GÖKSUN

TARiHi: İlçenin tarihi: M.S. 300'üncü yıllara kadar uzanır. Tarih sırasına göre Roma dönemi, Bizans dönemi, Haçlılar dönemi, Ermeniler dönemi Türkler dönemi, Osmanlılar döneminin yaşandığı, tarihi kalıntılardan ve çeşitli kaynaklardan anlaşılmaktadır. Türkler dönemi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra başlar. Türk boyları akın akın ilerleyerek 1076'da Kayseri'ye, oradan da Göksun'a girerek aşiret ve boylar halinde bu yörede yaşamışlardır. Asıl merkezi idareye katılma Osmanlı'ların yükseliş devrinde olmuştur. Osmanlılar döneminde Birinci Selim'in son zamanlarına doğru önemli bir eşkiya harekatı mevcuttur.

Birinci Selim, isyanı bastırmaya Kayseri Beylerbeyi Şehsuvaroğlu Ali Bey'i memur etmiştir. Daha sonra Göksun'un sarp ve ormanlık bölgelerini kendine üst edinen bu tip isyancıları Kuyucu Murat Paşa Göksun'da kıstırıp kanlı bir savaştan sonra imha etmiştir. Göksun, Çukurova Antakya havalisindeki aşiretlerin yazlık yaylalarıydı. Göksün halkı kuruluş döneminde Erzincan'ın Kemah ilçesinden, Erzurum, Malatya ve Ağrı'dan boy boy aşiretlerin gelmesiyle oluşmuştur. İlçe 1908 yılında Maraş sancağına bağlanmıştır.

COĞRAFİ DURUMU: İlçe, Binboğa Dağı eteklerinde, Törbüzek Çayı ve Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde, 1240 metre yükseklikte, Göksun Ovası'nda kurulmuştur. Doğusunda, Kahramanmaraş ile Elbistan ilçesi, batısında Adana'nın Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri, kuzeyinde Afşin ve Kayseri'nin Sarız ilçesi, güneyinde Andırın ilçesiyle çevrilidir. 1920 kilometrelik yüzölçümüne sahiptir. Toros Dağları'nın uzantısı olan, sıra dağların orasında bulunan Göksun Ovası bir erozyon ovasıdır. İlçenin etrafını dağlar sırasıyla, güneyde Kireç ve Keman Dağları, Batısında Meryemçil ve Çamurlu Dağları, doğusunda Çardak Bucağı, yakınlarında Berit ve Tünce Dağları, kuzeyinde ise, Afşin-Kayseri ve Sarız ilçesi arasında uzanan çevrenin en yüksek ve en büyük dağı olan Binboğa'dır. Ovanın içinde karlık ve çalılık tepesi gibi küçük yükseltilere de rastlanır.

İKLİMİ: Akdeniz Bölgesi'yle iç Anadolu arasında yer alan ilçede, geçiş bölgesi iklim özellikleri görülür. Ancak, iklim daha çok karasaldır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1174
favori
like
share