıca akarsularını oluştur maktadır. Çamlıbel Dağları'ndan doğan çekerek Ir mağı, Deveci Dağları'nı aştıktan sonra ilçe topraklarına girer. Burada, Karadere, Göndelen, Akdağmadeni ve Görmügöz derelerini de alarak, Keleboğazı mevkünde ilçe topraklarını terkeder. Sorgun'un; Emirler ve Gököz köylerinden kaynaklarını alan Sabıköz'ü de çekerek arazisindeki küçük suları toplayarak, Kurtağıl yöresinde çekerek ırmağına karışır. Kayalar köyünden doğan ve ilçenin içerisinden geçen, bağ ve bahçeleri sulayan Başöz'ü, Sabıkö zü'nün en önemli kollarındandır. İlçenin batıdaki en uzak beldesi olan Baydiğin arazisinin doğan Bakır çay'da, Kazankaya arazisinde çekerek Irmağı'na ka rışan önemti kollardandır. çekerek Yöresi'nde, İç Anadolu'nun tipik karasal iklimi ile Karadeniz iktimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Yazları, sıcak ve kurak, kışları; soğuk ve yağışlı geçen bu iklimde kışın nem oranı olduça fazla dır. Ilçe merkezinde karın yerde kalma süresi ve kar yağışı çevresine göre daha azdır. Yörenin yaygın bitki örtüsü bozkırlardır. Fakat, yapılan araştırmalardan eski çağlarda çekerek civarında yoğun ormanlarla kaplı olduğu anlaşılmıştır. Ilçe, günümüzde il'in ormanca zengin sayılan alanlarından birisidir. (% 32.53). Yukarıoba, Ortaoba, Karahacılı, Tipideresi, Fakıdağı ve diğer dağlık alanlar da; çam, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan seyrek ormanlar bulunmaktadır. BeSeri ve

Ekonomik Coğrafyası: İlçede; 1997 yılı genel nüfus tespitine göre 39 352 kişi yaşamaktadır. Bunun; 10 746'sı, ilçe merkezinde, 28 606'sı köylerde bulnmaktadır. İlçede, halkın en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Arazi dağlık ve eğim kuweti olduğu için tarıma elverişli arazisi dardır. Mer'aların geniş yer kapladığı ilçede daha çok koyun ve keçi beslenmektedir. Başta çekerek Irmağı olmak üzere ırmak kenarındaki düzlüklerde tarım yapılarak; arpa, buğday, nohut, mercimek, soğan ve şekerpancarı gibi ürünler yetiştirilmektedir.

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 895
favori
like
share