Adıyaman ilinin 1997 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 690.386'dır. Bunun 394.268'i şehirlerde 284.731'i köylerde yaşamaktadır. 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında ise İl genel nüfusu 810.260 olarak tespit edilmiştir. Adıyaman İl Merkezi nüfusu ise 282.510'dur. Köylerde ise toplam 223.776 kişi yaşamaktadır.

1990-1997 ve 2000 Yılı Ekim Ayında yapılan nüfus sayımlarına ait sonuçlar :
Yaşlar Erkek Kadın Erkek Kadın
0 YAŞ 5.806 5.552 1,05 1,00
1-4 YAŞ 22.431 21.811 4,04 3,93
0-4YAŞ 28.237 27.363 5,09 4,93
5-9YAŞ 32.767 31.476 5,90 5,67
10-14YAŞ 33.854 32.381 6,10 5,83
15-19YAŞ 33.839 32.954 6,10 5,94
20-24YAŞ 30.590 30.273 5,51 5,45
25-29YAŞ 24.210 25.308 4,36 4,56
30-34YAŞ 19.636 20.217 3,54 3,64
35-39YAŞ 16.211 15.633 2,92 2,82
40-44YAŞ 13.765 13.292 2,48 2,40
45-49YAŞ 10.340 10.380 1,86 1,87
50-54YAŞ 9.283 9.471 1,67 1,71
55-59YAŞ 7.269 7.660 1,31 1,38
60-64YAŞ 6.017 6.214 1,08 1,12
65-69YAŞ 4.947 5.327 0,89 0,96
70-74YAŞ 4.318 4.025 0,78 0,73
75-79YAŞ 2.506 2.472 0,45 0,45
80-84YAŞ 843 879 0,15 0,16
85-+YAŞ 472 542 0,09 0,10
TOPLAM 279.104 275.867 50,29 49,71
GENEL NÜFUS TOPLAM 554.971

İlimizdeki nüfusun % 72.1'in ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalışmaktadır. Buna rağmen ilimizdeki işsizlik oranı ise % 27.9 dur. Adıyaman şehrinin nüfus dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesini yaptığımızda tarım sektörünün de diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik sayısının giderek artması düşündürücüdür. Planlı ve istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan Adıyaman GAP rüzgarından gerektiği gibi faydalanamamıştır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4543
favori
like
share