Kızılcahamam'ın Tarihçesi

Beşeriyetin hafızası ve insanlığın tecrübesi olan tarih, şurda yaşadıkça, milletlerin şahsiyetlerini geliştirmeye, kültür ve ülkülerini güçlendirmeye hizmet eder. Tarihini bilmeyen ve şuurunu taşımayan milletler, hafıza ve idraklerini kaybetmiş şaşkın kimselere benzer.

Beşeriyetin hafızasını canlı ve diri tutacak unsur ise belgelerdir. Buna karşı Yabanabad’ ın geçmişi hakkında yeterli kazı ve araştırma yapılamamış olması yüzünden, bugüne kadar bölge ile ilgili yazılı eserlerde, Ankara ile beraber ele alınma zarureti hasıl olagelmiştir.

Ankara-Dışkapı’da bulunan Roma Hamamı ve Hacı Bayram Camii yanındaki Ogüst Tapınağı harabeleri, Arkeoloji Müzesinde sergilenen buluntular yanında, ilçemiz sınırları içinde bulunan Başköy Kalesi, Mahkeme Ağacin kilise mağaraları, Akdoğan Köyü kazıları, Saray köyü Roma harabesi, Seyhamamı’ ndaki eski kilise, genel olarak Ankara ve münhâsıran Yabanabad tarihinin ilkçağlara kadar uzandığını, o devirlerde önemli bir yerleşim yeri olduğu konusunda bir fikir veriyor.

Ankara ve Yabanabad bölgesinin, suları, tabii güzelliği ve insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ziraî çalışmalara imkân veren toprağı ile sadece yerleşim yeri olarak kalmayıp, İlkçağda Ortadoğu’ nun en önemli stratejik unsuru olan Kral Yolu’nun üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir konaklama merkezi olduğu da bir gerçekdir. Asya-Avrupa arası göç, ticarî ve askerî seferler sırasında da çok önemli bir uğrak merkezi olan Yabanabad’ dan, Kargasekmez ve Azaphane geçitleri ile kuzeye, Özboyu (Kirmir vadisi) ile de batıya ulaşmak mümkün olmuştur. (Bugün uluslararası iki karayolu da –E-5 ve E-89-Kızılcahamam’dan geçerek, bölgenin halâ önemli bir geçit ve uğrak yeri olduğunu âdeta tasdik eder.)

Genel olarak 20. Asrın başlarında Ankara civarında eski medeniyet izlerinin nisbeten yer üzerinde bulunduğu; Çubuk, Maltepe, Üreğil, Atatürk Orman Çiftliği, Ergazi, Bağlum, Karaoğlan, Güdül, Ahlatlıbel ve Eti Yokuşu gibi mevkilerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yapı, araç-gereç ve yazılı belgelerden, Ankara ve çevresinde Kalkolotik ve Bakır Çağı’na ait iskan izleri görülüyor.

Şehrin bazı yerlerinde Paleolotik devir taş aletlerİ ve kalenin eteğinde Neolitik devİr el baltası bulunması, buranın o dönemde iskân edildiğini gösteriyor. Çıkarılan belgelerin okunmasından, çevrede köyler kurulduğu, hayvanların evcilleştirildiği, tarım ve kısmen dokumacılıkla uğraşıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmalarda ilçemiz Çeştepe köyünün Paleolotik devirde yerleşim yeri olduğu görülüyor.

M.Ö. 2. Bin yıl başlarında, önce Asurlular’ın Orta Anadolu’da ticarî koloniler kurduğu, ardından Hitit’lerin gelip, Hatusas (Boğazköy) merkez olmak üzere Ankara ve çevresine hâkim oldukları görülür. Akdoğan köyü ve dolaylarında Prof. Dr. Muzaffer Şenyürek’in yaptığı araştırma ve kazı bulgularından, Hititlerin bölgede ve Kirmir vadisi tabanında yaşamış oldukları tesbit edilmiştir. Fakat bu araştırmacı ilim adamının tesbitleri yayınlanmadan, bir uçak kazasında vefat ettiği için bölgemizin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek şu an için mümkün olamamıştır.

Hititlerden sonra, M.Ö. IX. Asırda Frigyalılar, merkez Gordiyon (Polatlı yakınlarında ) olmak üzere, Manisa, Afyon, Ankara ve Konya’yı içine alan ve Malatya’ya kadar uzanan bir bölgede hâkimiyet kurarlar. Ankara bu dönemde (M.Ö.VII-VII asır) muhtemelen kale ve etrafına kurulmuştur.

Arkeolojik buluntulara göre Ankara tarihi Friglerle başlar. Hacı Bayram Tepesi zirve olmak üzere, hal civarından, Çankırıkapı ve Dışkapı’ya kadar olan kısım bir Frig höyüğü olup, Anıtkabir, Bahçelievler ve Çiftlik tümülüsleri (Yığma tepe) asillerin, istasyon civarı ise halkın mezarlığıdır. Gerek mezar tümülüslerinin büyüklüğü, gerekse içindeki eşyanın zenginliği Ankara’nın önemli bir Prenslik olduğunu ortaya koyar.

Bu tablo Ankara ve çevresinin Frigler tarafından iskân edildiğini göstermiş olmasına karşı, Yabanabad’ da iskânı gösteren fazla bir ize rastlanmıyor. Bunun için özellikle Kızılcahamam’da iskânın olabileceği kanaatinde olduğumuz Özboyu’nun (Kirmir Vadisi) Güdül’e kadar araştırılması gerekmektedir. Çünkü 1463 tarihli tahrir defterine göre Güdül’e bağlı Keşanuz (Yeşilöz) ve Erkeksu köylerinde Rum halkın bulunduğu görülmektedir.

Ankara’ya çeşitli dönemlerde “Ankrya, Angora, Engürü” gibi isimlerin ne zaman ve kimler tarafından konduğu bilinmiyor. Bizans kaynaklarında, Galatlar’ın Mısırlılara kazandığı bir deniz zaferi şerefine bu şehri kurduklarını ve zaferin nişânesi olarak Mısırlılardan ele geçirdikleri bir gemi çapasından dolayı, ismini Ankrya koydukları belirtiliyor. (Ank-Grekçe-=Çengel ve kıvrımlı. Gemi çapasının da çengelli ve kıvrımlı olması, bu görüşü kuvvetlendiriyor)

M.Ö. VII asrın ortalarında Doğu Anadolu’ya gelen İskitler, buradaki Urartu’ ların karşı koymaları ile Orta Anadolu’ya yönelirler. Gordiyon’u tahrip ederek Frigya Devleti’ni yıkarlar ve VII asrın ilk çeyreğinden itibaren Ankara ve çevresinde belli bir süre devam edecek bir hâkimiyet kurarlar.

İskitler’den sonra Ankara ve çevresi, M.Ö. 547’den itibaren Lidya hakimiyeti altına girer. Fakat İran’dan gelen Pers’lerin saldırması sonucu, başkentleri Sard’ (Manisa’nın ilçesi Sardmahmud) a kadar çekilirler ve yenilirler. Özellikle bu dönemde kullanılan Kral Yolu’un, Ankara’dan geçtiğini yukarıda belirtmiştik.

Pers hakimiyeti, Makedonyalı Büyük İskender’in, Doğu Seferi için Anadolu’ya gelişine kadar devam eder. Kral Yolu ile Gordion’a uğrayan Büyük İskender, burada bir kış geçirerek, M.Ö. 333 yılı baharında, Ankara’ya gelip yaza kadar Pers ordusunu bekler. Daha sonra da Doğu seferine devam etmek üzere, aynı yol ile güneye inerek, Torosları aşar.

Büyük İskender’in hâkimiyetinin ardından, M.Ö 281 yılından itibaren bu sefer de yağmacı ve çapulcu bir Avrupa kavmi olan Galatlar, Balkanlar’ dan Anadolu bozkırlarına gelerek, çobanlık yaptıkları Fransa ve Güney Almanya gibi kendi memleketlerine benzettikleri Ankara ve çevresini uygun bulup bu çevrede Galatya adıyla bir devlet kurarlar. Fakat Anadolu’nun yerleşik halkı bu barbar kavmi Romalılar’a şikâyet edince M.Ö. 188 de Roma Konsülü Manliyüs Vulsa Galatları yener ve, bir daha yağmacılık yapmamaları şartı ile barış yapılır. Bu şekilde II.Asrın başlarından itibaren bu bölgede siyasî birliği yeniden kuran Romalılar, Ankara ve çevresinin coğrafî önemi ve ticarî yollar üzerinde bulunması sebebiyle, Galatya’yı bir Roma eyaleti haline getirirleR.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1154
favori
like
share
RedBull Tarih: 18.03.2008 21:23
Ben Kızılcahamlıyım size hamama gitmenizi tavsiye ederim
tanci Tarih: 29.12.2007 21:53
Paylasim icin tesekkurler güzel ülkemizin güzel köselerinden bir bölüm..

Benden önce yazan arkadas bu sayfayi Kirletmis Mod. arkadaslarimiz silemezmi acaba bu kirliligi..
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:06
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:06
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:05
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:05
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:05
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:04
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203:
0DeJaYéS0 Tarih: 29.12.2007 00:03
aosdaghjasdahadahadaadagahasdasdasdasdasdasdasdasdasd