Rakım : 907 m.
Yüzölçümü : 1600 Km2
Nüfus : 24 378 (1997)

Konumu: İI topraklarının güneybatısında yer alan ilçenin kuzeydoğusunda merkez ilçe, güneydoğusunda Boğazlıyan, güney ve güneybatısında Nevşehir, batısında; Kırşehir ve kuzeybatısında ise, Yerköy bulunmaktadır.

Fiziki Coğrafyası: İlçenin arazisi genellikle dalgalı düzlüklerden oluşmuştur. Delice Irmağın iki yanında düzlükler ile bunları kuzey ve güney den kuşatan dağlar, yer şekillerinin genel hatları nı çizmektedir. İlçe sınırları içerisinde kayda de ğer bir engebe bulunmamaktadır. Düzlükler ise, Kanak Suyu ve kolları tarafından derin vadilerle parçalanmıgtır. bu vadilerden, Karanlıkdere, Delice Irmağın oluşturduğu, içerisinde bağ bahçe ve güzel doğa görüntülerinin yer aldığı 30 km uzunluğunda bir çukurdur. İlçenin, başlıca akarsuları, Delice Irmak ile onun kollarından olan Kanak çayı'dır. çevredeki küçük dere ve özleri toplayan Kanak çayı, Şefaatli ilçe merkezinde Karacaali Özü ile birleşerek, Delice Irmağı olugturmaktadır. Bu akarsuların hepsinin yaz mevsiminde suları çekilmekte, çoğu küçük derelerde de kurumaktadır. Baharda ise, kar erimeleri ve yağışlarla su seviyeleri yük selmektedir. İlçenin iklimi, il genelinde olduğu karasal iklim olmakla beraber, kışları il merkezine göre daha yumuşaktır. Bu özellik, Karanlıkdere vadisinde daha da belirginleşmektedir. Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve sert geçtiği ilçede, yağış mevsimi ilk ve sonbahardır. Yarı kurak ikliminden dolayı, bozkırların geniş yer tuttuğu ilçede, vadi tabanları özellikle Karanlıkdere vadisi kavak, söğüt ve çeşitli mevye ağaç larıyla güzel bir manzara oluşturmaktadır. Or man alanları ise, yok denecek kadar azdır.

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyıası: 1997 genel nüfus tespiti geçici sonuçlarına göre ilçenin nüfusu 24 378 olup, bunun; 13 338'i köylerde, 11 040'ı ise ilçe merkezinde yaşamaktadır. En önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılık olan ilçenin Höyükkışla, Kuzayca, Gülistan göletleriyle sulu tarım arazisi genişlemiştir. Bu alanlarda; fasulye, şekerpancarı, soğan ve pata tes; kuru tarım alanlarında ise, buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi ürünler yetiştirilmektedir. Karanlıkdere'de ise, iklim daha ılıman olduğu için üzüm, elma ve ayva gibi meyveler de bol miktar da üretilmektedir. İlçede, mer'a ve ahır hayvancılığı yaygındır. Daha çok et ve süt verimi yüksek olan büyükbaş hayvanlar beslenmekte olup, küçükbaş hayvan Iardan da koyun ve keçi besiciliği yapılmaktadır. Bu durum özellikle son yıllarda yem bitkileri (yonca, korunga, fig) üretiminin yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1144
favori
like
share