Borçka coğ. Artvin iline (33 km) bağlı, ku-zeyinde Gürcistan, doğusunda Şavşat ve merkez ilçe, güneyinde Murgul ve merkez ilçe, güneybatısında Arhavi ve batıda Hopa ilçeleriyle çevrili, ilçe ve ilçe merkezi kent adı (Lat (DMS) 41° 21' 45N Long (DMS) 41° 40' 48E Altitude (meters) 108 m)
Coğrafya: Büyük bölümü engebeli arazi olan ilçeyi Çoruh nehri iki parçaya ayırmıştır. İl-çenin doğusunda, ilin en önemli yükseltilerinden olan Karçal Dağı (3.414 m), güneyinde ise Balıklı Dağı Cankurtaran Geçidi yer almaktadır.
Çoruh, Murgul ve Deviskel derelerinin suladığı ilçede, Aralık köyü civarındaki 50.000 m² alana sahip Karagöl ve Karçal Dağı eteklerindeki Yıldız Gölü adlı turizm açısından önemli iki göl bulunmaktadır. Yaz ve kış mevsimlerinde bol yağış ve ılık hava-nın egemen olduğu Karadeniz iklimine sahip ilçenin büyük bölümü kızılağaç, kestane, la-din, kayın, meşe ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır.
Zengin bakır yataklarına sahip olan ilçe-de ormancılık ve hayvancılık dışında maden-cilik de temel gelir kaynaklarından birisidir.
Tarihçe: Halkı Müslüman Gürcü ağırlıklı olan Borçka ve çevresi Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği döneminde Osmanlı ege-menliğine girmiş olup, 93 Harbi olarak bili-nen 1877-78 Osmanlı Rus Harbinden ardın-dan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum kentleriyle birlite Rus hakimiyetine geçmiştir.
30 Ekim 1918 tarihli Mondros Antlaşma-sının ardından Borçka ilçesi, Batum ve Art-vin, illeriyle birlikte önce İngiliz ardından Gürcü işgaline uğramıştır.
Yeni Kurulan T.B.M.M. hükümetinin 9 Şubat 1921 Gürcüleri bölgeyi terketmeye zorlamasının ardından, 7 Mart 1921 tarihin-de, Artvin il merkezi ile birlikte Türkiye top-raklarına katılmıştır.
Borçka, 7 Temmuz 1921 tarihinde önce ilçe, 26 Haziran 1926 tarih ve 877 sayılı kanunla Bucak, 28 Mayıs 1928 tarih ve 1288 sayılı kanunla tekrar ilçe haline ge-tirilmiştir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1493
favori
like
share