Eskişehir Çifteler ilçesi

Daha önce Çifteler Köyü olan ilçe, 1954 yılında çıkarılan 28.06.1954 tarih ve 6821 sayılı kanunla Çifteler ilçe merkezi olmuştur. Yüz ölçümü 820 km2 dir. Ortalama rakımı 875 m'dir. Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kurak, ilkbahar ve sonbahar serin ve yağışlı geçer. İlçede 61.850 hektar tarım arazisinin 14.000 hektarında sulu tarım, 47.580 hektarında kuru tarım yapılmaktadır. 1755 hektarı ormanlıktır. 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 18.545'dir. Bunun 11.883 ilçe merkezinde 6.662’si köylerde bulunmaktadır.

İlçenin idari kontrolünde bir belediye, 22 köy ve 6 mahalle muhtarlığı vardır. Köylerin 21 adedi ova, bir adedi ise orman köyüdür.

Eskişehir iline 67 km uzaklıkta olup ulaşım kara yolu ile yapılmaktadır. İlçe merkezi ve köyler arasındaki ulaşımın tamamı kara yolu ile yapılmakta olup, 21 köy yolu asfalttır. Sadece bir köy yolu (Dikilikaya) asfalt değildir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4788
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 12.06.2008 20:05
İdari Durum
İlçemizin İdari durumunda 1 Belediye, 22 Köy ve 6 Mahalle Muhtarlığı vardır.Köylerimizin 21 adedi ova 1 adedi ise orman köyüdür. Devlet ve halk arasında iletişim gayet iyidir. Bu konuda herhangi bir sorun yoktur.

Sosyal Durum
İlçemizin bina sayısı 4019 civarında olup, İlçede konutlar genellikle tek ve 2 katlı (kerpiç,tuğla) evler olup, müstakildir. Son yıllarda zemin kat dükkan olmak üzere 3 veya 4 katlı betonarme binaların yapımı çoğalmıştır. Belediye imar planına göre azami 5 kata kadar bina yapımına izin verilmektedir. İlçede Kafkas, Kırım göçmenleri, Türkmen, Yörük ile Yerli halktan (Manav) oluşan, genelde göçmen bir toplum olduğu için her toplumun kendine göre örf ve adetleri vardır. Çekirdek aile yapısı ağırlıktadır. İlçemizde 1 Spor Kulübü, 1 adet Halk Kütüphanesi, 1 adet Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. İlçemize elektrik Sarıyer barajından gelmektedir. Elektrik yeterlidir.İlçenin Kuzeyinde Tedaş tarafından yapılan 154.000 KW’lık indirici trafo merkezi faaliyete geçmiştir. Elektriksiz köyümüz bulunmamaktadır. 19 köyümüzün su şebekeleri bağlanmıştır, suyu yeterlidir. 3 (Sarıkavak,Çatmapınar ve Arslanlı) köyümüzün yeterlilik yönünden su sorunu mevcuttur.İlçe Merkezinde su ihtiyaca cevap vermektedir, içme suyu Belediye ve Vatandaşlar tarafından açılan artezyen tulumbalardan karşılanmaktadır. İlçemizde 1 adet 25 yataklı hastane, 1 adet sağlık ocağı ve 4 adet sağlık evi mevcuttur. Devlet Hastanesinde 2 Uzman, 4 Pratisyen, 1 Hastane Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı. 18 Ebe-Hemşire, 12 Teknisyen, 6 Sağlık Memuru, 4 Memur, 3 Şöfor, 1 Aşçı , 4 Hizmetli görev yapmaktadır. Merkez Sağlık Ocağında ise 3 Pratisyen Hekim, 8 Ebe,1 Hemşire, 3 adet Sağlık Teknisyeni, 2 Sağlık Memuru, 1 adet Hizmetli görev yapmaktadır. İlçemize bağlı tüm köylerimiz tam otomatik telefon hizmetinden yararlanmaktadır.İlçemiz Merkezi ve Köyler dahil abone sayısı 5457’ dir. İlçemizde iş ve çalışma hayatının büyük bir çoğunluğu zirat ve hayvancılık üzerine yoğunlaşmış olup, bir kısmı da diğer meslek gruplarını teşkil etmektedir. Çalışma hayatında ziraat etkin olduğundan çalışmalar daha ziyade ilkbahar ve yaz aylarındadır.

Eğitim ve Kültür Durumu
İlçe Merkezinde 1 Çok Programlı Lise, 1 Endüstri Meslek Lisesi, ,1 İmam-Hatip Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesi, İlçe Merkezinde 6 Köylerde 10 olmak üzere toplam 16 İlköğretim okulu 1 adet Ana okulu 2 adet Ana sınıfı ile l adet Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. İlçemiz Merkez ve köylerinde 3358 öğrenci öğrenim görmekte olup, 180 Öğretmen, 7 adet Memur görev yapmaktadır. Okuma yazma oranı % 98’dir.

Ekonomik Durum
İlçe genelinde 82.000 hektar arazinin % 75’i tarım arazisi olup, bunun % 20 si sulanabilir tarım arazisidir. % 1,5’si orman alanı, % 19’u çayır ve Mer’a , % 4,5 ‘ü tarım dışı arazidir. İlçe halkının % 90’ı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. % 10’u ise Esnaf,Sanaatkar,İşçi ve Memurdur. Tarımla uğraşan kesimin % 25’i tarım işçiliği, % 75’i küçük aile çiftçiliği yapar. İlçemizde yılda yaklaşık 65.000 ton pancar, 60.558 ton buğday, 39.525 ton arpa, 500 ton yulaf, 50 ton nohut üretimi gerçekleştirilmektedir. İlçemizin 2 köyünde arı beslenmesine rağmen arıcılığımız gelişmemiştir.

Ulaşım Durumu
İlçemiz Eskişehir İline 67 Km uzaklıkta olup, İlçemiz ve İlimiz arasındaki ulaşım kara yolu ile yapılmaktadır. İlçe Merkezi ve köylerimiz arasındaki ulaşımın tamamı kara yolu ile yapılmakta olup, 21 köy yolumuz asfalt olup, 1 köy yolumuz (Dikilikaya) asfalt değildir.Turizm
Sakaryabaşı (Sakarya nehrinin) doğu yakası Sarıkayalarda iki büyük mağara girişi vardır. Birincisinde Hac işaretleri kesme kayalar mevcuttur. Giriş yolları heyelan ve toprak dolması ile tıkanmış ve Hamam kaya denilen Friğler zamanında bir kapalı havuzlu hamam önünde açık havuzlu hamam bulunmaktaydı, kalıntılarının temelleri günümüze kadar gelmiştir. Kırkkız ve kaynağı çevresi eski yerleşme yeri olup, yerleşim kalıntıları ve mezarlar vardır. Hamam kayanın 100 Metre doğusunda bir höyük bulunmaktadır. Sakaryabaşı su kaynakları Eskişehir Afyon Devlet Karayolunun doğu ayağında başlar, sağlı sollu kaynaklanır. Yaklaşık 250.000 M2 lik bir alanı kaplayan Sakaryabaşı, güzel bir mesire yeridir. 1992 yılında 3 yıldızlı turistik otel ve müştemilatı olarak yaptırılan olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu ve spor kompleksleri Minifutbol, Basketbol, Teniskort, Veleybol ve çocuk oyun sahaları bu güzel beldemize ayrı bir görünüm ve güzellik kazandırmıştır. Buradaki şahıslara ait aile lokantalarında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yetiştirdiği su ürünlerinden Alabalık, Aynalı sazan, Yayın ve benzeri su ürünlerini tatmak mümkündür.
FİLAYAN Tarih: 31.05.2008 19:02
ÇİFTELER İLÇESİ İLE İLGİLİ RESİM GÖRMEK İSTİYORUM