KARACASU

Kuzeyinde Kuyucak, kuzeybatısında Nazilli, doğusunda ve güneyinde Denizli batısında Bozdoğan ile komşudur. Merkez ilçeye 92 km. Nazilli' ye 44 km. uzaklıktadır.
Karıncalı Dağı ile Akdağ' ın uzantılarında Dandalaz vadisinin yamaçlarında kurulmuştur.
Hellenistik çağda bu bölgede Antioch kasabası vardı. Karacasu' nun eski ismi olan "Yenişehir" bu kasabanın kalıntıları üzerinde inşaa edilmiştir.
Oğuz Han'ın oğullarından Aymür' ün aşiretine bağlı Karasu Boyu kentin bulunduğu yere gelerek yerleşti. Bu isim zamanla "Karacasu" şekline dönüştü.
Karyalıların egemenliğindeki kent, M.Ö.189' da Romalıların eline geçti. İmparatorluğun ikiye bölünmesiyle de Bizans' lıların oldu.
II.Kılıç Arslan' ın Bizans' lılara karşı kazandığı zaferden sonra Selçuklular' ın hakimiyetine giren bölge Selçuklular' ın son döneminde Menteşe Beyliği' ne bağlandı. Daha sonraları Aydınoğulları Beyliği' ne
II.Murat zamanında da 1413 de Osmanlı' ların eline geçti.

1867 de Aydın sancağına bağlı bir kaza olan Karacasu, 1923 yılında Aydın'ın ilçesi durumuna geldi.
Denizden yüksekliği fazla olduğundan (580 m.) Büyük Menderes havzasının coğrafi yerleşme ve Akdeniz iklim yapısından farklı olarak yayla özellikleri gösterir. Çevrede bulunan Baba Dağı yamaçlarındaki kalker
yapının dönüşmesiyle meydana gelen mermerler; Aphrodisias antik kentinin kurulmasında ve buradaki heykelciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu ocaklardan halen yararlanılmaktadır.
Halkın geçim kaynağı başta elma ve zeytin olmak üzere, nar, incir, üzüm, narenciye, ceviz, kestane, badem, şeftali, sebze, tahıl ve az da olsa pamuk ve tütündür. Süt üretimine yönelik sığırcılık,
tavukçuluk ve Dandalaz Çayı mevkiinde balık yetiştiriciliği yapılır. Ayrıca el tezgahlarında dokumacılık yaygındır. Topraktan imal edilen testi,çömlek ve turistik eşyalar; yayla turizmi ve Aphrodisias antik kenti
için gelen yerli-yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.

1997 yılı genel nüfus sayımının sonuçlarına göre; Karacasu merkez nüfusu 6.170, köyler 17.092 toplam nüfus 23.262’dir.
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 21980'dir. Bunun 5915'si ilçe merkezinde, 'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3668
favori
like
share
0DeJaYéS0 Tarih: 28.12.2007 23:38
t$k'Ler PayLa$ım iÇiN...:203: