Sinop Doğal GüzellikleriSinop il topraklarının %74’ü dağlardan meydana gelmiştir. Karadeniz’in diğer illerinde olduğu gibi dağlar denize paralel uzanmaktadır. Küre dağları (İsfendiyar) batı-doğu doğrultusunda uzanırken il topraklarını da ikiye böler. Özellikle bu dağların kıyı kesimlerinde geniş ovalık alanlar meydana gelmemiştir. Bununla beraber il topraklarında ovalık alanlar çok azdır. Sinop yarımadasının çevresi alçak tepelerden meydana gelmiştir. Küre Dağlarının güneyinde Gökırmak Vadisi başta olmak üzere düzlük alanlar dikkati çekmektedir. Sinop ili de plato niteliğindeki bir yarımada üzerinde kurulmuştur.


Küre Dağları (İsfendiyar Dağları)Küre dağlarının doğu kesimleri Sinop il toprakları içerisinde bulunmaktadır. Karadeniz’e paralel doğu-batı doğrultusunda uzanan Küre Dağları’nın doğu bölümleri Sinop il toprakları içerisindedir. Yükseklikleri 1.200–1.400 m. arasında uzanan dağların yükseltileri çok fazla olmamakla beraber vadilerle bölündüğü de görülmektedir. Küre dağlarının en yüksek tepeleri Sarıdökük Tepesi (1.600 m), Çangal Dağı (1.605 m), Zindan Dağı (1.700 m) ve Göktepe’dir (1.375 m). Bu dağların hemen hepsi zengin çam ve köknar ormanları ile kaplıdır.

Bu dağlar Alp Dağlarının sonucu olarak II. Zaman içerisinde kuzeyden gelen tektonik hareketler sonucu oluşmuşlardır. Bu dağlardan kaynaklanan çok sayıdaki akarsu ise Karadeniz’e dökülmektedir.

Sinop dağlarının arasında kalan alanlar platolarla kaplıdır. Bunların en önemlisi ilin güneye doğru uzanan Sinop Platosudur. Bunun yanı sıra Gerze ve Boyabat ilçelerinde de platolar bir araya gelmiştir. Ayrıca Boyabat’ta Mehmetli, Aluç, Murat, Gündüzlü, Kumlu, Darıözü, Doğançam, Yaylacık, Uzunöz, Sakızlı, Bayat, Yassıalan, Gökalan, ve Buzluk yaylaları bulunmaktadır. Gerze de ise Altmışdört, Güdekoğlu, Avlağısökü, Kuzfındık, Cam ve Altınyayla vardır. Erfelek ilçesinde, ilçe merkezine 8 km. uzaklıkta Domuz Dağı ormanlarının zirvesinde Karaçayır Yaylası, ilçe merkezinin güneybatısında Sorkun Köyü sınırlarında Gebegüneyi Yaylası, Yine Erfelek ilçe merkezinin güneydoğusunda Ormantepe Köyü sınırları içerisinde Hacıbey Yaylası; Ayancık da ise Kocaoğlu Yaylası onları tamamlamaktadır. Sinop Platosu yaşlı ve genç oluşumlardan meydana gelmiştir. Burada değişik yeryüzü şekilleri ortaya çıkmıştır. Plato değişik tektonik oluşumlardan ötürü farklı yüksekliklerdedir. Bu yükseklikler 60-70 m.yi aşmamaktadır. Akarsular platoyu derin biçimde parçalamış, orta kesimlerde de bir takım çukurluklar oluşmuştur. Bunlardan birisinde de Sarıkum gölü meydana gelmiştir.


Akarsular

Sinop’un Batı Karadeniz havzasına giren bölümleri akarsu yönünden oldukça zengindir. Bu bölüm alüvyal tabanlıdır ve akarsular burada derin vadiler içerisinden akmaktadır. Sinop’un Batı Karadeniz Havzasına giren kesiminde Tepeçay, Ayardin Deresi, Ayancık Çayı, Karasu Çayı, Çakıroğlu Çayı ile Kanlı Dere bulunmaktadır.

Tepeçay Deresi

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçe merkezi arasında sınırı oluşturan, güney-kuzey doğrultusunda akan Tepeçay Çatalzeytin’in doğusundan Karadeniz’e dökülmektedir. Bu çayını taşıdığı alüvyonlar deniz kenarında büyük bir delta oluşturmuştur.

Ayardin Deresi

Türkeli ilçesinin doğusunda Karadeniz’e dökülen Ayardin Deresi Çatalgeriş Köyü yakınlarında 1.000 m. yükseklikten kaynamaktadır. Güney-kuzey doğrultusunda akan dere 20. km uzunluğundadır.

Ayancık Çayı

Küre Dağlarından kaynaklanan Ayancık Çayı çok sayıdaki küçük akarsular ile birleşir ve Ayancık ilçe merkezinden Karadeniz’e dökülür. Çayın uzunluğu 90 km.dir. Ayancık’ın Akçakese Köyü’nde tek bir kol halinde güney-kuzey doğrultusunda akar.

Karasu Çayı

Küre dağlarının doğan karasu Çayı güney-kuzey doğrultusunda aktıktan sonra Erfelek’te doğuya yönelir sonra yeniden kuzeye dönerek akışını sürdürür. Sinop’un 8 km batısında Karadeniz’e dökülür. Karasu Çayı geniş tabanlı bir vadi içerisinden akar ve uzunluğu da 80 km. bulur

Çakıroğlu Çayı

Dranas Dağından doğan Çakıroğlu Çayı alüvyonlu geniş bir vadi içerisinde akar. Sinop ile Gerze arasındaki denize dökülür. Karadeniz’e döküldüğü yerde de küçük bir delta oluşturmaktadır.

Kanlıdere

Uzunöz Dağlarının eteklerinden doğan Kanlıdere Çayağzı’ndan Karadeniz’e dökülür. Derenin çok sayıda küçük kolları vardır. Geniş bir vadi tabanında kıvrımlar oluşturarak akmaktadır.

Gökırmak

Kızılırmak Havzası içerisinde yer alan Gökırmak Kastamonu’nun Araç ilçesinin kuzeydoğusunda Eğriceova Dağından kaynaklanmaktadır. Küçük kollarla beslenen ırmak Boyabat Keşler Köyü yakınlarında Sinop il topraklarına girer, kuzey-batı-güneydoğu doğrultusunda akar ve Boyabat Ovasını sular. Boyabat yakınlarında büyük bir kol ile birleşerek Durağan’da Uluköy Deresi ismini alır. Sonra da doğu-batı doğrultusunda akarak birtakım dönüşler yapar ve Kızılırmak’a katılır.


Göller

Sinop il toprakları içerisinde çok sayıda irili ufaklı göller bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu da jeolojik zamanlarda tektonik hareketler sonucu oluşmuştur.

Sarıkum Gölü

Sinop yarımadasının batı kesiminde, il merkezine 5–6 km uzaklıkta yer alan Sarıkum Gölü tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Sarıkum Gölü ve çevresi Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Gölün çevresinde karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, vaşak, gelincik ve yılkı atları yaşamaktadır. Ayrıca çeşitli kuş türleri, sürüngenler ve göl içerisinde de başta kefal olmak üzere balık türleri yaşamaktadır. Göl çevresi göçmen kuşların konaklama yeridir.

Gölün bulunduğu çukur alanın ortasında yer alan gölünü uzunluğu 2 km, genişliği ise 750 m.dir. Doğal etkiler ve rüzgarlar nedeniyle göl kumlarla dolarak kıyıdan uzaklaşmış ve 500-600 m. içeride kalmıştır. Küçük akarsularla beslenen gölün fazla suları denize dökülmektedir. Ancak gölün güneyindeki bataklık alan genişlemektedir. Çevresi her geçen gün biraz daha bataklık alana dönüşmektedir.

Gölün denize yakın kenarlarında iri taneli kumları olan uzun bir kumsal bulunmaktadır. Bu kumsaldaki kumların renginden ötürü de buraya Sarıkum ismi verilmiştir.


Aksaz Gölü

Karagöl’ün kuzeydoğusunda yer alan Aksaz Gölü deniz seviyesi ile aynı düzeydedir. Tektonik bir çöküntü alanı olup, Yüzölçümü 200 hektardır. Göle küçük akarsular dökülmektedir. Yağışlı aylarda denizle arasındaki seti aşarak denize karışmaktadır.

Sülük Gölü

Sinop’un önemli tarım alanlarını sulayan sülük Gölü eski bir yanardağının kraterinden meydana gelmiştir. Deniz seviyesinden 210 m. yüksekliğinde olup derinliği 1-2 m. geçmemektedir.

Karagöl

Sinop Akliman’ın yakınında Aksaz ile Sarıkum Gölleri yakınındadır. Yüzölçümü 80 hektardır. Kış aylarında suları artan gölün suları yaz aylarında çekilir ve gölün bütünü kurumaktadır.

AkgölAyancık ilçesinin güneyinde, deniz seviyesinden 1.200 m. yükseklikte bulunan Akgöl iki çayın birleşmesi ile oluşmuştur. Yaklaşık üç dönümlük bir alanı kaplayan gölün çevresinde köknar ormanları bulunmaktadır. Gölün çevresinde Orman İşletmesine ait bir tesis bulunmaktadır.

Tekne ile turistik geziler yapılan gölün etrafındaki ormanlarda yaban domuzu, ayı, kurt, çakal ve tavşan gibi hayvanlar bulunmaktadır. Ayrıca yol üzerinde İnatlı Mağarası, küçük kayak pistleri ve dağ turizmine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.


Sinop İçme Kaplıcaları

Aloğlu İçmesi (Merkez)

Sinop il merkezinde bulunan Aloğlu İçmesinin su sıcaklığı 16 derece olup, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisine iyi gelmektedir.


Boyabat Kaplıcası (Boyabat)

Sinop ili Boyabat İlçesi’nde bulunan bu kaplıcanın su sıcaklığı 22 derecedir. Romatizma ve kadın hastalıklarının tedavisine iyi gelmektedir.


Acısu İçmesi (Gerze)

Sinop ili Gerze ilçesine bağlı, Acısu Köyü’nde bulunan Acısu İçmesi, fazla miktarda CO2 içerdiğinden içme suyu olarak da kullanılmaktadır. Suyun sıcaklığı 15 derece civarındadır. Ayrıca içmenin suyu mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.


Mağaralar

İnatlı Mağarası (Ayancık)

Sinop, Ayancık ilçesinde Akgöl’e 16 km. uzaklıkta bulunan İnatlı Mağarasının turizme kazandırılması için çalışmalar yapılmıştır. Mağaraya ulaşılması için projeler hazırlanmış, mağara içerisindeki yürüyüş yollarının ziyaretçiler tarafından kolayca dolaşılabilmesi için aydınlanma, yürüyüş merdivenleri ve çevre düzenlenmesi yapılmıştır.


Buzluk Mağarası (Durağan)

Sinop ili Durağan ilçe merkezine 10 km. uzaklıktaki Buzluk yaylasında bulunan Buzluk Mağarasının içerisinde yaz aylarında da buzların meydana gelmesi, kış aylarında da erimesinden ötürü Buzluk Mağarası ismi ile anılmıştır. Yörenin turistik yönden ilgi çeken tektonik özellikli bir mağarasıdır.


Dinlenme ve Mesire Yerleri

Tatlıca Şelaleleri (Erfelek)Sinop ili Erfelek ilçesine 15 km. uzaklıktaki Erfelek Barajı yakınında yirmi sekiz adet şelale bulunmaktadır. Dar bir vadi içerisinde 2 km. uzunluktaki yürüyüş yolu çevresinde şelaleler sıralanmıştır.

Yörenin doğa harikası olarak nitelendirilen bu şelalelerin aktığı yerde yüzmeye elverişli göller bulunmaktadır. Şelalelerin sırtlarındaki dağlık alanlarda ise dağ sporları, doğa yürüyüşü ve trakkking gibi spor faaliyetlerine uygun ortamlar vardır. Ayrıca bu şelalelerin çevresi yöre halkı tarafından dinlenme ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

Hasandere Şelalesi

Sinop ili Erfelek ilçesinin 4 km. doğusundaki Hasandere Köyü’nün ortasından geçen derenin döküldüğü yerde yüzmeye uygun bir göl oluşmuştur.

Bu göle dökülen Hasandere Şelalesinin yanı sıra çevresinde diğer şelaleler de bulunmaktadır.

Deli Kızın Şelalesi

Erfelek ilçesinin Soğucalı Köyü, Kıran Mahallesi yakınında, Karasu Çayı’na dökülen dere üzerinde Deli Kızın Şelalesi bulunmaktadır. Şelale 15 m. yükseklikten dökülmekte olup, çevresi piknik ve mesire alanı olarak kullanılmaktadır.


Abalı Köyü Piknik Alanı

Sinop’ 13 km uzaklıkta olan Abalı Köyü yakınında, Söğütler Sırtı Mevkiinde bulunan Abalı Köyü Piknik Alanı karagürgen ve meşe ağaçları ile kaplı olup, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1994 yılında Orman İçi Dinlenme Yeri olarak tescil edilmiştir.


Kale Bağı ve Topalçam Mesire Yeri

Boyabat ilçe merkezindeki kalenin alt tarafı mesire yeri olarak daa kullanılmaktadır. Burada iki adet havuz ve çevresinde de turistik tesisler ile piknik alanları vardır.

Topalçam ise şehir girişinde bulunan ormanlık alan olup, burası da yöre halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılmaktadır.


Karakum Plajı

Sinop Boztepe Yarımadasının güneydoğusunda, il merkezine 15 km. uzaklıktaki Karakum Mevkii doğal plajı ve siyah renkteki iri taneli kumları ile ün yapmıştır.

Bu doğal plajın çevresinde İl Özel İdaresine ait Karakum Tatil Köyü bulunmaktadır. Bu kumun romatizma ve siyatik hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.


Hamsilos (Hamsoraz) KoyuSinop il merkezine 11 km. uzaklıkta bulunan Hamsilos Koyu ve çevresi doğa harikası olarak nitelendirilmekte olup, Kültür Bakanlığı tarafından da 1991 yılında, birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Karadeniz’in kıyılarında bulunan koylarından en çok kaya içine kadar sokulanı olmasından ötürü ilginç bir görünümü bulunmaktadır.Çukur Yazı (Erfelek)

Sinop ili Erfelek ilçesinin güneyinde bulunan 40.000 m2’lik alan, ilçe Kaymakamlığınca mesire ve dinlenme yeri haline getirilmiştir. Ayrıca Erfelek’in Şerefiye, Karacaköy, Yeniçam, İncirpınarı köylerinin Karadeniz kıyılarında bulunan doğal plajları turizm yönünden önemlidir. Buradaki deniz kıyılarında ve göletlerde avcılık da yapılmaktadır.


Sinop ili içerisinde Ayancık-Akgöl Türizm Merkezi, Gerze ilçesine 47 km. uzaklıktaki Kozfındık, Bozarmut Yaylası, Türkeli ilçesine 12 km. uzaklıktaki Kurugöl Turizm Merkezi 20 Eylül 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.

sinop,sinop resimleri,sinop anadolu,sinop anadolu lisesi,sinop ayancık,sinop belediyesi,sinop boyabat,sinop cezaevisinop com,sinop davul,sinop davul zurna,sinop dikmen,sinop durağansinop erfelek,sinop eğitim,sinop gerze,sinop haber,sinop haberleri,sinop köyleri,sinop lisesi,sinop otel,sinop tarihi,sinop türkeli,sinop üniversitesi,www sinop,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1854
favori
like
share
hamzamans Tarih: 06.09.2008 13:12
yaz tatilinde olduğu gibi Bayram tatilinde de memleketim SİNOP'tayım...
Grace Tarih: 04.08.2008 13:00
memleketim diye demiyorum ama güzel yerdir Sinop+Gerze teşekkürler garip abi
raffet Tarih: 04.08.2008 12:56
gerze nin resimlerini görmek isterim sitenizde
kalamış Tarih: 15.01.2008 00:31
:3:türkiyede merak edip görmek istediğim bir ilimiz sinop inşallah birgün gezer görürüm
morackain Tarih: 03.01.2008 11:39
hayat koyu bir balgam sert bir porno