Kırşehir Mucur ilçesi

Mucur’un tarihi ile ilgili kayıtlar bulunmamakla beraber Mucur adının nereden geldiği yönünde bazı hikayeler anlatılmaktadır. Bunlardan doğruluğu en yakın olan şöyledir.

Çok eski devirlerde şimdiki yer altı şehrinde Mücrimler otururlarmış. Mücrim’in kelime anlamı suçlu, tutuklu demektir. Bu anlamda kullanıldığı da doğrudur. Zira su deposu yakınlarındaki yerde de keişlik vardır. Keişin anlamı da suçluların başında bulunan eli kırbaçlı kişidir. Mücrimler yer altı şehrinde cezalarını çekerler ve keişlerde onların başlarında bulunurmuş. Mücrim kelimesi zamanla değişerek MUCUR olmuştur. Mucur’un başka anlamları da vardır. Bazı yerlerde tahıl ölçeği olarak da söylenir. Sözlük anlamı da curuf, çöplük demektir. Ayrıca ilçemizin Manastır semtindeki kilise, ve biraz ilerisindeki kızlar tepesi burada da manastır olduğunu göstermektedir

Yöremizde en eski yerleşme ilk Tunç çağındadır. Bölgemiz daha sonra Hititlerin ve Friglerin eline geçmiştir. Zamanla Perslerin eline geçen yöremiz yine Pers soyundan olan Kapadokyalıların hakimiyetine geçmiştir. Pek çok çekişme ve savaşlar sonunda bölgemize Romalılar hakim olmuşlar Arap akınlarına da uğrayan bölgemiz sonunda Selçukluların eline geçtiği, Kösedağ savaşından sonra Moğol İlhan egemenliğine girdi ve Eretna beyliğine katıldı. Nihayet Osmanlı egemenliğine geçen bölgemiz, bir daha yabancı istilasına uğramadı.

İlçeye ilk gelenler anlatıldığına göre;

1) Şatıroğulları, 2) Solakoğulları, 3) Duduoğulları, 4) Emiroğulları, 5) Alaoğulları

Bular önceleri ilçe çevresinde bazı yerlere yerleşmişlerdir. Sonra da Mucur’a gelerek inlere hayvanlarını kapatmışlar kendileri de evler yaparak bu günkü karşı mahallede ilk Mucur’un temelini atmışlardır.

Mucur'dan bir görüntü

1868 yılında bucak olan Mucur, Balkan Savaşı’ndan önce ilçe olması için zamanın hükümetine başvurulmuş ise de savaşın başlaması nedeniyle bu girişim bir sonuç vermemiştir. 6 Nisan 1914 günü Harbiye Nazırı Enver Paşa, Şark Cephesi’ni teftişe giderken Mucur’a da uğramış, halkın ilçe olma talebi ile karşılaşmıştır. 1918 yılında da ilçe olmuştur. Devlet karayolunun ilçe merkezinden geçmesi, ilçenin gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.

Yüzölçümü 1068 km², yükseklik 935 metredir. Kervansaray sıradağları üzerinde Armutlu Dağı (1557 m), Uyluk Dağı (1356 m), Kırlangıç Dağı (1472 m), Kızıldağı (1341 m), Köpekli Dağı (1554 m) yer alır.

Başlıca akarsuyu Acıöz Çayı’dır

İlin tek tabii gölü olan Seyfe Gölü’nün büyük bölümü bu ilçe sınırları içindedir. Seyfe Gölü kuş cennetinde 167 çeşit kuş barınmakta, bunlar arasında özellikle flamingo kuşları dikkat çekmektedir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3283
favori
like
share