BOZDOĞAN

Bozdoğan İlçesi’ nin M.S. 13. yüzyılda Türkler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Selçuklu döneminde Bizanslılardan alınan bu bölgeye
Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi Türk boyları getirilip yerleştirilmiştir. Bu bölgeye yerleşen Bozdoğanlı aşireti sebebiyle isminin Bozdoğan olduğu sanılmaktadır.
800 yıllık uzun bir geçmişe sahip olan Bozdoğan,Tanzimat’ tan sonra yapılan idari yapılanma sonucu kaza olmuştur.Bozdoğan tarihi eserler bakımından zengin sayılabilir.
Doğu komşusu Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisyas antik kentine çok yakın olması sebebiyle eski tarihlerde de insanların yaşadığı, yerleşim yerleri kurduğu bir bölge olmuştur.
İlçede yapılan kazılarda birçok tarihi eser çıkarılmıştır. Kavaklı Köyü yakınlarında Arya devletinin (Barkasa) şehri, Koyuncular Köyü yakınlarında (Neopolis) şehri kalıntıları bulunmuştur.
Körteke köyündeki (Körteke Kalesi), şu an Kemer Barajı suları altında kalan Kemer Köprüsü, Konaklı ve Örtülü Köylerinde bulunan su sarnıçları en önemli tarihi eserleridir.
Ayrıca Osmanlı dönemine ait eserler arasında Çarşı , Papuçoğlu, Baltacıoğlu, Hıdırbaba camileri ve ilçenin değişik yerlerinde bulunan höyükler bulunmaktadır.

İSMİNİ ALIŞI
İsmini alışı konusunda 2 değişik söylenti vardır:
1- Bozdoğan, Boz ve Doğan sözcüklerinin birleşiminden oluşan bileşik bir kelimedir. Efsaneye göre Selçuklu Beylerinden Boz Bey kendine bağlı obalarla Madran Tepesine, Doğan Bey de
Hıdırbaba tepesine yerleşmiştir. Bir süre sonra bu obalar çoğalarak birleşmişlerdir. Şimdiki Bozdoğan’ı kurmuşlardır.
2- Bozdoğan eski Türklerde kullanılan bir saldırı silahıdır. Askerler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu bir gürzdür. Eskiden bir Türk aşireti bu silahları
kullandığı için Bozdoğanlı Aşireti ismini almıştır. İlk kurucuları Bozdoğanlı Aşiretine mensup olduklarından bu yerleşim yerine Bozdoğan ismi verilmiştir.

Bozdoğan İlçesi; Ege Bölgesinin kıyı Ege kesiminde Menteşe yöresinde yer almaktadır. Aydın İli’ nin Güneydoğusu’ nda Madranbaba Dağı’ nın eteklerinde kurulmuştur. Arazisi Büyük
Menderes nehrinin en büyük kolu olan Akçay’ ın oluşturduğu vadi içinde yer alır.
Bozdoğan İlçesi; güneyde Muğla ve Denizli İlleri,doğuda Karacasu İlçesi,batıda Çine ve Kuzeyde Nazilli İlçeleriyle komşudur. Ayrıca Kuzeybatısında az bir sınırla Yenipazar İlçesiyle de komşuluğu vardır.
849 km2 yüzölçümü ile Aydın İli topraklarının % 10,6’ sını kaplar. Yüzölçümü ve Köy sayısı ile Aydın’ ın en büyük ilçelerinden biridir. Bozdoğan, Aydın’a 72, Nazilli’ye 30 km uzaklıktadır.

Bozdoğan’ da sanayi de gelişmektedir. Bozdoğan denince akla ilk gelen Madran Suyudur. Madranbaba dağındaki kaynaklardan çıkan su ülkemizin en iyi memba suyudur. Bu nedenle ilçemizin en büyük sanayi
tesisi Pınar Madran memba suyu şişeleme ve dolum fabrikasıdır. Ayrıca ilçemizde zeytin sıkma ve işleme, biber işleme fabrikaları bulunmaktadır.
Körteke Köyü’ ndeki linyit ile Başalan Köyü’ndeki Mermer ilçemizin en önemli madenleridir.
Halkın çoğunluğu tarımla geçinir. Son yıllarda kurulan sanayi tesisleri sayesinde ilçenin ekonomisinde gözle görülür bir ilerleme olmuş bu durum çarşı esnafına yansımış ve ilçedeki ticareti de canlandırmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4289
favori
like
share
0DeJaYéS0 Tarih: 28.12.2007 23:39
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203: