Tirebolu
Tirebolu, Triboli coğ. Giresun iline bağlı (45 km), Karadeniz kıyı şeridinde, Espiye ve Görele ilçeleri arasında yer alan, ilçe ve ilçe merkezi kent adı (41° 4' 10N, 38° 48' 50E).

Terminoloji: triboli BR 10/10 (Trabzon Hayrat)
Tarihçe: Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve sonrasında önemli bir yerleşim merkezi olan Tirebolu’nun doğu ve batısındaki bu-runlar, çeşitli dönemlerde yapılan (onarı-lan) kalelerle korunaklı hale getirilmiştir. Batıda bulunan “Çürük Kale” 2 metrelik si-yah granit bloklardan yapılmıştır ve kapısı güney mevkiindedir. Doğudaki etkileyici ka-lenin adı “Kuruca Kale” olmakla beraber Rumlar tarafındsan “Anghelia” olarak adlan-dırılırdı.

Tirebolu, Trabzon İmparatorları’nın din-lenmek amacıyla konakladıkları şehir oldu-ğundan, bu kaleleri bizzat kendi güvenlik-lerini sağlamak için yaptırmışlardı. İç savaş döneminde 3. Alexios Komnenos, güvenilir bir yer olmaktan çıkan başkentten ayrılmış burada ikamet etmiştir BW (Panaretos, Lampsides, 63,71;)

1404 yılında Clajivo burasını büyük bir kasaba olarak ve Büyük Komnenos’ların adı-na yargılama yetkisi olan en batıdaki mer-kez olarak tarif etmiştir (BW; Clavijo, 109)

Bıjışikyan 1817’de “Tripoli, Zefre’ye on sekiz mil mesafededir. Limanı ufak olup kışın ancak birkaç gemi sığabilirse de, ağzı taşlıktır ve güçlükle ileri girilebilir. Halk Tük, Ermeni ve Rumlardan ibarettir. Zefre’ye doğru şehrin ucundaki Fırıntaşı denilen ada-cığın ortası yarılmış olup içinden gemi geçe-bilir. Yakınında bulunan Kiliseburnu’nun ü-zerinde eski bir kilise vardır” notunu al-mıştır PMN 80.

Tirebolu’da Ortaçağ dönemi kiliselerinin yerinde yeller esmektedir. Kilise Burnundaki Panagia adı verilen kilise 1967 öncesinde yok edilmiştir. St. John Kilisesi’nden iz bile kalmamıştır. Doğu Kalesi’nin kaderi de farklı olmamıştır.

Tirebolu Harşit Dere’sinin denize dö-küldüğü ağzın 7 km batısında kurulmuştur. Pliny’nin 9. yüzyılda ‘Tripolis’ dediği yer 19. yüzyılda ‘Tirebolu’ oluvermiştir. Arrian (Arri-an, 24) bölgede gümüş madeninden bah-setmektedir.

Bıjışkyan da “Arrianos’un zamanında üç mil uzakta Argyria yani gümüş madeni vardı ki bugüne ulaşmıştır” PMN 80 sözleriyle madenin varlığını onaylamaktadır.

Ioannides’e göre maden 1800’lere kadar çalışmıştır. Tirebolu Kalesi bugün Kültür Ba-kanlığı tarafından aslına uygun olarak o-narılmaktadır.

İlçenin başlıca tarihi yapıları:

Yeniköy Camii

Hamam Mahallesindeki 19. yüzyıldan kalma Şapel

Selimağa Çeşmesi

Hasan Kırlan Çeşmesi

Çatal Çeşme

Zaim Mustafa Ağa Çeşmesi

Çarşı Camii

Dokuzkonak köyündeki Şaban Kalesi

Karaahmetli Köyündeki Çimenbaba yatırı

Kovanpınar köyündeki çeşme ve camii

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 835
favori
like
share
bystyler Tarih: 26.05.2008 15:08
Bilgin İçin Teşekkürler