Arhavi, Arḳḫabi coğ. Artvin iline bağlı, ku-zeyinde Karadeniz, kuzeydoğusunda Borçka, doğusunda Murgul, batısında Rize ili Fındıklı ilçesi, doğusunda Hopa, güneyinde Murgul ve Yusufeli ilçeleriyle çevrili ilçe ve Arhavi Suyu’nun (Kapisre deresi) Karadeniz’e döküldüğü mevki çevresinde kurulmuş ilçe merkezi kent adı (Lat (DMS) 41° 20' 57N Long (DMS) 41° 18' 25E Altitude (meters) 155 m)
Coğrafya: Kamilet ve Derecik adlı iki vadinin sarp arazisi üzerinde kurulu köylerinden farklı olarak, kent merkezi düz arazi yapısıyla, iskana ve tarıma elverişlidir. Sahil ke-siminin hemen arkasında yükselen tepelerin yüksekliği, Çatalkaya Dağında 2.985 m, Ko-yunyayla dağında 2.292 m, Mete Dağında 2.142 m ve Dikme Dağında 2.068 metreye ulaşır ve pek çok yaylanın yanısıra Nogadid, Sarıgöl, Alacagöl, Büyük Agara, Küçük Aga-ra ve Karagöl gibi pek çok buzul gölüne ev sahipliği yapar.
Tarih: 1486 ve 1515 tarihli Osmanlı Tahrir Defterleri’nde, Trabzon Sancağı’na bağlı Laz kazası sınırları dahilinde bir köy adı olarak görünmektedir. Laz kazasının adı 1520 ve 1554 tarihlerinde Arhavi kazası olarak de-ğiştirilmiştir. 1520 tarihinde Arhavi kazası Laz, İskele ve Gönye nahiyeleri ile vilayet-i Yagobit’den meydana gelmektedir HB 223.
Ortaçağ’da Trabzon İmparatorluğu’nun yö-netimi altında bulunan bölge, 1461 tari-hinde İmparatorluğun çökmesinin ardından II. Beyazıd dönemine, Trabzon’da bulunan şehzade Yavuz Sultan Selim tarafından Os-manlı topraklarına katılana dek bağımsız o-larak yaşamıştır. 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının ardından Batum ve Gönye havalisinin Rusların eline geçmesiyle, Arhavi, Trabzon iline bağlı olan, Rize Mutasarrıflığı’na bağlanmıştır. Osmanlı döneminde Hopa ve Fındıklı ilçeleri, bucak olarak Arhavi'ye bağlı iken, 1900 yılında Ho-pa ilçe olmuş, Arhavi de bucak olarak Ho-pa'ya bağlanmıştır. 1936 yılında Hopa ilçesi Artvin'e bağlanınca, Hopa’nın bucağı olan Arhavi de Artvin'e bağlanmış, 1 Haziran 1954 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuş-tur.
Arhavi ilçesinde, her yıl Temmuz ayının ilk haftasında, yerel sanatçıların da iştirak ettiği, çeşitli konser ve etkinlikleri de içeren, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının bir-likte organize ettiği, Arhavi Altın Atmaca kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 902
favori
like
share