ELBİSTAN

TARİHİ: Eski tarihçiler tarafından, Elbistan adının Abbasta, Ablastany, Ablastin, Abulastyn olarak değişikliklere uğradığı ifade edilmektedir. Selçuklu devri Türk tarih yazarlarının yazdıklarına göre de Elbistan'ın, Ablistan ve Albıstan olarak adlandırıldıgı anlaşılmaktadır. İlçenin yetiştirdiği ünlü tarihçi Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç'ın yaptığı araştırmalarında ise Elbistan adının ünlü pehlivanların çok oluşu anlamına gelen Alp-stan olarak isimlendirildiği bunun sonradan Albistan veya Elbistan şekline dönüştüğü ifade edilmektedir. İlçenin bilinen tarihinin Etiler'e kadar uzandığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Roma, Mekadonya, Bizans, Selçuklu, Moğol ve Osmanlı devletlerinin istilalarına uğramış ve medeniyetlerine girmiştir. Eski çağlardan beri yerleşim merkezi olarak bilinen Elbistan, Ortaçağda Arap-Bizans mücadelesinde, Halife Hz. Ömer zamanında Müslümanların eline geçmiştir. Elbistan etrafı dağlarla çevrili yayla özelliği gösteren verimli bir yöredir. Bu özelliğinden dolayı yaşayan Türkmen beyleri arasında savaşlara ve sık sık isyanlara neden olmuştur.

COĞRAFİ DURUMU: Elbistan ilçesi Kahramanmaraş'ın kuzey doğusunda yer almaktadır. Ekonomik ve coğrafi bakımdan ilin en büyük ilçesidir. İlçenin bazı kesimleri Akdeniz, bazı kesimleri ise İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sınırları içinde yer alır. Şar Dağı'nın kuzey eteklerinde kurulu olan Elbistan, kendi adı ile anılan büyük bir ovaya sahiptir.
İlçe, doğusunda Malatya ili Doğanşehir ilçesi, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, kuzeyinde Malatya ilinin Darende, Sivas ilinin Gürün ilçesi, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır. Şehrin Pınarbaşı Mahallesi'nden doğan Ceyhan Nehri, yine kaynağını Nurhak Dağları'ndan alan Söğütlü Çayı ile şehrin çıkış yeri olan Battal Köprüsü'nün yanında birleşir. Batıya doğru Afşin ve Sarsap sınırından gelen Hurman Çayı'nı da alarak Göksun ilçesi ve Kahramanmaraş istikametine doğru dar ve dik boğazlar arasından geçerek akışını sürdürür. Bu nehir üzerinde Kahramanmaraş yakınlarında Menzelet Barajı kurulmuştur.

Elbistan Ovası, Ceyhan Irmağı'nın kollarından Söğütlü Çayı ile sulanmakta, ancak bu çayda yaz aylarında büyük oranda su kaybetmektedir. Bu yüzden ovada, tarım veriminin düşmesine neden olmaktadır. Elbistan ilçesinde bulunan dağlar bitki örtüsü bakımından oldukça zayıftır. Orman türü ağaçlara pek rastlanmaz. Yer yer bodur ağaçlar ve çalılıklarla kaplı bölümler bulunur. Elbistan Ovası yurdumuzda Çukurova, Konya Ovası ve Harran Ovası'ndan sonra dördüncü büyük ovadır. Burada her türlü tahıl, şekerpancarı, çeltik, buğday, fasulye ve nohut yetiştirilir. Ayrıca her türlü yem bitkileri ile bağ ve bahçe gibi polikültür ziraat ürünleri de yetiştirilir. Toprakları genelde tınlı (Kum, kll.silit ve organik maddeler) olup Ceyhan Nehri ve kolları çevresindeki arazilerde alivyonludur. Dağlık kesimlerde ise kıraç topraklar mevcuttur.

İKLİMİ: Akdeniz, Doğu Anadolu ve iç Anadolu Bölgesi'nin geçiş alanında yer alan ilçede daha çok karasal iklim özelliklerinin yanı sıra yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Sıcaklık yaz aylarında 29-27 °C kış aylarında ise zaman zaman 0°C'nin altına kadar düşer. Ortalama yıllık sıcaklık 12.4°C 'dir. Güneşleme süresi yılda 6 aydır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1740
favori
like
share