SANATÇILAR
[COLOR=#307dbb]Gümüşhaneli Şair ve Yazarlar:

Gümüşhaneli şair ve yazarlar ayrı bir inceleme konusudur.

Şair ve yazarlar bölümüne tespit edebildiğimiz isimleri aldık.Sadece Gümüşhaneli şair ve yazarların, burada isimleri geçenlerden ibaret olmadığını, isimlerine ve eserlerine ulaşamadıklarımız arasında çok değerli olanların varlığını da kabul ediyoruz.

Bu sayfada isimleri geçmeyenlerin başka eserlerde kendilerinden söz edileceğini de düşünerek bizi hoşgörü ile karşılayacaklarını umuyoruz.

Gümüşhaneli şair ve yazarlardan tespit edebildiklerimizi (Pratikte kolaylık sağladığı için) soyadlarına göre sıralayıp sunuyoruz.


[COLOR=#307dbb]ASAN , Cihan :Köse (Övünce) doğumlu.19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.”İlköğretim okullarında çalışan Öğretmen ve Yöneticilere uygulama Kılavuzu” adlı bir eseri yayınlandı.

[COLOR=#307dbb]ATASOY, Mehmet Ali :Torul doğumludur.İzmir buca Anadolu Lisesi Fen bilgisi öğretmeni olara görev yapıyor.Biri Şiir olmak üzere iki eseri yayınlandı.Mavi Sel, Dizelerle Bilginler Karadenizliler Destanı.

[COLOR=#307dbb]ATAY, Mehmet : Gümüşhane doğumlu. Çeşitli İllerde edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı.Türk Dil Kurumu üyelerinden.”Mustafa Kemal’ın Destanı” adlı manzum şiir kitabı bestelenerek okul korolarında icra edildi.

[COLOR=#307dbb]ATSIZ,Hüseyin Nihal : 12 Ocak 1905 tarihinde doğmuştur.Gümüşhane’nin Torul İlçesinde olan Nihal Atsız Türk yazar, şair ve tarihcisidir.1930 yılında Edebiyat Fakültesini bitirdi.Bir süre aynı fakültede asistanlık, daha sonra çeşitli ortaokul ve liselerde öğretmenlik yaptı.”Orhun “ ve “Atsız Mecmua” dergilerini çıkardı.Milliyetçilik ve Turancılık anlayışını savundu Halk şiiri tarzında şiirleri, destansı romanları, Türk Tarihi ve edebiyatı üzerine incelemeleri vardır.”Behçet-üt Tevarih”, “Türk Edebiyatı Tarihi”,”Bozkurtların Ölümü”, “Bozkurtlar diriliyor”, “Şehitlerin duası”, “Dönüş” ve “Yolların Sonu” belli başlı eserleridir.

[COLOR=#307dbb]CEBECİ, Dilaver : 1953 yılında Kelkit!te doğdu.Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1970 de mezun oldu.İstanbul İktisat Fakültesinde master ve doktora yaptı.Defne, Türk Yurdu, Töre, Türk Edebiyatı, Bozkurt gibi dergilerde; Devlet, Hergün, Ortadoğu, Türkiye gibi gazetelerde şiir, düzyazı, hikaye ve mizah türünde eserleri yayınlandı.Şiir katapları; “Hun aşkı”, “Şafağa çekilenler “, “Sitare”. Şair ilk iki kitabındaki şiirlerle yeni şiirlerini ve sığınırım içime isimli yeni bir kitapta bir araya getirdi.Mensure ve hikayelerini “Mavi Türkü” adlı eserde toplandı.”Büyü” adlı bir oyunu ve Evliya Çelebi üslubuyla kaleme aldığı mizah yazılarını iki ayrı kitap şeklinde neşreti.

[COLOR=#307dbb]ÇAVUŞOĞLU, Zekeriya : 1955 Torul doğumlu.Edebiyat öğretmeni.Eserleri “Anadolu Destanı”(Şiir),””Bir Öpücüğe Barış” (Hikaye), “Gerçekleşen Düş” (Masal).

[COLOR=#307dbb]ÇUBUKÇU,Mehmet Ali : 1941 yılında Gümüşhane de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane de tamamladıktan sonra Ankara Dil ve tarih coğrafya Fakültesi edebiyat bölümünden mezun oldu.Kelkit ve Gümüşhane de liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.Şiire gençlik yıllarında başladı.Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı.Zaman zaman kuşkkaya gazetesinde şiirleri çıkıyor.

[COLOR=#307dbb]DEMİRCİ, Mustafa : 1943 Torul (İnkilap-musalla) doğumlu.Sonradan öğretmen okuluna dönüşen pulur köy enstitüsünden mezun oldu.Öğretmenlik ve okul Müdürlüğü yaptı.Hece vezniyle yazdığı şiirleri taşlamalarla sürdürdü.Kuşakkaya gazetesinde fıkra-makaleleri yayınlandı.

[COLOR=#307dbb]HİRİK, Ali Coşkun : 1968 yılında Gümüşhane nin Kelkit İlçesinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Kelkit de tamamladı. G.Ü.Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.İlk şiir kitabını fakültede öğrenci iken 1988 yılında “Kar Geceleri” ismiyle yayınladı.İkinci kitabı 1992 yılında Ankara de yayınlandı; ”Ay Ülkesinde Dolaşan Sözler” bu kitabı ayrıca Nabi Üçüncüoğlu şiir ödülünü kazanarak şiir çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı.Şiirdeki asıl başarısı1994 yılında “Zamana yenilmeyen Sevdalar günlüğü” adlı eseriyle geldi.”Kelkit Çayı” adlı nitelikli bir mahalli gazetenin Genel yayın Yönetmeliğinin üstlenip Kelkit Belediyesi Basın-Yayın Halkla ilişkiler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.Şairin son şiir kitabı “Gökten ışık getiren Kuşlar” (1996) adını taşımaktadır.

[COLOR=#307dbb]İPEKSÜMEROĞLU, Niyazi : 1920 yılında Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde doğmuştur.İlkokulu Şiran da, orta ve liseyi Trabzon da tamamladı. 1940 yılında askeri öğrenci olarak İstanbul da okuyup, 1944 yılında hakimliğe atandı.1945 de Askeri Yargıtay Başsavcılığına getirildi.27 Mayıs hareketinden sonra kendi isteğiyle emekli oldu.TBMM de dilekçe komisyonu raportörlüğü yaptı.Sonra İzmir ikinci noterliğine atandı.Resim ve heykel de yapmaktadır.Çok sayıda şiiri vardır.

[COLOR=#307dbb]KESLER, Fatih: Köse doğumludur.100.yıl Ün.İlahiyat Fakültesi Yrd.Doçent olarak görev yapmaktadır.”Kuran ve Sünnet ışığında Yahudilik ve Hıristiyanlık” isimli bir eseri yayınladı.

[COLOR=#307dbb]KOCATÜRK, Ahmet Erkan: 1941 yılında Gümüşhane de doğmuştur.Bağlarbaşı mahallesinde ikamet etmektedir. Ticari İlimler Akademisinde mezundur.Şair H.Cevdet Kocatürk’ün oğludur. Şiirlerinin bir kısmı Kuşakkaya gazetesinde yayınlanmıştır.Şiirlerinde genellikle hece veznini kullanmıştır.Dili ustalıkla kullanır.Halk şiiri geleneğini sürdürür.Tasavvufi ve taşlama tarzında şiirleri de vardır.Ticaret yapmaktadır.

[COLOR=#307dbb]KOCATÜRK, Vasfi Mahir: 1907 de Gümüşhane de doğmuştur.Orta öğrenimini Mülkiye mektebinde tamamladı.(1930).Ankara öğretmen lisesinde öğretmen yardımcılığından sonra İstanbul Kabataş, Edirne, Bilecik, Eskişehir Darrüşafaka ortaokul ve liselerinde öğretmenlik ve Müdürlük yaptı.(1931-1946)Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi iken (1946-1950), Gümüşhane den milletvekili seçildi.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat grubu öğretmenliğine atandı (1954).Bu son görevindeyken vefat etti.Yedi meşalecilerden biri olarak tanınan Vasfi Mahir, genellikle hece ölçüsünü kullandı.Halk şiiri geleneğinden esinlenerek duygusal doğa şiirleri yazdı.Şiirlerinde epik unsurlara da rastlanır.Manzum oyunlarının yanı sıra çocuk hikayeleri, ders kitapları,tarih ve edebiyat araştırmaları,ile yaşadığı dönemin verimli kalemlerinden biri olarak tanındı.Başlıca eserleri şunlardır.Başlıca eserleri şunlardır.Dağların derdi (1928),Tunç sesleri (1935), Bizim Türküler (1937), Ergenekon (1941), Geçmiş geceler (1936), Türk edebiyatı Şaheserleri (1955), Şaheserler Antolojisi (2 cilt-1958), Türk edebiyatı tarihi (1965), 1961 yılında ölmüştür.

[COLOR=#307dbb]KÖMÜRCÜOĞLU ; Sabahattin: 1924 yılında Gümüşhane nin Eskibağlar mahallesinde doğdu.İstanbul erkek öğretmen okulundan mezun oldu.Önce ilkokul öğretmenliği yapan şair, daha sonra orta öğretime geçti.Uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.İlk Şiiri 1943 yılında İstanbul dergisinde çıktı.Türk dili, Saçak, Ozanca, Ana kültür adlı dergilerde şiirleri yayınlandı.”Gülkız” isimli bir romanı ve öyküleri vardır.Şiir kitapları; Sana doğru (1971), Kasım Çiçekleri (1986), çeşitli gazetelerde debi ve güncel yazılar yazmaktadır.

[COLOR=#307dbb]NURİ BABA, (Aşık İlhami): Asıl adı İlhami Uçar’dır 1907 yılında Salyazı da doğmuştur.Zamanın şartları nedeniyle Kırşehir e göçerler.Buradan Ardahan a, Çıldıra, Ahirçelik, Ahiska gibi yerlere giderek belirli sürelerde ikamet eder.Yani ömrü gurbet ellerde geçer.Rusça ve Ermenice yi ana dili gibi konuşabilirdi.Okuma-yazma bilmemektedir.İrşadi Baba’nın kendisine rüya aleminde ders verdiği söylenir.Nuri babanın hemen her konuda deyişi vardır.Hz.Peyganbere övgü, aşk, sevgi,vatan, gurbet, sıla, hasret temlerini sıkça işlemiştir.Yüzlerce deyişi olmasına rağmen bunların çoğu talan edilmiştir.Elimizde az miktarda şiiri kalmıştır.Prof.Dr.Necmettin Tozlu tarafından Nuri baba üzerine bir inceleme kitabı yayınlanmıştır.

[COLOR=#307dbb]ODABAŞ, Hasan : 1929 yılında Gümüşhane de doğdu 1947 yılında Beşikdüzü köy enstitüsünü bitirdi ve aynı yıl öğretmenliğe başladı.1963 yılında Yetiştirme Yurdu Müdürlüğüne atandı.Bir yıl İngiltere de eğitim gördü.İlk Şiiri 1947 yılında yayınlandı.Emekli olan Hasan Odabaş’ın yazıları ve şiirleri Demokrat Gümüşhane ve Kuşakkaya gazetelerinde yayınlandı.Halen Kuşakkaya Gazetesinde dörtlükleri yayınlanmaktadır.

[COLOR=#307dbb]ÖNEM, Yüksel : Gümüşhane merkez İlçe Eskibağlar mahallesinde doğdu.Her biri sanatla iç içe yaşayan dört kardeşten üçüncüsü olan Baha Önem, daha geniş soluklar, daha güçlü hayallerle batı ya doğru yol aldı.1968 de İzmir e yerleşti.Aklı İstanbul da, arzuları ise hep yanında kaldı.Spontane acılar tattı, daha çok kendiliğinden oluşan tatlardan hoşlandı.Şiir gibi.Ona sorarsanız, bu dünyayı o taşıdı; hep o taşıyacak.Uzak güç ilk şiir kitabıdır.

[COLOR=#307dbb]ÖNEM ,Yüksel :1936 yılında Gümüşhane de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Gümüşhane de, liseyi Erzurum lisesinde okumuştur.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirmiştir.Jeoloji Yüksek mühendisidir.Ayrıca İngilterede Lisansüstü öğrenim görmüştür.Ozanın yelken, Türk Yurdu, Türk Dili dergilerinde çeşitli şiir ve öyküleri yayınlanmıştır.Şiirlerini “Engüdü (1964)” adlı kitapta bir araya getirmiştir.Nüshet Erman şiir ödülünü kazanmıştır.

[COLOR=#307dbb]ÖZDEMİR, Nurettin : 1927 yılında Kelkit de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinde bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı.1961-65 ve 1969-1973 yılları arasında iki dönem Gümüşhane Milletvekilliği görevinde bulundu.İlk Şiiri 1944 yılında Trabzon da yayınlanan bir yerel gazetede çıktı.Şiirleri varlık, İstanbul, Şadırvan, Hisar dergilerinde yayınlandı.Daha çok çocukluk özlemi,aşk, zaman ölüm gibi temaları işlemiştir.Halen Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.Uzun yıllar şiirle uğraşan Özdemir’in dört şiir kitabı bulunmaktadır.”Hayat şiiri” , “Yağmur Sonrası” , “Yitik Sevgi” , “Vakit Geçti Yorgunum” son olarak bu dört kitaptan seçmelerle yeni şiirlerini “zaman ve aşk” adı altında bir araya getirmiştir.

[COLOR=#307dbb]ÖZDENOĞLU, Şinasi : 1922 de Gümüşhane de doğdu.İlk ve ortaokulu Gümüşhane de, liseyi Trabzon lisesinde Hukuk Fakültesinde (1953) tamamladı.Hadim (1948), Sürmene, Sorgun, Lüleburgaz (1950-52) kaymakamlıklarında bulunduktan sonra Ankara da Avukatlığa başladı.1960 yılında Kurucu meclis üyesi seçildi.Fransa da siyasal kuruluşlar üzerine inceleme yaptı.Ankara dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi (1969-73) Türkiye-AET karma parlamentosuyla görüşmelere katıldı.1956 da yazmış olduğu “Macar Rapsodisi” adlı şiiri başta olmak üzere bazı eserleri yabancı dillere çevrildi.Şiirlerinde orijinal ve renkli bir imaj dünyası oluşturmuştur.Başlıca eserleri şunlardır; “Edebiyatımızın beş ana meselesi”, “Teselli”, “Anaforda Dönen Adam”, “Vatanım Benim”, “Özgürlük için Ölmek”, “Acısıyla Yanmak Türkiye’min”, “Memleketi Sevmek Suçu”, “Önce İnsan Olmak”, “Şairler Böyle Sever”.

[COLOR=#307dbb]PEHLİVAN, Erol Nedim : 1947 yılında Gümüşhane de doğdu.Orta öğrenimini Trabzon Ticaret lisesinde başladı.Gümüşhane öğretmen okulunda tamamladı.Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Açık öğretim fakültesini bitirdi.Çeşitli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı.1970-1975 yıllarında Bayburt postası ve kuşakkaya gazetesinde okuyucularının karşısına çıktı.”Benim Kitabım”,”Evdeki öğretmen”, Türkçe dil bilgisi konularında öğrencilere yönelik kitaplar, “Gümüşhane ve Bayburt yöresi Folklorumuz” konulu araştırma ve ayrıca “Yüreğimin Sesi” isimli bir de şiir kitabı yayınlandı.

[COLOR=#307dbb]PİR, Hasan : 1955 yılında Torul İlçesine bağlı Güzeloluk köyünde doğdu.İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Ordu da tamamladı.1977 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdi.Aynı yıl Gümüşhane Lisesin de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı.1989 yılında Gümüşhane Milli Eğitim Müdür yardımcılığı görevine getirildi.Bu görevi sürdürmekte olan Hasan PİR; “Gümüşhanenin Kültür Öğeleri”, “Gümüşhane Şiirleri Antolojisi”, “Ahlak Depremi-Evde kral kim?”, “Bir Sevda Mesleği Öğretmenlik” adlı dört eser yayınladı.

[COLOR=#307dbb]SAN, SABRİ ÖZCAN :
1326 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk ve Orta Okulu Gümüşhane'de, Öğretmen okulunu Trabzon'da bitirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden mezun oldu. 22 yıl Gümüşhane'de Öğretmenlik ve Okul idareciliği yaptı. 5. ve 7. Dönemlerde Gümüşhane'den Milletvekili seçildi. Yazmış olduğu başlıca eserleri şunlardır;
1- Trabzon Salnamelerinde Gümüşhane Sancağı
2- Rusların Gümüşhane İlinin İşgali
3- Büyük Veli Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Hazletleri
4- Aşık Hicrani
5- Gümüşhaneli Eski Şairler ve Türküler
6- Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre Ağızları
7- Siyaset Dünyamızdan
8- Ölümünün 60. Yıldönümü nedeniyle Cenap Şehabettin'in Avrupa Mektupları

[COLOR=#307dbb]SAYGINAR, Nursel : 1959 da Gümüşhane de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane de tamamladı.Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi.Değişik okullarda Türkçe öğretmenliği yaptı.Halen Ankara da öğretmenliğini sürdürmektedir.1973 yılında şiire, 1977 den sonra öykü yazmaya başladı. Şiir öykü ve derlemeleri çeşitli dergi ve gazetelerde yer aldı.1985 de “Karacaoğlan Türkülerinin Hikayeleri” yarışmasından Sadettin Nüzhet Ergun başarı ödülü, 1992 de Dilem yayınevinin anı yarışmasında başarı ödülü aldı.1993 de “Gönen Ömer Seyfettin” öykü yarışmasında üçüncü, 1998 de Türk Edebiyatı Vakfı hikaye yarışmasında birinci oldu.Çeşitli Edebiyat dergilerinin açmış olduğu öykü ve roman yarışmalarında dereceleri ve mansiyonları vardır.Başlıca eserleri: “Bebiş Yavru’nun Öyküleri”, “Benim dünyalarım”,”Kestane abi ile Kiraz”, “Çocukların Türküsü” dür.

[COLOR=#307dbb]SELÇUK, Erdoğan : 1937 Gümüşhane doğumlu.Orta öğrenimini Gümüşhane ve Trabzon lisesinde tamamladı.Zıraat Fakültesinden mezun oldu.Erzurum A.Ü.Zıraat Fakültesine asistan olarak girdi.Aynı fakültede doktorasını yaptı, doçent oldu.Prof.Olduktan sonra 19 Mayıs Üniversitesine atanan Selçuk, şimdi aynı üniversitenin Zıraat Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir.Erdoğan SELÇUK’un çeşitli gazete ve dergilerde araştırma ve makaleleri yayınlanmaktadır.

[COLOR=#307dbb]SOYDAŞ, Hasan : 1936 yılında Gümüşhane’nin tekke beldesinde doğmuştur.1948 yılında kendi köyü olan Tekke de İlkokulu bitirdikten sonra öğrenim görme imkanı bulamamış ve uzun yıllar gurbet hayatı yaşamıştır.Gurbette geçen yılları, sıla hasreti, çeşitli sıkıntılar, gördüğü çeşitli haksızlıklar şiir yazma yeteneğini beslemiş ve geliştirmiştir.Şiirlerini daha çok 11 li hece ölçüsüyle yazmıştır.Şiirlerini irticalen söylemektedir.Çevresine saz çalan olmadığı için saz çalmayı öğrenemedi.Şiirlerini Gönül Bağımdan (1991)” adlı kitapta bir araya getirmiştir.

[COLOR=#307dbb]TİMURHAN, Akif (Aşık Zevraki) : 1923 yılında Kelkit in Gelinpertek köyünde doğdu.Şiirlerinde zevraki mahlasını kullanmıştır. İlkokulu Gümüşhane Fevzipaşa İlkokulunda bitirdi.Küçük yaştan beri şiir yazmaktadır. Duygu ve düşüncelerini şiirle aktarmada rahat ve başarılıdır.Sosyal hayatla ilgili yergi şiirlerinin yanında dini ve tasavvufi şiirler de yazmıştır.Şiirlerinde Lirizm ön plandadır.Ticaretle uğraşmaktadır.Şiirlerini irticalen söyleyen şair, kafiyenin ahenginden azami derecede yararlanmıştır.Şiirlerinden birkaç örnek;

[COLOR=#307dbb]TEMEL, Hasan : 1941 yılında Kelkit de doğdu.İlk ve orta öğreniminden sonra Hukuk Fakültesin den mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptı. Şimdi noter olarak hizmet vermektedir.Hasan Temel gençlik yıllarından beri şiir yazmakta. Şiirlerinin bir kısmı Kelkit çayı ve Kuşakkaya gazetelerinde yayınlandı.Hasan Temel doğaya aşık bir şair.Şiirlerinde yeşil bitki örtüsünün, dağların özel bir yeri vardır.

[COLOR=#307dbb]TOZLU, Necmettin : 1945 Gümüşhane doğumlu.Ankara Yüksek öğretmen okulu eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdi.Erzurum A.Ü. Pedagoji asistanı oldu.İ.H. Baltacıoğlu nun Eğitim sistemi üzerindeki araştırmasıyla doktorasını verdi. Michigan Üniversitesinde araştırmalar yaptı. Eğitim Felsefesi dalında doçent oldu.Yüzüncü yıl Ün.Fen-Ed.Fak.Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve aynı Üniversitede Prof oldu.”Eğitime Giriş”, “Eğitim Felsefesi”, “Kültür ve Eğitim tarihimizde yabancı okullar”, “Orta öğrenimde öğrenci başarısının değerlendirilmesi”, “Eğitim problemlerimiz üzerinde düşünceler” konularında eser verdi.Aşık Nuri Baba üzerine bir inceleme kitabı vardır.100. yıl Üniversitesinde görevini sürdürüyor.

[COLOR=#307dbb]TUĞLU, Turan : 1935 yılında Kelkit de doğdu.İçinde bulunduğu şartlar orta öğreniminden sonra hayata atılmasını zorunlu kıldı.1955-1967 yılları arası memuriyet yaptı, serbest çalıştı, askerlik görevini de bu arada bitirdi.1956-1961 arasında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarını “ Bir Avuç Çağala” adlı bir kitapta topladı.20 Haziran 1967 yılında Kuşakkaya gazetesini kurdu.Halen bu gazetenin sahibi ve yöneticisi olarak gazeteciliği sürdürmekte.Turan Tuğlu, Kuşakkaya da yayınlanan yazılarından ötürü Fıkra, Makale, Araştırma, Yerel haber dallarında Basın Yayın Genel Müdürlüğü özendirme yarışmalarında ödüller aldı.Tuğlu, Gümüşhane deki sosyal ve kültürel alanlardaki etkinliklere katkı sağlamayı sürdürüyor.

[COLOR=#307dbb]ÜÇÜNCÜOĞLU,O.Nabi :1922 yılında doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesini imkansızlıklar yüzünden yarıda bıraktı.Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi.Uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptı.Şiirlerini Yücel, Kaynak, Yeni ufuklar, Varlık dergileriyle hakimiyet gazetesinde yayınlandı.Yalnızlık, yoksulluk, ümitsizlik ve hoşgörü temalarını işledi.Şiirlerini memleket (1961) adlı kitapta bir araya getirdi.1969 yılında öldü.

[COLOR=#307dbb]ÜLKER, Talat : 1963 yılında Gümüşhane İline bağlı Keçikaya köyünde doğmuştur.İlkokulu köyünde, ortaokulu kale nahiyesinde, liseyi Gümüşhane lisesinde okumuştur.1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ed.Bölümünü .bitirmiştir.Muş ve Gümüşhane de öğretmenlik yapmıştır. 1992 yılında K.T.Ü.Gümüşhane Meslek Yüksek Okuluna Türk Dili Okutmanı olarak geçmiştir. Yazı hayatını Kurultay, Milliyetçi Hareket gazeteleriyle Ülkü Ocağı dergisindeki yazılarıyla sürdürüyor.Şiirlerinde hem hece veznini hem de serbest ölçüyü başarıyla kullanmıştır.Geleneksel şiirlerimizle modern şiirin sentezini yapmıştır.Şiirlerinde aşk, yalnızlık, özlem, gurbet, ayrılık, tasavvuf, şehir, ölüm temalarını işlemiştir.Kırkıncı kapı adını taşıyan ilk şiir kitabı 1997 yılında ötüken yayınları arasında yayınlanmıştır.

[COLOR=#307dbb]YAPAR, Zülfikar : 1954 yılında Gümüşhane nin keçikaya köyünde dünyaya geldi.Gümüşhane öğretmen okulundan mezun oldu.1988 yılında Açık öğretim Fakültesi Eğitim Önlisans programını bitirdi Şiirleri bizim Anadolu, Hergün, Millet, Ortadoğu, Yeni düşünce, Kuşakkaya, Demokrat Gümüşhane gazetelerinde yayınlandı.Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmaktadır.Çile, aşk, ülkü,özlem, edep,zamanın kötülüğü konularını ağırlıklı olarak işlenmiştir.Kendine has bir imaj dünyası ve üslubu vardır.Halen Gümüşhane de öğretmenlik yapmaktadır.Şiirlerini “Şafak Türküsü” ve “Çivinin İki Yüzü” adlı kitaplarda bir araya getirmiştir.

[COLOR=#307dbb]YENİÇERİ, Hüseyin : Şiran doğumludur.İktisadi ve Ticari bilimler Fakültesini bitirdi.Ankara da öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.Yayımlanmış eserleri; “Namık Kemal de Vatan Teması”, “Kalyopi nin Yeri” ve “Ahmet Mithat ın Hikayeciliği”.

[COLOR=#307dbb]YENİÇERİ, Özcan : Şiran doğumludur.Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Yayınlanmış eserleri; “İşletmelerde Yönetim”,”Fonksiyonel Analiz”, “İşletme 2.Örgütlerde Çalışma ve Yabanılaşma”.

[COLOR=#307dbb]YILDIZ, Cemil : 1931 yılında Şiran İlçesine bağlı Seydibaba köyünde doğmuştur.İlkokulu köyünde okudu.Bir süre çobanlık yaptı.İstanbul da inşaatlarda çalıştı.1955 yılında şiir yazmaya başladı.Bu şiirlerden bir kısmı Kuşakkaya gazetesinde yayınlandı.Şiirlerini halk şiiri geleneğinde sürdürdü.İnsanı, doğayı, iyilikleri, kötülükler işledi şiirlerinde.1955 yılında öldü.

[COLOR=#307dbb]Müzik Kültürü ( Geleneksel-yerel Müziklere Örnekler) :
Gümüşhane Folklor yönünden zengin bir İl’dir. Bu zenginliğin temelinde özellikle Coğrafi konumun etkisi büyüktür.Çeşitli alanlarda görülmekte olan geçiş özelliğini bu alanda da görmek mümkündür. İl’in Torul ve Kürtün İlçelerinde yöresel olarak düğün ve özel günlerde kemençe çalgısı kullanılırken Karadenizin Yerel Müzik Kültürü etkileri görülmektedir. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde ise yöresel olarak, düğün ve özel günlerinde davul ve zurna çalgıları kullanılırken Doğu Anadolu Yerel Müzik Kültürü etkileri görülmektedir.

Ancak, bütün bu Müzik Kültürü değerleri, yeni bir sentezin sonucu olarak Gümüşhane’ye has kimliğe bürünmüştür. Gümüşhane yöresi bu konuda tipik bir örnektir.

gumushane
gümüshane
gümüşhane gen
gümüşhane kelkit
gümüşhane lisesi
gümüşhane meslek
gümüşhane resimleri
gumushane com
gumushane gen
gumushane gen tr
gümüşhane adalet
gümüşhane adalet meslek
gümüşhane adalet meslek lisesi
gümüşhane adayları
gümüşhane anadolu lisesi
gümüşhane belediyesi
gümüşhane com
gümüşhane devlet hastanesi
gümüşhane fen lisesi
gümüşhane gazipaşa
kelkit
gümüşhane kelkit
kelkit belediyesi
kelkit aydın doğan
kelkit aydın
kelkit aydın doğan meslek yüksek okulu
kelkit ilçesi
kelkit vadisi
kelkit çayı
kelkit resimleri
kelkit bel
kelkit köyleri
kelkit aydın doğan myo

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10121
favori
like
share
mahir1133 Tarih: 08.12.2007 00:03
abi kul nuriyi unuttunuz o yokmu neyse asikti galiba..