Antalya Müzeleri


Antalya Müzesi (Merkez)

Antalya Müzesi ilk defa 1922 yılında Süleyman Fikri Erten tarafından Kale İçi’ndeki Alaaddin Camisi’nde kurulmuş, İtalyan Konsolosluğu bahçesinde ve çeşitli oklularda bulunan eserler müzenin ilk koleksiyonlarını oluşturmuştur. Müze, 1939 yılında Yivli Minare’nin de bulunduğu Selçuklu Külliyesine taşınmıştır.

Antik Çağın önemli kentlerinin bulunduğu yöreden toplanan ve arkeolojik kazılardan getirilen eserler kısa zamanda müze koleksiyonlarını geliştirmiş, Yivli Minare bunları sergileyecek kapasitede olmadığından yeni bir müzenin yapımına gereksinim duyulmuştur. Konyaaltı Caddesi’nde yeni müzenin 1965 yılında başlanmış, 1971 yılında müze binası tamamlanmış, sergileme ve düzenleme çalışmalarından sonra 25 kasım 1972’de müze ziyarete açılmıştır.

Antalya Müzesi 12 büyük salondan oluşmaktadır. Sergileme yörenin kronolojisi göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Tabiat tarihi salonu, Prehistorya Salonu, Klasik eserler Bölümü, heykeltıraşlık Salonu, Küçük Eserler Bölümü, İmparatorlar Salonu, Lahitler Salonu, Mozaik Salonu, Sikke Salonu, Türk İslam eserleri Salonu ve Etnoğrafya Salonu müzenin belli başlı koleksiyonlarının sergilendiği bölümlerdir.

Prehistorya salonunda Alt Paleolitik Dönemden başlayarak Karain Mağarasının taş ve kemik aletleri, taşınabilir boyutlarda ilk arkeolojik eserler, incir ve buğday gibi fosilleşmiş bitki kalıntıları, diş ve iskelet parçalarının yanı sıra Neolitik, kalkolitik ve İlk Tunç Çağ buluntuları sergilenmektedir.

Antalya’da 1986-1987 yıllarında Elmalı Bayındır Köyü tümülüslerinden çıkarılan ve XX.yüzyılın en önemli buluntularından sayılan, MÖ.VIII. ve XVII.yüzyıla tarihlendirilen altın, gümüş, bronz ve fildişi eserler müzenin başlıca koleksiyonlarıdır.

Son yıllarda açılan Müze Kurtarma Kazıları Salonunda mitolojik tanrılardan Zeus, Aphrodite, Tykhe, Athena, Apollon, Artemis, Nemesia, Hermes, Hygieia, Dioskurların heykelleri sergilenmektedir. Onları Mısır kökenli Serapis, İsis ve Harpokrates tamamlamaktadır. Ayrıca müzede MS.II.yüzyıla ait Roma dönemi heykeller de bulunmakta olup bunlar Perge kazılarında ortaya çıkarılmıştır.

Müzenin küçük eserler salonunda MÖ.IV.-MS.VI.yüzyıla kadar uzanan eserler bulunmaktadır. Bunların başında Mısır Kraliçesi Berenike’ye hediye edilen fayans vazo, bronz Apollon, Herakles heykelleri, Atis başı, bereketi simgeleyen Priapos’un mermer heykeli, Athena kabartmalı gümüş tabak gelmektedir. Cam eserler de onları tamamlamaktadır. Bu bölümde su altı eserlerinin sergilendiği vitrinlerde de antik batıklardan çıkarılan buluntular yer almaktadır.

Roma heykel sanatının en güzel örneklerinden oluşan ve Perge kazılarından çıkarılan portreler İmparator Salonunda sergilenmektedir. Burada İmparator Traianus, Hadrianus, Sempimus Severius, Sabina, Faustina, İulia Donma, İulia Soemias, Plancia Magna’nın portreleri bulunmaktadır. Müzede yeni açılan Mezar Kültürleri salonunda ise Herakles’in 12 görevini tanımlayan iki lahit, steller ve kül kapları sergilenmektedir. Ayrıca Seleukeia Agorasında bulunan mozaik, Bizans sanatına ait kabartmalar, Korydalla Definesi, Bizans İkonaları müzenin diğer önemli eserleri arasındadır. MS.IV.yüzyılın başlarında Patara’da doğan ve Myra’da piskoposluk yapan Aziz Nikolaus’un portresi, kemikleri ikonalar salonunda sergilenmektedir.

Çağdaş müzecilik kavramı doğrultusunda müzenin en ilginç bölümlerinden birisi de Çocuk Salonudur. Burada çocukların yüzyıllar önce oynadıkları çeşitli oyuncaklar va oyunlar sergilenmektedir.


Konyaaltı Caddesi No:1 Merkez
Tel: (0242) 238 56 88/89
Faks: (0242) 238 56 87Antalya Atatürk Müzesi (Merkez)

Atatürk Müzesi 1986 yılında açılmıştır. Müzenin bulunduğu bina XX.yüzyılın başlarına tarihlenen iki katlı yığma taş duvarlı bir yapıdır. Bu müzede Atatürk’ün özel eşyaları ile Atatürk pulları ve para koleksiyonları sergilenmektedir.


Haşim İşcan Mahallesi
Atatürk CaddesiAlanya Arkeoloji Müzesi (Alanya)


Alanya Arkeoloji Müzesi 1967 yılında ziyarete açılmıştır. Müze arkeoloji ve etnoğrafya bölümlerinden oluşmaktadır. Müzenin belli başlı eserleri, Alanya çevresinde bulunan ve MÖ.625 yılına tarihlenen Fenike Yazıtları, Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait mimari parçalar ile heykellerdir. Ayrıca Prehistorik Çağa ait buluntular, Eski Tunç, Urartu, Frig ve Lydia dönemine ait eserler bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden getirilmiştir. Bronz, mermer ve pişmiş topraktan eserler, cam ve mozaikler de müze koleksiyonlarını tamamlamaktadır. Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkelerle Osmanlı dönemi paraları da müzede yer almaktadır. Son yıllarda yörede yapılan kazılarda çıkan eserlerin bir bölümü de burada sergilenmektedir.

Müzenin etnoğrafik eserler bölümünde, Türk ve İslam dönemlerine ait yazma, maden, ahşap eserler ile Alanya çevresinden derlenen Yörük kilimleri, giysiler, takılar, heybeler, ala çuvallar, işleme örnekleri, delici ve ateşli silahlar, günlük kullanım eşyaları bulunmaktadır. Karaman dilinde yazılmış bir yazıt müzenin önemli eserleri arasındadır. Müzede düzenlenen bir odada Alanya evi yaşantısı ile gözler önüne serilmiştir. Müze bahçesinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari parçalar, taş eserler sergilenmektedir.


Saray Mahallesi Hilmi Bağcı Caddesi
Tel : (0242) 513 12 28
Faks: (0242) 513 71 16Kızılkule Etnoğrafya Müzesi (Alanya)

Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın limanı kontrol etmek için 1226 yılında yaptırmış olduğu Alanya Kulesi 1951-1953 yıllarında onarıldıktan sonra müzeye dönüştürülmüştür.

Kulenin giriş katında Alanya yöresine ait halı, kilim gibi düz yaygılar, yöresel giysiler, kesici ve delici silahlar, mutfak araç gereçleri, tartı aletleri, aydınlatma aletleri, dokuma tezgahı ve Yörük kültürünü yansıtan çadırlar ve onların günlük yaşantılarını yansıtan eserler sergilenmektedir. Böylece bu müze etnoğrafik eserlerin sergilendiği bir müze olmuştur.


İskele Meydanı Alanya
Tel : (0242) 513 12 28
Faks: (0242) 513 71 16Atatürk Evi Müzesi (Alanya)

Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te Alanya’ya gelerek bir süre dinlendiği ev, sonraki yıllarda evin sahibi Tevfik Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı’na hibe edilmiştir. Bu ev 1987 yılında restore edilmiş “Atatürk Evi ve Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.

Bu ev 1880-1885 tarihlerine ait üç katlı kagir ve karnıyarık planlıdır. Türk sivil mimarisi yönünden de önemli bir eserdir. Müzenin birinci katında Atatürk’ün kişisel eşyaları, fotoğrafları, Atatürk’ün Alanyalılara gönderdiği telgrafın örneği ve çeşitli tarihi belgeler sergilenmektedir. Müzenin diğer odaları ise yöresel Alanya evi olarak düzenlenmiş ve yöreye özgü etnoğrafik eserler burada bir araya getirilmiştir.


Şekerhane Mahallesi
Azaklar Sokak Alanya
Tel : (0242) 513 12 28
Faks: (0242) 513 71 16Side Müzesi (Side)

Side’de Roma dönemine ait bir agoranın karşısında bulunan, MS.V.-VI.yüzyıllara tarihlenen Agora hamamı’nda Side Müzesi açılmıştır.

Side’de 1947-1967 yılları arasında arkeolojik kazılar yapan Ord.Prof.Dr.Arif Müfid Mansel ve Prof.Dr.Jale İnan’ın kazılarına maddi destek sağlayan Devres ailesi bu hamamı restore ettirmiştir. Bunun ardından da müzede Side kazılarından çıkan eserler başta olmak üzere Helenistik, Roma, Bizans devirlerine ait yazıtlar, kabartmalar, Roma döneminde yapılmış Grek kopyası heykeller, torsolar, Roma devri portreleri, lahitler, ostotekler, mezar stelleri, sütun kaideleri, sütun başlıkları, sikkeler ve amforalar sergilenmektedir.

Müzenin başlıca eserleri arasında; zafer tanrıçası Nike’nin heykeli, mermer oyun masası, Herakles heykeli, Üçgüzeller heykeli, Afrodithe ve Apollon heykelleri, Eroslu lahit bulunmaktadır.


Side
Tel: (0242) 753 10 06
Faks (0242) 753 27 49Suna-İnan Kıraç (Kaleiçi) Müzesi

Antalya Kale İçi’nde sit alanı ilan edilen yerde, Kültür bakanlığı’nca tescil edilen iki bina Vehbi Koç Vakfı, Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınmış, 1993-1995 yıllarında Y.Mimar Sinan Genim tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür.

Antalya Kale İçi sivil mimari örneklerinden olan bu evlerin mimarisi ve bezemeleri ile başlı başına birer eserdir. Burada Antalya’nın günlük yaşamı ile ilgili bir sergileme düzeni yapılmıştır. Ayrıca özel efektlerle bir etnoğrafya müzesi olarak düzenlenen müzede Kahve ikramı, Damat Traşı ve Kına Gecesi gibi Anadolu kültürüne özgü ögeler, eserler mankenler eşliğinde sergilenmiştir.

Müze bahçesinde yer alan diğer bina ise Agios Georgios adına yapılan kilisedir. Bu Ortodoks kilisesi dikdörtgen planlı, tek hacimli ve tonoz örtülüdür. İçerisi kalem işleri ile süslüdür. 1963 yılında onarılan bu kilise bir sergi mekanı olarak düzenlenmiş, Suna-İnan Kıraç koleksiyonlarına ait kültür ve çeşitli sanat eserleri burada sergilenmiştir. Kilise eşyaları, Çanakkale seramikleri bu bölümün başlıca koleksiyonlarıdır. Ayrıca müzenin çok zengin bir akademik kütüphanesi de bulunmaktadır.


Barbaros Mahallesi
Kocatepe Sokak No:25 Kale İçi

Tel: (0242) 243 42 74
Faks: (0242) 241 80 13

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3479
favori
like
share