KAYSERİ ADAK YERLERİ

SEYYİD BURHANEDDİN TURBESİ

[COLOR="yellow"]Türbe, Selçuklu Mezarlığı olan Talas Caddesi üzerindeki bugünkü yerindedir. Daha önce Seyyid Burhaneddin için birkaç defa türbe inşa edildiği sanılmaktadır. Bugünkü türbeyi, 2. Abdülhamid yaptırmıştır. Türbede, Seyyid Burhaneddin'den başka, Zeynel Abidin'de yatmaktadır. Bu türbe, Emir Erdoğmuş Kümbedine bitişik bulunmaktadır. Özelljkle Cuma günü kadınlar buraya gelerek dileklerde bulunur, dua eder ve namaz kılarlar. Seyy'id Burhaneddin'in türbesine ayırıca sünnet edilecek çocuklar da getirilir.

ZEYNEL ABİDİN TURBESİ

[COLOR="yellow"]Abdulhamit Han tarafından 1886 yılında inşa ettirildi. Daha sonra burası Cumhuriyet Döneminde ilk halk kütüphanesine verildi. Zeynel Abidin Hazretlerinin naaşıda Seyyid Burhaneddin Türbesine nakledildi. Ancak Kayserililerin ısrarlı takipleri sonucu ı 994'te Zeynel Abidi'nin naaşı buraya alındı. Türbe Osmanlı mimarı üslubunun en güzel örneklerinden birisidir. Daha önce şehir içerisinde, şimdiki Halk Kütüphanesinin ödünç verme servisinde bulunan türbe de önemli bir adak yeriydi. Daha sonra buradaki Zeynel Abidin Hazretlerinin mezarı Seyyid Burhaneddin'in türbesine taşındı.

HELVACI DEDE MEZARI

[COLOR="yellow"]Serçeönü Mahallesinde bulunan bu mezar, artık eskisi kadar ziyaret edilemiyor. Helvacı Dede, rivayete göre, her Perşembe günü akşam namazından sonra halka helva ikram edermiş.

SEYYİD HALİL DEVLETLİ

[COLOR="yellow"]Karakaya köyünde bulunan yatırı da çevre halkı ziyaret etmektedir.

ÇELENLİ EFENDİ

[COLOR="yellow"]Gömeç köyünde bulunan bu yatır da yine çevre halkı tarafından sık sık ziyaret edilmekte ve çeşitli adaklar adanmaktadır.

ŞAM BABA

[COLOR="yellow"]Pazar örenin Gülabi köyü yakınlannda bulunan bu yatır için de çevre halkı ziyarete gitmektedir.

MELİKGAZİ TÜRBESİ

[COLOR="yellow"]Pazarören Melikgazi köyünde Türbe, çevrenin olduğu kadar tüm Anadolu1dan zaman zaman insanların ziyaret ettiği önemli bir yerdir.
EMİR SULTAN

[COLOR="yellow"]Şıhh Camiinin güneyine düşen kendi adına yapılmış, zaviyede gömülüdür. Zaman zaman burası halk tarafından ziyaret edilmektedir.

TENNURİ HAZRETLERİ

[COLOR="yellow"]Şıh Camii bitişiğindeki türbededir. Burası da önceki yıllarda sık sık ziyaret edilmekteydi. Şeyh Lütfullah ve Ali Sultan adındaki zatlar da bu türbede gömülüdürler.

TAVİL BATTAL AHMET GAZİ

Battal mevkiindedir. Halk arasında Battal Gazi diye anılan bu meşhur zatın da kabri önceki dönemlerde ziyaret edilmekteydi.

ŞEYH DAVUD-I KAYSERİ

Battal Gazi camiinin önündeki türbede Davud-u Kayseri' ye aittir. Burası da geçmişte büyük ziyaretgahlardan birisiydi.

Bunlardan ayrı olarak, Necmeddin-i Kübra, Molla Tayyib, Firuz Sultan, Ömer Gazi Helvalı, Seyyid Mehmet Nurbaşı, Seyfullah Efendi, Ebu İshak Alemdari, Ekber Yemeni, Şeyh Hamid-i Kayseri "Somuncu Baba'', "Karamani Efendi, Mehmet Battal, Sabih Tatarhan, Seyyid Ömer Şeyh, Gülcemal, Şeyh Vahideddin Kirmani, Harzemşah sultan, Şeyh Şerafeddin, Hacı Galum, Kudbeddin Sincani, Şeyh Hasan, Ebu Ali Sina, Koyun Baba, Ahmet Tiraniya ait yatırlar, .zamanla şehrin imar hareketi içerisinde, ziyaretgah özelliklerini kaybetmişlerdır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1530
favori
like
share