Ayaş İlçesi

TARİHÇE

Ayaş (Ayas) Öztürkçe bir isimdir.Parlak aydınlık gece anlamına gelir. Ayaş bir Türkmen oymağı adıdır.

Ayas Oymağı,Oğuz Türklerinin Bozok Kolu,Gün Han Oğulları,Bayat Boyu, Barak Obasına bağlı bir oymaktır.

Sultan Alparslan'ın 1070 yılında Türklere Anadolunun kapılarını açmasından sonra 1073 yılında Süleyman Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Mnizos'u fethetti.Buraya Ayas Oymağını yerleştirdiler.

Ayaş ve çevresinde Oğuz Boylarının isimlerini taşıyan Bayat,Afşar,Peçenek, kargın gibi köyler bulunmaktadır.

Ayas Oymağı mensuplarının bir kısmı Toroslarda, bir kısmı mersin ve Silifke yolu üzerindeki Kızkulesi, Kızılviran,Artıklı, Çavdarlı, Kabaşa, Kızılbağ, bir kısmı da Paşabeyli ve Çukur Köyleri ile Bulgar dağının Pınarbaşı yaylasında, Gaziantep ve Suriye'nin Halep Vilayeti çevrelerinde yaşamaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ayaş adına ilk defa 1462 tarihli ve 9 numaralı Vakıf kayıtlarında rastlanmıştır.

Ayaş ünlü Bağdat yolunun önemli bir durağıdır. Selçuklular buraya yerleştiklerinde Karakaya'da bir kale ve kaplıca (Kırkevler) inşaa ettiler.

EVLİYA ÇELEBİNİN GÖZÜYLE AYAŞ

1644-1682 yılları arasında yaşamış olan Büyük Türk Gezgini Evliya ÇELEBİ Ayaş'a uğrak vermiş ve Seyahatnamesinin 3. cildinin 456. sayfasında Ayaş'ı şöyle tanımlamıştır.

"Ayaş Engürü sancağı hakiinde Harameyn evkafıdır. Darüssaade Ağası tarfaından zaptolunur, yüzelli akçeli kazadır. Kalesi haraptır.Kethüda yeri vardır. Bin hane on mihrabdır.Çarşı içindeki cami ve mescid ve han ve hamamları, hünkar hamamı, sük-i muhtasarı müferrihtir.Cabeca bağ ve bahçesi vardır.Lakin dere ve tepeli yerde vaki olmakla havası sakiledir.Amma şehri mamur ve cevanib-i erbaası bayırlıdır.Emirdede ziyaretleriyle, karşı batı tarafındaki dağ üzerinde Şeyh Buhari ziyareti vardır. "

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1401
favori
like
share