[FONT="Arial Narrow"]Üniversitenin Tarihçesi

Üniversite 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak'ta "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi" adı ile kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Batı Karadeniz havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak'ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür.

1184 Sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri'nden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20 Temmuz 1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin 3837 sayılı yasa ile kurulması üzerine Üniversitenin temelini oluşturan bu fakülte ve buna bağlı olarak öğrenim veren Zonguldak Meslek Yüksek Okulu, Alaplı Meslek Yüksek Okulu, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ile Hacettepe Üniversitesi Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de "Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adıyla Üniversiteye bağlanılmıştır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mevcut olup, bu okullardan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Kuruluş Kanununda Devrek-Fen Edebiyat Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretime açma çalışmaları sürdürülmektedir.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile Bartın ve Karabük İlinde halen işlerlik kazandırılmış 8 Fakülte, 3 Enstitü, 8 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Sağlık Yüksek okulu'ndan oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.


Üniversiteye Bağlı Bölümler
Fakülteler

Bartın Orman Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi

Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Okullar Zonguldak Sağlık Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulları Alaplı Meslek Yüksek Okulu
Cemil DAĞLI Meslek Yüksek Okulu
SALSA Meslek Yüksek Okulu
Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Karabük Meslek Yüksek Okulu
Çaycuma Meslek Yüksek Okulu
Devrek Meslek Yüksek Okulu

Araştırma ve Uygulama Merkezleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2216
favori
like
share