ANDIRIN

TARİHİ: Andırın ve çevresinin iskanı hakkında elimizde kesin bilgiler mevcut değildir. Tarihi bakımından çok eski devirlerin kalıntılarına sahip. Andırın ve çevresinde bu eserlerden de anlaşılacağı gibi zaman zaman beylikler ve devletlerin kurulduğu anlaşılmaktadır. Andırın ve çevresi sırasıyla; Etiler-Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar'ın egemenliğinde kalmıştır. İlçe sınırları içerisinde kalan kaleler de bu dönemlere aittir. Daha sonraki dönemlerde Dulkadiroğulları Beyliği yönetimine giren Andırın 1915'de Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Maraş 1866 yılında Padişah Abdülaziz devrinde Halep Vilayeti'ne bağlanınca Andırında Halep'e bağlı kalmıştır. 1919 Sivas Kongresi'nden sonra, Çukurova doğu bölgesi Kuvayi Milliye Teşkilatı, Andırın'da kurularak, bu yörenin kurtuluş hareketlerinin öncüsü ve merkezi olmuştur. Milli mücadeledeki, büyük hizmetlerinden dolayı Cumhuriyet döneminde 1925 yılında ilçe teşkilatı yeniden kurulmuştur.

COĞRAFİ DURUMU: Andırın ilçesi, Doğu Akdeniz bölümünün kuzey doğusunda yer alır. Kuzeyinde Göksun ve Saimbeyli, batısında Feke, güneybatısında Kadirli, güneyinde Bahçe ve Düziçi, güneydoğusunda Türkoğlu İlçeleri ve doğusunda Kahramanmaraş ili ile çevrilidir. Oldukça engebeli bir arazi yapısı vardır. İlçe yüzölçümünün 970 kilometrelik kısmı dağlık ve arızalı sahalar, kalan 208 kilometrelik kısmı ise ovalık ve düzlük alanlardan oluşur. Vadiler genellikle kuzey-güney doğrultusundadır. Ceyhan Nehri'ne karışan dere ve çayla bu vadiler de akarlar. En uzun vadi Çokak Köyü yakınlarından başlayıp Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan "Kesiş Suyu" Vadisi'dir. Çuhadarlı Köyü'nün kuzeyinden başlayıp, Tokmaklı Ovası'ndan Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan Andırın Çayı Vadisi'ni ikinci vadi olarak sayabiliriz. Bu vadiler tabansız vadi tipindedir. Yamaçlar çok dik olup kanyon tipi vadilere benzemektedir.

Yukarıda belirtilen vadilere akan suların, yataklarının uç kısımlarında küçük ova ve düzlükler mevcuttur. Bunların en büyüğü "Aşağı Andırın" Ovası'dır. Bu ova 120 bin dekarlık bir tarım alanını kapsamaktadır. Ancak verimli olan bu alanların bir bölümü ilçe sınırlarındaki Aslantaş baraj gölü sahası içinde kalmıştır. Çokak Nahiyesi'nin güneyinde uzanan düzlükler, vadi tabanları; Kocaçukur, Kargaçayırı köyleri ve Geben Kasabası'nda bulunan düzlükler, akarsular tarafından yapılmış platolar şeklindedir. Vadi tabanlarında sulu tarım yapılabilmektedir.

İKLİMİ: Andırın, Akdeniz iklim kuşağında yer almakla beraber, Orta Anadolu ikliminin de etkisinde kalarak geçiş bölgesi iklim özelliği göstermektedir. Genelde ilçenin geniş bir kısmında özellikle güney kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, Akdeniz iklimi hüküm sürer.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3618
favori
like
share