Karakoyunlu, 1972 tarihinekadar Iğdır'a bağlı bir köy durumunda iken bu tarihte belediyelik, 1992'de de, 3806sayılı kanunla "İlçe" yapılarak, Iğdır iline bağlanmıştır. 1993yılında da "Taşburun" köyü "Belde" yapılarak Karakoyunluilçesine bağlanmıştır. 2000 nüfus tespiti sonuçlarına göre ilçenin toplamnüfusu 18.285 olup, bu nüfusun 4.760'ı (%26) ilçe merkezinde, 13.525'i (%74) köylerdeyaşamaktadır. İlçenin 1990 sayımına göre nüfusu 17.426 olup, 1990-2000 dönemigenel nüfusunda 1.859 (%10.72) dolayında bir artış görülmüştür. İlçenindoğusunda Aralık ilçesi, batısında Iğdır merkez ilçesi, güneyinde Ağrı Dağıile Iğdır merkez ilçesi, kuzeyinde Ermenistan sınırını çizen Araş nehri yeralmaktadır. İlçenin yerleşim alanının tamamı ovaya kurulmuş olup, ortalamarakımı 850 m. dolayındadır. Iğdır-Aralık-Nahçıvan karayolu üzerinde, Iğdırİline 14 km.lik mesafede bulunan ilçenin, biri merkez belediyesi, diğeri Taşburunbelediyesi olmak üzere iki belediyesi, 11 köyü ve 5 mezrası bulunmaktadır. İlçeninmerkez dahil tüm köy yollan stabilizedir. İlçe merkezinin içme suyu şebekeli ancakyetersiz olup, köylerin içme suyu şebekesiz ve yetersizdir.Karakoyunlu Hükümet Konağı

Elektriksiz köyü olmayanilçenin tüm köylerinde telefon bulunmakta ve santral kapasitelerine göre mezralara datelefon bağlantısı çalışmaları devam etmektedir. Mikro klima bir iklim özelliğinesahip olan ilçede genellikle sulu tarım yapılmakta olup, pamuk, şeker pancarı,sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılık temel geçim kaynaklarını teşkil eder.İlçede, 63.000 küçükbaş, 6.600 büyükbaş ve 3.000 dolayında da kümes hayvanıbulunmaktadır. İlçe merkezi ve köylerinde genellikle kerpiç ve toprak yapılıkonutlar bulunmakta olup, iktisaden faal nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe,çok az bir kısmı da hizmetler sektöründe çalışmaktadır.Okuma-yazma oranının %90dolayında olduğu ilçede, merkezde; l genel lise, l ilköğretim okulu, köylerde vemezralarda ise 18 ilköğretim okulu-ilkokul bulunmakta olup, toplam öğrenci sayısı3.000 dolayındadır.
İlçede, Jandarma teşkilatı kurulmuş olup, Emniyet ve Adliye teşkilatı ile HükümetKonağı ve banka şubesi de bulunmamaktadır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3915
favori
like
share