NEVŞEHİR İLİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karasal iklim bölgesinde yer alan Nevşehir ilinde step yani bozkır bitkileri görülür. Ormanları insan eliyle yok edilmiş Nevşehir'de geniş alanlar bozkır durumuna dönmüştür. İlkbahar yağmurlarıyla yemyeşil ve çiçekli bir bahçeye dönen yazlar, haziran ayında yağmurların kesilip, sıcakların bastırmasıyla bu canlılık söner. Otlar kurur, kırlar boz bir renk alır, yanmış gibi görünür. Keven, kekik, üzerlik, sığırkuyruğu, çayır otları, pürenler, yer yer sütleğenler, dikenler, yer yer karamuk, kuşburnu gibi çalımsı bitkiler oluşturmaktadır. Bu bitkiler genelde dikenli olup, çeşitli sıvılar salgılarlar.çeşitli türleri olan keven; taban suyunun çok derinlerde olduğu kurak yaz aylarında da yetişir.
Suya erişebilmek için kökünü derinlere doğru metrelerce uzatır. Bazı bozkır bitkileri de, yazın şiddetli sıcağına karşı korunabilmek ve buharlaşmayı önlemek amacıyla, yaprakları sert ve dikenli bir biçimdedir. Nevşehir ilinde, orman özelliği gösteren ağaç topluluğu yoktur. Erdaş Dağı ormanları Nevşehir'in kurulma yıllarında ( 1726' larda) yok edilmiştir. Bugün yer yer çalılaşmış meşe kümelerine rastlanır. Doğala ile Topaç köyü arsındaki dağlık yörede orman özelliği göstermeyen meşeliklere rastlanır.
Nevşehir'in doğusundaki Oylu dağında yer yer meşeliklere rastlanır. Mazı köyü yakınındaki Berçeme dağında ve Avanos ilçesinde, Ziyaret dağında koru özelliğinde yani bozuk baltalık orman görülür. Çay ve dere vadilerinde, insan emeğiyle yetiştirilmiş; söğüt, kavak, selvi, ceviz, ağaçları görülür.
Akarsu kıyılarının toprağı, alüvyon ve humuslu olduğu için gür bitki örtüsü gelişmiştir. Toprak yapısı ve iklim özelliklerine uygun olarak üzüm bağları geniş alanlar kaplar. Tuzlu çorak toprakların olduğu alanlarda bitki örtüsü cılız ve seyrek olduğu için çeşitli tarım çalışmaları da verimli olmaz.

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10591
favori
like
share